Асоциацията за развитие на българския спорт ще проведе информационна среща в Сандански. По време на информационния ден експерти на Асоциацията за развитие на българския спорт ще представят и цялостната рамка на програма „Еразъм+” и възможностите, които тя предоставя в сферата на образованието, младежта и спорта, което ще допринесе за информираността на младежите. Срещата ще се проведе на 4 септември от 16,00 ч. в Заседателната зала на община Сандански.