Общината предвижда изграждане на довеждащ водопровод за топла минерална вода до плувния басейн в новия спортен комплекс, основен ремонт на минералната баня

60 000 лв. за помощи ще разпределят през тази година общинските съветници

 

Общински съвет-Долна баня прие Бюджет 2018 в размер на 6 257 916 лева. Общата субсидия на приходите за делегираните от държавата дейности е в размер на 4 053 55 лева, а приходите от местни дейности – 2 204 861 лева. Данъчните приходи за годината са в размер на 335 хил. лв., а неданъчните – 954 289 лв.

Приетата на сесията програма за капиталовите разходи е в размер на 849 700 лв., от които 68 300 лева са целевите средства капиталова субсидия, а останалите 781 400 лева са собствени бюджетни средства. В програмата се включва основен ремонт на част от водопроводната мрежа на 20 улици, основен ремонт на 5 улици в рилския град, изграждане на довеждащ водопровод за топла минерална вода до плувния басейн на новия спортен комплекс, изграждане на видеонаблюдение, основен ремонт на сградата на минералната баня, основен ремонт на сградата на Дома за деца, лишени от родителска грижа „Констанца Ляпчева“ и други.

Народно читалище „Рила-1898“, което ще чества 120-годишния си юбилей, ще разполага с бюджет от 50 250 лева. За обезпечаване на събитията и проявите от културния календар в общината бяха гласувани 64 752 лева.
Местният парламент ще разполага през годината със сумата от 60 хиляди лева за отпускане на обезщетения и помощи. Кметът на община Долна баня Владимир Джамбазов ще разполага с 5248 лева за представителни разходи.

Най-голямото перо за разходи и тази година си остава образованието – 2 345 261 лева, социалното осигуряване и грижи – 1 339 335 лева, и здравеопазването – 182 494 лева.

Общинските съветници приеха и субсидиите за пенсионерския клуб „Надежда“ – 1000 лева, Сдружението на хората с увреждания „Венетица“ – 1000 лева, туристическо дружество „Ибър“ – 1000 лева. Разпределени бяха и субсидиите за спортните клубове – по 1000 лева ще получат шахматният клуб и клубът по бадминтон, а 1500 лева пък ще получат футболистите от клуб „Левски“.

Главният счетоводител на общината Нина Арнаутска посочи, че това е и социално ангажиран бюджет, но освен за социално слаби, е помислено и за децата. Тя посочи, че за Благовещение, който е християнския празник на майките, общината ще подпомогне семействата на родените през 2017 г. бебета, като идеята е тази година новородените да са повече.

СНИМКИТЕ

Кметът Джамбазов, до него е главният счетоводител Нина Арнаудова.

Съветниците приеха единодушно бюджета.

Председателят на Общинския съвет Лиляна Драганова (с червеното сако)