Общинският съвет в Бобов дол вече категорично отхвърли искането за отделяне на селото.

Административен съд- Кюстендил отмени заповедта на бившия областен управител Йордан Татарски, с която отказва да предложи на Общинския съвет в Бобов дол да приеме решение за произвеждане на референдум за отделяне на Големо село от миньорската община. Пред съда я обжалва Инициативния комитет за провеждане на референдум. Решението е на съдия Галина Стойчева, пише дарик. Според част от мотивите на съдия Стойчева: „При проверка на събраните доказателства в контекста на приложимите законови разпоредби на специалния ЗАТУРБ, се констатира законосъобразност на искането и решенията на общинските съвети и обратните изводи при упражнения контрол от областния управител са неправилни”.
Съдебното решение подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок. Общинският съвет в Бобов дол вече категорично отхвърли искането за отделяне на селото.