Областният управител на Перник Ирена Соколова откри Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Регионалния координационен комитет, чийто домакин е община Разлог. Соколова е и председател на Регионалния съвет за развитие. В първия ден на заседанието бе представен доклад на тема „Съединението прави силата“ относно ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз.

Освен това бе избран и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за периода 01.01.2018-30.06.2018 г., а това е Теодор Петков – кмет на район Витоша, София. Той зае мястото на досегашния заместник-председател – Пламен Алексиев – кмет на Радомир.
Заседанието продължи с информация за напредъка по изпълнението на Програмите за териториално сътрудничество и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2012 година, както и предстоящи за обявяване процедури през 2018-а.
Сред присъстващите бяха и проф. Герджиков – ректор на Софийския университет, доц. Росен Димов – УНСС, представители на бизнеса от Югозападен регион, зам.-председателят на Националния младежки форум, както и представители на всички министерства.
Във втория ден от заседанието бяха обсъдени състоянието и перспективите пред образованието в страната. Възможности за повишаване на сътрудничеството между образователните институции, младежките организации и териториалните органи на изпълнителната власт. Двудневният форум завърши с представяне на Междинните оценки на областните стратегии за развитие на областите от Югозападен район.