Симона Василева Навущанова

Симона Василева Навущанова встъпи в длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд-Кюстендил. Това стана ясно, след като  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 29 кандидати за младши съдии в окръжните съдилища по обявения с решение на Колегията по протокол № 5/01.02.2017 г. конкурс, които са завършили успешно обучение в Националния институт на правосъдието.
Младши съдия Навущанова е завършила английска езикова гимназия, след което специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Положила е успешно и изпит по чл.8 от Закона за адвокатурата и е била действащ адвокат. Активен участник е в програмата за обмен на магистрати от цяла Европа „АЯКОС“ на Националния институт за правосъдие. По програмата през месец ноември тази година ще се обучава във Финландия.