Кметът инж. Красимир Герчев направи символична първа копка по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група”. Събитието се състоя пред блок на ул. „Гоце Делчев” №1 в град Разлог. Общата стойност на проекта е 1 081 575.45 лв., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Присъстваха ОбС шефката д-р Мария Копанарова, представители на сдруженията на собствениците на четирите блока, представители на фирмите изпълнители и др.

По проекта ще се изпълнят строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, ще бъде осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение, ще бъдат изпълнени и други мерки, набелязани при извършения енергиен одит на сградите.