Инж. Николай Христов

Снимкахме 20 юни м.г. камион да  разтоварва боклука на старото сметище, което е закрито отдавна, на същата дата новото сметище плуваше във вода

 

НФСБ -Самоков скочиха на кмета Владимир Георгиев на последната ОбС сесия и оспориха десетките отговори, които той е давал относно състоянието и работата на Регионалното депо за отпадъци в Самоков. На заседанието на Общинския съвет инж. Николай Христов, член на партията, заяви :„Тук съм за да изразя становище на общинската организация на НФСБ по отговори те на въпроси зададени от нас на 26.01.2018г. на редовно заседание на ОбС.

Кметът Вл. Георгиев

Малко закъсняхме, но това е по независещи от нас причини, защото ние нямаме антуража на общината за да извадим документи относно сметището. В резюме, ще бъда кратък…”

Председателят на ОбС-Силвия Стойчева прекъсна Христов, напомняйки му, че разполага с пет минути време.   На въпроса му кога са го решили това, Стойчева отговори: „Не съм го решила аз, а е гласувано в правилника за организацията и дейността на общинския съвет. Можете да не задавате въпросите си ние всички си ги спомняме”, продължи  Стойчева и ограничи възможността на представителя на ПП НФСБ да постави всички въпроси свързани с Депото

Моменти от сесията

„Първият въпрос беше, кога е открито новото Депо за отпадъци в Самоков.? Отговорът на кмета и на общинският съвет бе: „С протокол № 53 на 21. 05.2015г.” , моля всички да обърнат  внимание  на датите. Със същият протокол е взето решение да бъде закрито старото сметище като се дава картбланш или се гласува решение кмета да обяви процедура по закриването на сметището. Хронология на следващите дати: на е 21.05.2015г. е открито и е създадено предприятието за управление на отпадъците в самоковска община, като разрешението е дадено на 07.04.2016г., това е от порядъка на 10 месеца разлика. И аз се питам какво са правили тези 22-ма човека персонал в депото и сметището и по точно не само аз , а и организацията. На 16.09.2016г. е взето решение за заем на 583  200лв. за дооборудване . Четири месеца след пускането на сметището  се взема заем за дооборудване.  Защо е пуснато в действие при положение, че не е дооборудвано и няма как да изпълнява функцията за която е предназначено. На 16.09.16 г. е взето това решение, а на 01.11 2016 г. започва да функционира новото депо и е закрито старото депо. Направих си труда да изчисля, че от решението за пускането на новото Депо до самото реално започване  на дейност  минават една година, пет месеца и десет дни.  През това време пак питам имало ли е назначен директор защото още със създаването на това предприятие има нает персонал и какво са правили там. Пазачи ли са били? Не искам отговор, защото няма смисъл. В нашата организация се питаме какво става с това сметище. Трети въпрос – работи ли това сметище – закрито на 01.11.2016 г.  Отговорът  е, че не работи,  но аз ще покажа на уважаемите съветници снимки с дати, на която се вижда един познат на всички самоковци камион. Датата е обърнете внимание – 2017 г. на 20. 06 в 11.57ч. камионът  разтоварва боклука на старото сметище. А иначе сметището е закрито на думи много по-отдавна. И така старото сметище продължава да работи до тази дата.  На същата  дата снимахме и новото сметище, което плуваше във вода . Имаше стиропорни отпадъци и то страшно много  но снимката е  малко по-рано -11.40ч. Наводнението, което стана в Самоков  на 03.07.2017г. всички си го спомнят, защото още тогава възникна въпроса да се търси помощ от комисията по бедствия и аварии за щетите. От снимките се вижда, че новото сметище е наводнено още преди това. Защо казвам това нещо, защото сметището неработи , но след това се използва наводнението за да се търсят средства и да се вземат заеми. Сякаш са малко средствата похарчени за Депото. Зададохме въпрос  дали от Костенец, Ихтиман се карат битови отпадъци. В писмения отговор кмета твърди, че от Костенец и Ихтиман се депонират битови отпадъци в Самоков. Устният отговор на кмета обаче беше, че от Костенец и Ихтиман не се карат отпадъци. Вече се чудя кой от двата отговора е верен. Чуди се цялата организация кара ли се или не се кара. Зададохме и един въпрос, точно във връзка с наводнението има ли общината план за действие при екстремни ситуации. Отговорът  беше, че има такъв план , които не ни е предоставен. Предоставен ни е само план за работа на депото.  Отходните води от сметището трябва да са заустени в пречиствателната станция на Самоков . Ние считаме обаче, че те не са заустени , а водата изтича малко по-надолу от сметището – от една шахта. Имаме материали заснети, ако искате ще ги предоставим за да видите докъде са стигнали парите. На един от писмените отговори , подписан от кмета, се посочват и имената на изготвилите го служители от общинска администрация.

Изготвил Петър Лукайчев- старши юрист консулт и Елена Васова –гл. специалист Екология. Искам да попитам гл.специалист Васова знаели, че в проекта , направила ли си е труда да прочете този проект, да види, че в проекта  река Искър се е загубила някъде по пътя и , че най-близката река до сметището е река Палакария и тя се влива в Искър.  Питам докога ще гласуваме механично нещата без да разбираме това което гласуваме за да понесем и нашата собствена отговорност  пред бъдещите поколения?

На финал Николай Христов попита управниците – Можем ли да каже, че обичаме родината си така както обичаме мама, като цитира позната от близкото минало песен.

Тъй като инж. Христов отказа да вземе подготвения отговор, предвид неточностите в отговорите, които са им давани от общинска администрация до сега, кметът Георгиев коментира- Аз не знам трибуната на общинския съвет за какво се използва за да се говорят някакви неща. Аз не неглижирам цялата работа която са свършили местното ръководство или местната структура на НФСБ . Записах си някои дати само да пробягам по тях без да влизам в  подробности .  Ние изобщо не сме назначавали през този период персонал докато Депото не е тръгнало в експлоатация реално. Така, че нито е имало ръководители, нито е имало служители там.

Не е истина, че канализацията не е изпълнена, тя минава през пречиствателното съоръжение на Депото и отива до градската пречиствателна станция.  Заема не сме го взели , Депото може да работи и без тези съоръжения. Решението беше ако може държавата и по точно ПУДООС да отпусне тези средства, ще бъде добре. Относно старото сметище снимките не ги видях добре , но аз ви предложих още миналата година да сложим охрана на три места за да има контрол.

Позицията на местната организация на НФСБ относно Регионалното Депо за отпадъци в Самоков бе отразена и от национална телевизия. Техен представител попита кмета Георгиев няма ли да коментира. На въпроса му какво да коментира, бе уточнено: „Защо има несъответствието  между писмените и устните ви отговори?”.

“Няма несъответствие, вашият човек каза, че не желае отговор“, заяви кмета и напусна залата .

Репортер на в.„Вяра“ поиска от кмета Георгиев да му бъдат предоставени трудовите договори на работещите в Депото от началото до днешна дата. Той  бе лаконичен : “Поискайте ги писмено“.

Марияна Вучова

Please follow and like us:
fb-share-icon0