Мини „Бобов дол” в ликвидация провежда търга за обекта

Община Бобов дол смята да купи терена на сметището, което впоследствие да рекултивира, съобщиха от администрацията на миньорския град. Площадката, намираща се в близост до пътя за с. Жедна и използвана от години за депо за твърди битови отпадъци, е с площ 15 дка. Тя е собственост на Мини „Бобов дол” ЕАД в ликвидация, които ще проведат търга. Той е насрочен за 27 април в София. Наддаването ще тръгне от 7380 лв.

„След закриването на депото за твърди битови отпадъци в началото на тази година общината трябва да извърши рекултивация на мястото. За да се случи това, трябва да изготвим проект, с който да кандидатстваме за финансиране от Министерството на околната среда и водите. Възпрепятства ни обаче фактът, че теренът не е наш. Той е регистриран в РИОСВ като общинско депо, но собствеността е на мините в ликвидация и ние трябва да го купим. В противен случай не можем да кандидатстваме с проект за рекултивацията, която законът ни задължава да извършим”, обясни зам.-кметът Детелина Борисова.