Една фирма в крайна сметка остана с подадени документи за обществената поръчка на община Дупница за реставрация на „Ески Джамия“. Комисия с председател зам.-кметът на общината Крум Милев отвори документите на кандидата „Реставрация“ ЕАД-София. Кандидатите предлагат оферта в размер на 95 484 лева за заложените дейности по 1-вия етап от ремонта на Джамията. Прогнозната стойност на поръчката бе 95 785,32 лева, като парите са от бюджета на община Дупница. Срокът за изпълнение е максимум 60 календарни дни.

Комисията продължава работа в закрито заседание, за да провери документите на кандидата, след което ще се произнесе с решение.

Please follow and like us: