Кюстендилската група туристи

Група туристи от ТД „Осогово“ – Кюстендил не се улаши от прогнозите за лошо време и се отправи на екскурзия към село Смоличано, където имаше за всекиго по нещо – древни паметници, светилища и извори, християнски оброчища, храмове и манастир, водопади, вековни дървета. Едно от най-вълнуващите изживявания в началото на обиколката бе допирът до водопада Света Ана.

Българско хоро край чешмата с чудотворните си води

Съгласно легендата произходът на двата извора е свързан с трагичната съдба на единствената, тачена и уважавана между деветте си братя и сестри Яна. От завист обаче най-старата снаха Павлевица приписвала на зълва си Яна най-страшни за времето си обвинения – изпуснала да изтечат девет бъчви с вино и десета с люта ракия, че влязла в девет яхъра и убила девет, десет коня. Братовата обич към единствената сестра Яна въпреки обаче страшните обвинения останала непреклонна. Злобата на Павлевица надделяла и над майчините й чувства. За да обвини пък зълва си, убива мъжкото си дете. Едва тогава бащините чувства надвиват над братовите и Яна била разсечена на четири дела и разхвърляна на четири страни. Там, гдето паднали янините руси коси, там изврели два студени кладенеца, гласи легендата за водопада Света Ана.

Любителите на археологическите ценности също имаха какво да видят в околностите на селото. За края на екскурзията кюстендилските туристи разгледаха историко-етнографския музей в село Ваксево. Туристите не пропуснаха да извият българско хоро и да развеят родния трибагреник.