Монтиран е и котел за отопление на газ, изцяло ремонтиран е покривът на сградата

 

Приключи санирането на читалището в Разлог. Общата стойност на проекта е 1 025 480,61 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 853 194,30 лева, националното съфинансиране е 150 563,71 лева, собственото съфинансиране е 21 722,60 лева, съобщиха от общинската администрация на кмета Красимир Герчев.

Красимир Герчев

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По проекта се изпълняват строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, подмяна на водопроводната и канализационната инсталация, също така се монтира котел за отопление на газ, ремонтират се външни парапети, санитарните помещения, мълниезащитната инсталация на сградата и други. Основната цел на проекта е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. Проектът цели още да се подобри жизненият стандарт и условията на живот на местното население. Специфична цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност в сграда на културната инфраструктура – НЧ „15 септември 1903 -1909 г.“ в град Разлог, като се намалява крайното потребление на енергия и косвено се намаляват емисиите на парникови газове. На 13 август 2018г. (понеделник) от 11,00 часа пред сградата на НЧ „15 септември 1903-1909г.” – гр. Разлог ще се проведе официална церемония „Рязане на лента” на обновената сграда на културния дом.