Не са регистрирани епидемични взривове от заразни болести за периода 15-21 януари, съобщават от РЗИ-Кюстендил. Седмичната заболеваемост от грип и общи респираторни заболявания (ОРЗ) е 147,49 на десет хиляди души, спрямо 110,62 през предходната седмица. Коридорите пред кабинетите на джипитата в Дупница са пълни с болни и кашлящи хора. Засега обаче не е обявена грипна епидемия. Съгласно оперативния план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания в област Кюстендил общопрактикуващите лекари съобщават ежедневно в РЗИ-Кюстендил, дирекция „Надзор на заразните болести”, броя на всички регистрирани случаи (възможни, вероятни и потвърдени) на грип и ОРЗ за предходния ден по възрастови групи, както следва: от 0 – 4 години, от 5 – 14 години, от 15 – 29 години, от 30 – 64 години, над 65 години. Дежурните в кабинет за неотложна медицинска помощ съобщават ежедневно в РЗИ-Кюстендил броя на регистрираните във времето от 20,00 до 8,00 часа в делнични дни случаи на грип и ОРЗ.

Броят на регистрираните в почивните и празничните дни случаи на грип и ОРЗ се съобщава на следващия работен ден, разделно за всеки от предходните дни по възрастови групи. За последната седмица са регистрирани 2-ма заболели от скарлатина, 4-ма от варицела и 8 от ентероколит. От 8 до 14 януари пък заболелите от варицела са 14, 8 от ентероколит, 1 от ротавирусен гастоентерит и 2-ма от хепатит А, съобщават от ПЗИ-Кюстендил.

Училищата в Благоевград до сряда са в грипна ваканция. Съгласно предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград учебните занятия в училищата на територията на община Благоевград няма да се провеждат на 22.01.2018 г., 23.01.2018 г. и 24.01.2018 г.

От инспекцията в най-големия град на Пиринско пишат на сайта си, че от 22.01.18 г. вследствие рязкото завишаване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип и достигане на епидемични стойности в община Благоевград ще бъде обявена епидемична обстановка.

С предписания до лечебните заведения са разпоредени необходимите противоепидемични мерки и ще се контролират за изпълнение. Ще се следи дали медицинският персонал работи с четирислойни марлени маски; спрени ли са плановите операции и свижданията в лечебните заведения, спазват ли се стриктно разпоредените противоепидемични мерки в лечебните заведения; прегледите на фебрилно болните да се извършват по домовете от общопрактикуващите лекари; спрени ли са детските, женски консултации и профилактични прегледи, извършващи се от общопрактикуващите лекари. Сред мерките са: спиране извършването на имунизации и реимунизации; извършване на сутрешен филтър от медицинските сестри в детските заведения и училищата и недопускане на болни деца от грип, ОРЗ и заразни заболявания; задължително проветряване и извършване на дезинфекция на под и повърхности в детските заведения.

Най-много е засегната групата от 0-4 годишна възраст, следвани от възрастовата група 5-14. На 19.01.2018 г. на Регионално управление на образованието-Благоевград е връчено  предписание за грипна ваканция на учениците от община Благоевград от 22.01.2018 г. до 24.01.2018 г. включително.