Най-ниска средна месечна заплата е в областите Благоевград – 743 лв., Видин – 747 лв. и Кюстендил – 789 лв. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1518 лв. По данни на Националния статистически институт в обществения и частния сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2018 г. с по 5.1%. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 8.7%, съответно в обществения сектор увеличението е с 9.9%, а в частния – с 8.3%.