Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 януари – 02 февруари 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 29.01.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ – Банско: Кръсьо Асенов, Хан Аспарух

На 29.01.2018 г. /10:00 – 10:15 ч.; 10:00 – 11:15 ч.; 11:15 – 11:30 ч.; 11:30 – 14:30 ч./ – Филипово, Общ. Банско: VІІІ-138, Кв.13, VІІІ-34 Кв.13 На 29.01.2018 г. /10:00 – 10:15 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ – Банско: местност Свети Георги, Патриарх Евтимий;  Гостун;  Добринище: Борис Парапунов, Васил Коларов, Гарата, Георги Димитров, Георги Темелков, Иван Галчев, М. Тепченик, Незнаен Воин, Охрид, Тодор Каблешков;  Места: І-92 Кв.6;  Обидим: 000024 Еккте 53059, местност Долене;

На 29.01.2018 г. /10:00 – 11:15 ч./ – Места;

На 29.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Банско: Беласица, Бъндерица, Васил Априлов, Димчо Дебелянов, Стефан Караджа, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Явор;

На 31.01.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./ – Банско: местност Грамадето, Мечев;

На 31.01.2018 г. /10:30 – 11:30 ч./ – Банско: Лазар Герман, Лазар Томов, местност Забиница, Цар Симеон;

На 31.01.2018 г. /12:45 – 14:00 ч./ – Банско: Патриарх Евтимий;

На 31.01.2018 г. /12:45 – 14:00 ч./ – Добринище: Борис Парапунов, Гарата, Георги Темелков, Охрид, Тодор Каблешков;

На 31.01.2018 г. /13:45 – 15:00 ч./ – Добринище: 9ти Септември, Благийница, Васил Априлов, Гарата, Георги Димитров, Григор Мацин, Десилица, Иван Галчев, Неофит Рилски, Никола Парапунов, Охрид, Петър Галчев, Пирин, Търговска, Хан Аспарух, Христо Ботев, Читалище

Община Благоевград

На 29.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев, Генерал Тодоров, Илинден, Св.Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Цар Симеон

На 29.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 30.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 31.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 01.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 02.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград: Ангел Кънчев, Бор, Сапунджи Дере, Стефан Стамболов

На 29.01.2018 г. /08:15 – 14:30 ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: Адиница, Бобови Ниви, Зимниците, Кромидището, местност Клено

На 29.01.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Благоевград: местност Чимево Дере

На 29.01.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Рилци: IX-460, Грънчарски Андък, Илинден, Св.Иван Рилски, Трети Март, УПИ-I-468 Кв.25, УПИ-IV-451,Кв.27, УПИ-ІV-468,Кв.25

На 29.01.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград: 04279.601.133, 04279.610.73, Александър Малинов, Александър Фон Хумболт, Ален мак, Антон Страшимиров, Бодрост, Броди, Владо Черноземски, Георги Попов, Георги Попов, Грамада, Грамада, Дунав, Евтим Драганов, Еленово, Запад, Запад, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Иван Михайлов, Илинден, Илинден, Искър, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Люляк, Люляк, Македония, Малешево, Малешево, Марица, Марица, Места, Мир, Мир, Николай Петрини, Обел, Обел, Орбита, Осогово, Осогово, Пейо К.Яворов, ПИ №04279.601.426, УПИ X, Кв.192, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Св. Димитър Солунски, Скаптопара, Славянска, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, Стоимен Календерски, Тракия, УПИ V-3949, Кв.187а, ПИ №04279.608.520, Цар Симеон

На 29.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата гара-Ш-14, Струма, Струмско център

На 29.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ На 30.01.2018 г. /08:00 – 13:30 ч./ На 02.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Покровник: Покровнишко шосе

На 29.01.2018 г. /12:45 – 16:30 ч./ – Благоевград: местност Медунски андък, местност Мицански андък, Мицански андък, Неуточнен Адрес

На 29.01.2018 г. /12:45 – 16:30 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград: местност Мицански андък

На 29.01.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Горно Хърсово: Махала Михтарци, Махала Новоселци, местност Валого, местност Гьоловете, Шопови ниви

На 30.01.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград: 04279.603.195, 04279.603.410, 04279.604.62, 04279.611.2, Кв. 40, 7-а рилска дивизия, XX-1017, 04279.604.403.1, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Асен Христов, Бадемите, Баларбаши, Баларбаши, Бор, Борис Сарафов, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Брод, Васил Априлов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги С.Раковски, Григор Пърличев, Дамяница, Димитър Димов, Дъбравска, Запад, Здраве, Иван Михайлов, Иван Михайлов, Ильо Войвода, Ильо Войвода, К. и Никола Хайдукови, Костур, Кръстьо Асенов, Мелник, местност Баларбаши, местност Баларбаши, Митрополит Борис, Неофит Рилски, Николай Петрини, Патриарх Евтимий, Петко Р.Славейков, Петър Ичев, Полк.Кирил Чамишки, Родолюбие, Сан Стефано, Сапунджи Дере, Св. Иван Рилски, Свети Наум, Сергей Румянцев, Славянска, Славянска, Сотир Атанасов, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Теменуга, Трети Март, УПИ ХхV 8846,Вр.Захранване, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Христо Смирненски, Христо Чернопеев, ХхIII,Кв.3,М.Баларбаши, Цанко Церковски, Цар Борис I

На 30.01.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Симитли: Христо Ботев

На 30.01.2018 г. /13:15 – 16:30 ч./ – Падеш: Падеш

На 31.01.2018 г. /08:15 – 14:30 ч./ – Благоевград: Васил Левски, Даме Груев, Илинден, Петър Зографски, УПИ-І-04279.616.90,Кв.125

На 31.01.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Арсений Костенцев, Васил Априлов, Георги Измирлиев, Гьорче Петров, Д-Р Владимир Бъчваров, Митрополит Борис, Отец Паисий, Охрид, Петко Д.Петков, Родопа, Света Гора, Сергей Румянцев, Стефан Стамболов, Трети Март, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цанко Церковски

На 31.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 01.02.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Васил Априлов, Гьорче Петров, Д-Р Владимир Бъчваров, Митрополит Борис, Охрид, Света Гора, Сергей Румянцев, Стефан Стамболов, Трети Март, Христо Смирненски, Цанко Церковски

На 31.01.2018 г. /12:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Еленово

На 31.01.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград: Александър Фон Хумболт, Андрей Ляпчев, Братя Миладинови, Ветрен, Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Грамада, Запад, Зеленодолско Шосе, Иван Михайлов, Иван Михайлов, Илинден, Кръстьо Асенов, Майор Стефан Иванов, Марица, Мусала, Обзор, Полк.Кирил Чамишки, Райко Жинзифов, Рилски Езера, Св.Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Славянска, Стоимен Календерски, УПИ-V,Кв.192,Идн.04279.601.131, Христо Ценин, Цар Симеон

На 02.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Банско: Хан Тервел

На 01.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Падеш: Будишка

На 01.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Благоевград: 04279.601.133, Александър Стамболийски, Александър Фон Хумболт, Андрей Ляпчев, Бодрост, Братя Миладинови, Ванюша Валчук, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Георги Попов, Георги Попов, Грамада, Грамада, Д-Р Борис Проевски, Дунав, Евтим Драганов, Запад, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Илинден, Илинден, Климент Охридски, Климент Охридски, Крушево, Кузман Шапкарев, Люляк, Люляк, Малешево, Малешево, Марица, Менча Кърничева, Места, местност Под Грамадите-Ш13, Мир, Никола Вапцаров, Николай Петрини, Обел, Осогово, ПИ №04279.601.426, УПИ X, Кв.192, Победа, Промишлена Зона, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Св. Димитър Солунски, Св.Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Славянска, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Цар Симеон;

 Благоевград: 04279.912.87, 14-ти Полк, Акациите, Александър Стамболийски, Арсений Костенцев, Баба Тонка, Бистрица, Братя Иванови, Братя Миладинови, Васил Коритаров, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Воден, Генерал Тодоров, Георги Измирлиев, Георги Измирлиев, Грамада, Д-Р Христо Татарчев, Димитър Кощанов, Димитър Талев, Зарево, Иван Михайлов, Илинден, Калиманци, Крали Марко, Крали Марко, Кръстьо Асенов, Майор Стефан Иванов, Менча Кърничева, Менча Кърничева, Никола Вапцаров, Огражден, Орцето, Освобождение, Пейо К.Яворов, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Полковник Димов, Полковник Дрангов, Прилеп, Сан Стефано, Св. Иван Рилски, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, Струма, Струмица, Ташко Малев, Тодор Александров, Трайчо Китанчев, УПИ-III,Кв.117,Инд.№04279.612, Хилендар, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Симеон;

На 02.02.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Българчево: местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища;

На 02.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Босилек, Васил Левски, Васил Левски, Георги Попов, Грамада, Даме Груев, Джеймс Баучер, Дружба, Еленово, Илинден, Крушево, Марица, Менча Кърничева, местност Герено, местност Горски Разсадник, местност Международно Шосе, Петър Зографски, Полковник Димов, Полковник Дрангов, Промишлена, Промишлена Зона, Промишлена Зона, Радовиш, Св. Димитър Солунски, Св.Св. Кирил и Методий, Спартак, Стефан Стамболов, Страцин, Тодор Александров, Тодор Александров, ул. Даме Груев, Кв. 216, УПИ-XII, ПИ04279.617.14 и 04279.617, УПИ II-427, Кв.30а, Цар Самуил, Цар Симеон;

На 02.02.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград: 04279.619.59, Авганцов Чифлик Ш.72, Александър Стамболийски, Васил Левски, Васил Левски, Вихрен, Вихрен, Даме Груев, местност Международно Шосе, Промишлена, Промишлена, Промишлена Зона, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Св. Димитър Солунски, Страцин

Община Гоце Делчев

На 30.01.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Преспа, Прилеп, Тунджа, Христо Силянов, Цариброд

На 31.01.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Гоце Делчев: Братя Миладинови, Генерал Ковачев, Гоце Делчев, Драма, Неофит Бозвели, Неуточнен Адрес, Патриарх Евтими, Стоян Петралийски, Тодор Александров, Христо Матов, Цар Иван Асен, Цар Калоян

На 31.01.2018 г. /11:30 – 14:00 ч./ – Гоце Делчев: Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Кирил и Методий, Одрин, Петър Сарафов, Скопие, Тодор Каблешков

На 31.01.2018 г. /11:45 – 12:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Балдево: УПИ VII-97, Кв.9, УПИ IIІ Кв.14;  Баничан: Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-ІV-270, Кв. 28;  Борово, Общ. Гоце Делчев: местност Капсии, местност Пенковото, ПИ-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30;  Брезница: 29 декември, 31002, VІ, VІІІ, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели брег, Бело море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ІV, Кв.82, УПИ-ХVІІІ-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански;  Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVІІ-164, Кв.11, ХVі-246, Кв.19, ХІ-99,131, Кв.22;  Господинци: УПИ-ХІ, Кв.1;  Гоце Делчев: Драмски Път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото;  Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка;  Кремен, Общ. Банско;  Лъжница: 029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, местност Дъбето, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин;  Огняново, Общ. Гърмен;  Самоков: Тинтява;

На 31.01.2018 г. /11:45 – 16:30 ч./ – Баничан: Пирин Спринг;

На 31.01.2018 г. /14:15 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Горилата, Гоце Делчев, Димитър Ножаров, Л.Каравелов, Лаборатория Пролаб, Петър Берон, Петър Сарафов, Стара Планина, Търговска, Цар Самуил;

На 01.02.2018 г. /09:00 – 11:30 ч./ – Гоце Делчев: Вихрен, Гьорче Петров, Иларион Макариополски, Кичево, Ниш, Пирот, Преспа, Стефан Захариев, Хр.Смилянов 38а, Христо Силянов;

На 01.02.2018 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Гоце Делчев: Алеко Константинов, Бензиностанция Еко, Граматиков и Района Около Тях, Вардар, Васил Левски, Гоце Делчев, Детска, Драма, Дунав, местност Мочура, местност Текето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Петър Сарафов, Радецки, Серес, Ташков Мост, Ташков мост, Текето, Христо Ботев, Черна гора, Юрий Гагарин;

На 01.02.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Атанас Свещаров, Кръстьо Сарафов, Мише Баир, Христо Силянов;

На 04.02.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Гоце Делчев, местност Стопнаски Двор, Панаирски Ливади, Попови Ливади;

На 04.02.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Горилата, Гоце Делчев, Китка, Криволак, местност Стопнаски Двор, Панаирски Ливади, Рила, Стара Планина;

На 04.02.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Панаирски Ливади

Община Гърмен

На 29.01.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гърмен: Двадесет и Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и пета, Двадесет и първа, Двадесет и седма, Двадесет и четвърта, Деветнадесета, извън регулацията, Неуточнен адрес, Осемнадесета, Трета

На 30.01.2018 г. /12:45 – 15:00 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: Благой Матеров, Двадесет и втора, Двадесет и пета, Двадесет и първа, Двадесет и седма, Двадесет и трета, Двадесет и четвърта, Двадесет и шеста, Двадесета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Курбаня, Неуточнен адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Петнадесета, Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3, Тридесета

Община Петрич

На 29.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 31.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 02.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кулата: Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Арда, Арда, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Васил Левски, Васил Левски, Връх Китка, Връх Китка, Връх Китка, Гео Милев, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кожух, Кочо Мавродиев, Люлебургас, Люле Бургас, Максим Горки, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен адрес, Неуточнен адрес, Отец Паисий, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Петко Р.Славейков, Петко Р.Славейков, Плевен, Плевен, Плевен, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 29.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 31.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 02.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Струма

На 29.01.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Беласица: Беласица

На 29.01.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ – Яворница: Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, извън регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, местност Прогон, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Христо Смирненски

На 31.01.2018 г. /09:45 – 10:00 ч./ – Генерал Тодоров: Бащирите, Дебела Дръма, Пътен Възел Ам Струма;  Долно Спанчево: местност Реката; Кулата: Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, ЖП Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люлебургас, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра;  Кърналово: Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, местност Дабето, местност Ливадите, местност Острово, местност Побиен камък, местност Порой, местност Фабриката, Петко Р.Славейков;  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен Път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Иван Вазов, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, местност Аджобица-Чалията, местност Банско Бърдо, местност Бонаро, местност Високия Рид, местност Горничето, местност Корията, местност Лозарски Андък, местност Падарка, Местонст Среден Път, Москва, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен Възел Ам Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра;  Марино Поле, Общ. Петрич: извън регулация, местност Вадата; Монтана: Хан Кубрат;  Петрич, Общ. Петрич: Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, местност Бухото, местност Зиче, местност Караач-Дамяница, местност Кумли, местност Мерата, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Омондрос, местност Под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов, Червена Скала;  Рупите: Александър Буйнов, Беласица, Бяло море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, извън регулацията, Илинден, Кирил и Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, Местнос Рупите, местност Корията, местност ПИнговица, местност Свети Атанас, местност Средно Поле, местност Тафтино, местност Тухларка, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански, Софроний Врачански, Стопански Двор, Тракия, УПИ IIі-131,Кв.7, Хр.Ботев; Старчево; Чучулигово: 000242, Стопански двор, Капсиди, местност Янкулица;

На 02.02.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Коларово, Общ. Петрич: Антон Попов, Беласица, Еделвайс, Калоян, Крайречна, Липите, Огражден, Октомври, Партизанска, Пирин;

На 02.02.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Самуилово, Общ. Петрич: Самуилово

На 02.02.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Габрене: Акация, Граничар, Иван Вазов, извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Мир, Митко Палаузов, Отец Паисий, Прогрес, Родина, Тумба

Община Разлог

На 30.01.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ – Разлог: Христо Ботев

На 30.01.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 10:40 – 11:00 ч./ – Разлог: 15-ти Септември, 15-ти Септември, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Арх. Александър Г. Баров, Бела река, Бела река, Братя Каназиреви, Братя Каназиреви, Братя Копанарови, Братя Кулини, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Васил Левски, Войнишка, Възраждане, Възраждане, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Голак, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Екзарх Йосиф, Екзарх Йосиф, жкКЦХ, Иван Вазов, Изворите, Изворите, Иконом Никола Ангелов, Илинден, К Ц Х, Калиново, Крапа, Македония, Места, Мехомия, Неофит Рилски, Неуточнен адрес, Опълченска, Опълченска, Отец Паисий, Пейо К.Яворов, Подполковник С.Пиридонов, Полковник Лазар Нишков, Поп Богомил, Предел, Предел, Преображение, Преображение, Преображение, Рила, Родопи, Св.Климент Охридски, Св.св.Кирил и Методий, Стефан Стамболов, Телемах Илиев, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/, Тодорица Попова, Х|X Кв. 79, Хан Аспарух, Хан Крум, Хан Пресиян, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Четнишка, Шейново, Шейново, Яне Сандански

На 30.01.2018 г. /09:30 – 10:40 ч./ – Разлог: 15 септември, Братя Каназиреви, Георги Бенковски, Опълченска, Преображение, Телемах Илиев, Христо Ботев, Шейново

На 30.01.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Банско: Пирин

На 30.01.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски, Бела Река, Възраждане, Иван Даскала, Изгрев, Иларион Макариополски, Лазар Топалов, Мирчо Кипрев/Бело Море/, Опълченска, Охрид, Патриарх Евтимий, Пирин, Родопи, Саровица, Св.Климент Охридски, Св.Св.Кирил и Методий, Телемах Илиев, Хан Пресиян, Цар Иван Асен II, Цар Калоян, Цар Симеон, Черна река, Яне Сандански

На 30.01.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ – Разлог: Варош, Голак, Еделвайс, Св.Св.Кирил и Методий, Тодор Александров

На 30.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Разлог: Бела река, Братя Миладинови, Георги С Раковски, Иван Даскала, Изворите, Иконом Никола Ангелов, Л.Каравелов, Пирин, Предел

На 30.01.2018 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Разлог

На 30.01.2018 г. /14:30 – 15:30 ч./ – Бачево: Александър Стамболийски, Атанас Попстоянов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методи, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Панайот Волов, Рила, Шипка, Яне Сандански

На 31.01.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Разлог: Бела Река, Булаир, Даме Груев, Телемах Илиев, Тодор Александров, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Река

На 31.01.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ – Разлог: местност Бетоловото, Св.Климент Охридски

На 31.01.2018 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Разлог: Георги Финдрин, Екзарх Йосиф, Изворите, Хайдушка Чешма

На 31.01.2018 г. /14:00 – 15:15 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски, Георги Финдрин, Дълга Махала, Екзарх Йосиф, Изворите, Младост, Пирин

На 01.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бачево: 23-ти Септември, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Людмила Живкова, Неуточнен адрес, Оборище, Партизанска, Пенчо Славейков, Пирин, Рила, Тодор Каблешков, Тримата ятаци

На 01.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Разлог: Черна Река

На 01.02.2018 г. /13:00 – 14:30 ч./ – Баня, Общ. Разлог: местност Почивачката

Община Сандански

На 29.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 30.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 31.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 01.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 02.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Лешница, Общ. Сандански: местност Струма;

На 30.01.2018 г. /09:15 – 11:15 ч./ – Калейца: Анска;

На 30.01.2018 г. /09:15 – 11:15 ч./ – Сандански: Божин Димов, Васил Кънчев, Македония, Мара Бунева, Св.Св. Кирил и Методи, Свобода, Христо Ботев, Цар Иван Асен;

На 30.01.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Сандански: Бистрица, Патриарх Евтимий, Св.Св.Козма и Дамян, Стефан Стамболов, Тодор Каблешков;

На 30.01.2018 г. /14:15 – 16:15 ч./ – Сандански: Гео Милев, Имот 813, УПИ II, Кв. 39, Македония, Мелник, Осми Март, Плиска, Свобода, Хан Аспарух, Христо Смирненски;

На 31.01.2018 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Поленица: Армейска, Георги Димитров, Димитър Благоев, Изгрев, Кирил и Методий, Неуточнен адрес, Първи май, Св.Иван Рилски, Стопанска, Шипка;

На 31.01.2018 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Сандански: местност Нишан Таши;

На 31.01.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Сандански: местност Паркова зона, Р-Н Плувен интернат, Р-н пътя на Хидрострой, Свобода

На 31.01.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Ладарево: местност Църквата

На 31.01.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ – Сандански: Асен Хадживасилев, Георги Казепов, Георги С Раковски, Даме Груев, Даскал Козарев, Захари Стоянов, Илинден, Никола Карев, Одрин, Свобода, Чудомир Кантарджиев

На 31.01.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Дамяница: местност Тухларна

На 01.02.2018 г. /09:00 – 11:15 ч./ – Поленица: 6 септември, Бяло Море, Изгрев, Младост, Никола Вапцаров, Полски път, Стопанска, Съединение, Трети март

На 01.02.2018 г. /11:00 – 13:15 ч./ – Джигурово: УПИ VII-381

На 02.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Вихрен   Илинденци: Трета;  Лиляново: местност Попина лъка, местност Туричка черква, Полатица, Попина лъка, Попина лъка – Лещака, Попина лъка-Лещака, Стожа, Туричка Черква;  Плоски: Попина Лъка, Тремошница, Тремощница;  Поленица: Димитър Благоев, Изгрев, Петър Берон, Стопанска;  Сандански: IV – 1539, Автогара, Баба Тонка, Вардар, Връх Елен, Георги Бенковски, Георги Казепов, Георги Скрижовски, Гнилник, Григор Пърличев, Зарово, извън регулацията Север, Ильо Войвода, Каменица, Княз Александър Батенберг, Кожух, Кукуш, Лагадина, Любен Каравелов, Македония, Малашевска, Места, Мусала, Оборище, Огражден, Осогово, Перун, Петър Берон, Пресиян, Първи Май, Радецки, Райна Княгиня, Рила, Родопа, Свобода, Серес, Синаница, Сирма Войвода, Скопие, Славянка, Спано Поле, Станке Димитров, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Таската Серски, Теменуга, Тодорка, Хан Крум, Христо Ботев;  Сандански: Александър Буйнов, Ангел Ташков, Асен Златаров, Асен Хадживасилев, Баба Тонка, Банска, Бачо Киро, Башлийца, Беласица, Берово, Бистрица, Божин Димов, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Вардар, Васил Кънчев, Васил Левски, Вихрен, Воден, Връх Елен, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Казепов, Георги С Раковски, Георги Скрижовски, Горно Броди, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димитър Икономов, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Еделвайс, Емануил Васкидович, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, Илинден, Ильо Войвода, Индже Войвода, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Кожух, Кочо Чистименски, Крайречна, Крушево, Лагадина, Любен Каравелов, Македония, Малашевска, Мара Бунева, Мелник, Места, местност 10-ти Километър, местност Беговица, местност Мозговица, местност Попина Лъка, местност Тремошница, местност Туричка Черква, местност Хано, местност Четвърти километър, местност Чинар Куши, Местност 4-ти километър, Надежда, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Никола Карев, Огражден, Одрин, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Пейо К.Яворов, Перун, Перущица, Петър Берон, Петър Сарафов, Пирин, Първи май, Р-Н Главен Път Е-79, Р-Н Пътно Управление, Р-Н Пътя на Хидрострой, Радецки, Райна Княгиня, Родопа, Роженски манастир, Св.св. Кирил и Методий, Св.св.Козма и Дамян, Свети Врач, Свети Георги, Свобода, Сердика, Серес, Синаница, Сирма Войвода, Скопие, Славчо Ковачев, Славянка, Соколова скала, Солидарност, Солунска, Спартак, Станке Димитров, Стефан Карчев, Стефан Стамболов, Стою Хаджиев, Струга, Струма, Таската Серски, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Цар Симеон, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина, Шейново, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански;

Община Сатовча

На 29.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 30.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 31.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 01.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 02.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Кочан: 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Бузлуджа, Васил Левски, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Здравец, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, местност Стопански двор, Мир, Неуточнен адрес, Осма, Отец Паисий, Пета, Победа, Пролет, Първа, Свилен Русев, Свобода, Септемврийска, Стопански двор, Струма, Тодор Каблешков

На 02.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Крибул: 262

Община Симитли

На 29.01.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ На 30.01.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ На 31.01.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ На 01.02.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ На 02.02.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Полето: Нивото;

 Симитли: Симитли;

На 30.01.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Симитли: Аврора, Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Марек, местност Лочката, местност Чифлико, Неуточнен адрес, Ораново, Пазара, Предел, Свобода, Симитли, Шипка, Юрий Гагарин

На 30.01.2018 г. /12:15 – 16:30 ч./ – Крупник: Божиница / Гроздовец, Граф Игнатиев, Димитър Ацев, Ернст Телман, Иван Вазов, Карл Маркс, Ленин, М.Извор/Гроздовец, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Стефан Караджа, Трайчо Костов

Община Струмяни

На 29.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 30.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 31.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 01.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 02.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Микрево: 81, Берово, Василево, Иван Вазов, Орфей, Спартак, Стефан Караджа, Трети Март

На 30.01.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Вракуповица   Гореме;  Горна Рибница;  Добри лаки;  Каменица, Общ. Струмяни;  Клепало;  Колибите;  Кърпелево;  Седелец: Валого;  Цапарево: VI-69, Кв.69, Махала Глинджурци, Махала Дръно Бърдо, Махала Седелски Рид, Махала Чуките, УПИ ХХ, Кв.12 Бивш Стопански Двор;

На 30.01.2018 г. /09:00 – 11:15 ч./ – Микрево: 6 септември, Будител, Георги Бенковски, Крали Марко, Кресненско-разложко въстание, Освобождение, Райна Княгиня, Решково, Св.Георги, Св.Паисий Хилендарски, Стопански двор, Цар Иван Асен II, Чинара, Яне Сандански;

На 30.01.2018 г. /11:00 – 13:15 ч./ – Драката: местност Селимица;

На 30.01.2018 г. /11:00 – 13:15 ч./ – Микрево: Десислава;

На 30.01.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Микрево: 6 септември, Васил Априлов, Василево, Вихрен, Даме Груев, Детелина, Димитър Попгеоргиев, Дора Габе, Екзарх Антим I, Йордан Йовков, Крали Марко, Митрополит Борис, Нова Махала, Панайот Волов, Патриарх Ефтимий, Петър Берон, Райна Княгиня, Решково, Сирма войвода, Струма, Хан Омуртаг, Цар Иван Шишман, Яне Сандански;

Община Хаджидимово

На 30.01.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Хаджидимово: Акация, Бор, Вихрен, Възрожденска, Димо Хаджидимов, Драма, Панайот Волов, Петър Берон, Прогрес, Цар Калоян

Община Якоруда

На 01.02.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Банско: Христо Ботев

На 01.02.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Добринище: Георги Димитров

На 01.02.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Якоруда: Айдаре, Алпийска, Белмекен, Бунтишка, Бърдо, Васил Левски, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Кожух, Лазарец, Места/П.Джеджеров/, Мусала, Петко Р.Славейков, Пирин, Родопи, Стара Планина, Стойко Маджере, Стокевица, Хаджи Никола Вардев, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов, Якорудски Бор

На 01.02.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ – Якоруда: Васил Левски, Гоце Делчев, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Кирил и Методи, Пелистър, Петко Р.Славейков, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Четиринадесета

На 02.02.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:45 – 15:00 ч./ – Якоруда: Айдаре, Алпийска, Белмекен, Богдан Войвода, Букет/Петнадесета/, Бунтишка, Бърдо, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Гоце Делчев, Грагьовец/Стефан Чернев/, градище/Трета/, Грънчар/23 септември/, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Дванадесета, Девета, Джебре/Иван Ботушанов/, Добро Ниве/Партизанска/, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Иван Попкостов, Изгрев, Кирил и Методи, Кожух, Лазарец, Любен Каравелов/Ат.Хаджиянч, Македония, Места/П.Джеджеров/, местност Буковец, Мусала, Неуточнен адрес, Никифор Филипов, Ореховица, Освобождение, Пелистър, Пета/Поп Филип Стоянов/, Петко Р.Славейков, Пирин, Първа/Илия Колев/, Родопи, Седма, Солун/Мустафа Кьоров/, Софроний, Стара Планина, Стефан Караджа/Никола Карад, Стойко Маджере, Стокевица, Стоян Табаков, Трещеник, Хаджи Никола Вардев, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г.Бицин/, Четиринадесета, Шеста/Асен Вригазов/, Яворов, Якорудски Бор, Яне Сандански

На 02.02.2018 г. /10:00 – 14:45 ч./ – Якоруда: Алпийска, Белмекен, Бърдо, Васил Левски, Гоце Делчев, градище/Трета/, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Изгрев, Кирил и Методий, Никифор Филипов, Пелистър, Пета/Поп Филип Стоянов/, Петко Р.Славейков, Пирин, Солун/Мустафа Кьоров/, Стара планина, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитър, Четиринадесета, Якорудски бор

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0