Методи Чимев

 

Водният шеф Илия Илиев: ВиК ще подмени изцяло водопровода по „Кокиче“, „Родопи“ и 120 метра от „Отовица“

Община Дупница обяви обществена поръчка на обща стойност 422 071,62 лева за инженеринг на 5 улици в Дупница, съобщиха от администрацията на кмета Методи Чимев. Кандидатите ще се надпреварват в 5 обособени позиции за проектиране, изграждане и авторски надзор. Обхватът на улиците е – „Отовица“ (320 метра) в участъка между „Мадара“ и „Драгой Болярин“ с прогнозна стойност 115 000 лв. с ДДС, ул. „Родопи“ (250 метра) от градинката до бившата ул. „Бригадирска“ на стойност 131 071,62, ул. „Димчо Дебелянов“ (250 метра) в участъка между „Евтим Трайчев“ и ул. „Курт дере“ на стойност 55 000 лева, ул. „Кокиче“ (90 метра) с прогнозна стойност 34 000 лева и улица в кв. „Южен” (200 метра) на стойност 87 000 лева.


Илия Илиев

Поръчката включва цялостно преасфалтиране, изграждане на тротоари и т.н.
На среща при кмета инж. Методи Чимев бе управителят на ВиК-Дупница Илия Илиев, за да бъде обсъдена ситуацията с водопреносната мрежа в тези участъци. Решено бе водното дружество да подмени изцяло водопровода по „Кокиче“, „Родопи“ и 120 метра от „Отовица“. Подмяната ще е за сметка на ВиК-Дупница, защото в тези участъци е стар водопроводът и идеята е да не се стига до аварийни разкопавания, които да обезсмислят ремонта. Най-дългият срок за приключване на дейностите е 90 дни, с включено проектиране.
Отварянето на офертите е насрочено за 26 април от 11 часа в сградата на община Дупница.