Калоян Илиев

 

Община Ихтиман подписа анекс за продължаване на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман”, считано от месец октомври 2018 г., съобщиха от общинската администрация на кмета Калоян Илиев. Обхванати са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане”-Ихтиман; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат сами и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии, несвързани с трудова дейност; скитащи и бездомни деца и лица. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е до 31.12.2018 г.

В края на месец април 2018 г. община Ихтиман приключи успешно проекта „Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман“. В проекта бяха включени 65 нуждаещи се лица, изпаднали в неблагоприятно социално положение, с доход, по-нисък от диференцирания минимален доход, неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца, лица, получаващи минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, инвалидност, социална или наследствена пенсия.