Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 22 – 26 октомври 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 22.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Банско: България, Неуточнен Адрес

На 23.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Банско: Цар Симеон

На 23.10.2018 г. /10:30 – 13:00 ч./ –  Банско: 296, Ангел Кънчев, Вардар, Васил Друмев, Георги Настев, Лазар/Ланката/Тренчев, Найден Геров, Неофит Рилски

На 23.10.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Банско: Драма, Христо Г.Данов, Цар Симеон

На 24.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Банско: 02676.501.3746, 02676.501.4674, 02676.501.4674, Байкушева Мура, Беласица, Борис Голев, Братя Миладинови, България, България, Бъндерица, Бъндерица, Бяло Море, Васил Априлов, Георги Голев, Георги Голев, Герачни Улици, Глазне, Граф Игнатиев, Димчо Дебелянов, Забиница, Забиница, Иван Джолев, Иконом К.Чучулайн, Илинден, Княз Борис I, Княз Борис I, Кръсьо Асенов, Места, местност Герачини Улици, местност Герачини Улици, местност Забиница, местност Забиница, местност Малка Ливада, местност Малка Ливада, местност Парцалето, местност Рупчовец, местност Шипоцко, Митрополит Пимен, Моратово Езеро, Муратово Езеро, Найден Геров, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Одрин, Одрин, Опълченска, Орце Попйорданов, Отец Стефан Камберов, Отец Стефан Камберов, Палиго Ден, Палиго Ден, Панайот Хитов, Патриарх Евтимий, Патриарх Евтимий, Пере Тошев, Плиска, Плиска, Предел, Първа, Рила, Родопи, Родопи, Славянка, Славянка, Сливница, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Тодор Александров, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Цар Симеон, Цар Симеон, Явор, Явор, Яне Сандански

На 24.10.2018 г. /12:30 – 14:00 ч./ –  Банско: Грамадето, Кралев Двор, местност Грамадето, Найден Геров

На 25.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Банско: Еделвайс, местност Кошерината, местност Свети Иван, Меча Дупка, Найден Геров, Пирин, Рибно Езеро, Симеон Молеров, Сливница, Христо Г.Данов, Цар Симеон, Юлен, Яне Сандански

На 25.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Банско: Братя Велеганови, Захари Стоянов, Княз Борис I, местност Грамадето, местност Гуровица, Мозговица, Найден Геров, Солун, Хан Тервел, Цар Иван Асен II, Царица Йоанна

На 25.10.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Банско: 02676.13.54.3.1, Георги Настев, местност Грамадето, Найден Геров

На 25.10.2018 г. /12:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Банско: 02676.21.48.3, 02676.26.2, България, Грамадето, извън регулация-Ски Зона Банско, Карантията 028028, местност Грамадето, местност Кошерината, местност Малка Ливада, местност Овиначе, Меча Дупка, Найден Геров, Овиначе, Пирин, Рила, УПИ 163010

На 26.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Банско: местност Малка Ливада, местност Рупчовец

На 26.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Добринище: 9ти Септември, Адам Трънка, Адам Трънка, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Атанас Попадийн, Бачо Киро, Благийница, Бор, Бъндерица, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Темелков, Георги.С.Раковски, Гоце Делчев, Григор Мацин, Григор Пърличев, Даме Груев, Десилица, Димитър Благоев, Еделвайс, Елин Пелин, Иван Вазов, Иван Галчев, Иван Козарев, Иван Козарев, Иван Попов Деницин, Кирил и Методи, Крушево, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Македония, Места, местност Гоце Делчев, местност Лаговете, Митко Палаузов, Москва, Незнаен Воин, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Опълченска, Освобождение, Охрид, Паисий Хилендарски, Партизанска, Петко Р.Славейков, Петър Галчев, Пирин, Попово Езеро, Първи Май, Софроний, Тодор Каблешков, Тодор Каблешков, Търговска, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Читалище, Чобан Бойчо, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански

Община Благоевград

На 22.10.2018 г. /12:00 – 16:30 ч./ –  Банско: Хан Тервел

На 22.10.2018 г. /08:00 – 12:30 ч./ –  Рилци: 000399, XV-273, Амитица, Диновица, Имот 023001, местност Амитица, местност Габеро, местност Крушите, ПИ 018013, Рафетица, Рила, Стремата, УПИ Х-463, кв.6, УПИ ХIII-261, кв.11, УПИ-Ііі-63, ХIх-33, кв.7, Хан Аспарух, Цар Иван Асен

На 22.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 23.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 24.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 25.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 04217.920.1.70, местност Септемврийче

На 22.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 23.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 24.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 25.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче

На 22.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 04279.927.30, Картала, местност Бодрост, местност Картала

На 22.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Бодрост, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче

На 22.10.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Благоевград: Армутлука, Струмско Център

На 22.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./   На 23.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 001451, 04217.920.1.70, 04217.929.10.29, 04279.927.30, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Картала, местност Конярнико, местност Септемврийче, местност Тепавиците, местност Широканска, ПИ №001451

На 22.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./   На 23.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Бодрост, Васил Левски, Даме Груев, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Здравец, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче

На 22.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: Тевнико

На 22.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Алея на Здравето, Антим I, Антон Чехов, Аргир Манасиев, Бадемите, Баларбаши, Бистрица, Борис Сарафов, Данаил Крапчев, Димитър Йосифов, Дъбравска, Еленово, Иван Михайлов, Изгрев, К. и Никола Хайдукови, Мелник, местност Баларбаши, местност Бачиново, местност Медунски Андък, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Петър Стоянов, Преспа, Р-Н Рибарника, Родолюбие, Сотир Атанасов, Стара Планина, Стефан Стамболов, Струмско Център, Христо Силянов, Христо Чернопеев, Цар Борис I

На 22.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: извън регулация, До С.Дъбрава

На 22.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград: 006009, 006010, 035028, Въчевица, Изгрев, Имот 27231.501.203, местност Буковец, местност Валтата, местност Гошевица, местност Ушите, местност Чуката, Пи-125 кв.12, С. Еленово, М. Еминова Нива,, УПИ XV-117, кв. 2, УПИ №Х, кв.1, УПИ Х-182, кв.5, УПИ-III-214,212,301

На 22.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград: 005014, 005018, Васил Левски, местност Кури Дере, ул. Предел, УПИ VI-405, кв.26, УПИ XV-391,Кв.6, УПИ-І-394,Кв.13, УПИ-Х-159,Кв.4

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, Брезово, махала Калуцка, махала Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево, местност Горно Демирево, местност Ковачница, Осойната

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Славово

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Рилци: местност Арсовото, местност Цонева Межда, Телкиево Дере

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горно Хърсово: Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Михтарци, махала Мъртвако, махала Новоселци, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, местност Валого, местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, махала Ваканинци, махала Щърбевци, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, местност Градището, местност Клено, местност Мучова Чука, местност Ръженици, местност Ръжениците, местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид

На 22.10.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, махала Ваканинци, махала Щърбевци, местност Градището, местност Мучова Чука, местност Ръженици, местност Ръжениците, местност Топузица, Митовци, Ръжениците

На 22.10.2018 г. /12:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Васил Левски, Даме Груев, Джеймс Баучер, Крушево, Радовиш, ул. Даме Груев, кв. 216, УПИ-XII, Пи04279.617.14 и 04279.617

На 22.10.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 001451, 04217.920.1.70, 04217.929.10.29, 04279.927.30, 319001, 410002, Брезово, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, махала Калуцка, махала Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево, местност Бодрост, местност Горно Демирево, местност Добро Поле, местност Картала, местност Ковачница, местност Конярнико, местност Септемврийче, местност Тепавиците, местност Широканска, Осойната, ПИ №001451

На 22.10.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Антон Чехов, Бодрост, Васил Левски, Даме Груев, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Здравец, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче, Славово

На 23.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Благоевград: местност Бачиново, Стефан Стамболов

На 24.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Еленово, Пейо К.Яворов, Преслав, УПИ-II-0427962660

На 24.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, махала Хамбарджийска, Тугулска

На 24.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, махала Корянска, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 24.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 24.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч./ –  Дебочица

На 24.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч./ –  Мощанец: XVI-122,123, кв. 14, извън регулация, махала Поповска, махала Кантурска, УПИ XI-75, кв. 6

На 24.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч./ –  Покровник: 3-ти Март, Валого, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, кв.28, УПИ-9-369,Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка

На 24.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, 14204.501.10, махала Хамбарджийска, махала Хамбарджийска, Тугулска, Тугулска

На 24.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Лешко: 163, М. Реката-Тополата, 163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Горно Лешко, Долно Лешко, Долно Лешко, махала Корянска, махала Корянска, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 24.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч./ –  Железница, Общ. Симитли: местност Ръждавец, Поповска

На 24.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч./ –  Обнова: Ив.Вазов

На 24.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч./ –  Падеш: Бреза, Будишка, махала Ушите, Месност Миджевци, местност Джабирци, местност Джалеви Бахчи, местност Златовръх, местност Стопански Двор, местност Ушите, Падеш, УПИ II-207,Кв.13, УПИ V-74, кв.5

На 24.10.2018 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград: 04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.628.416, VII – 5799, кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Гемеджиите, Заря, кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, местност Армутлука, местност Пенков Чифлик, местност Песока-Оранжерии, местност Песоко, местност Под Черквата, Освобождение, Панайот Волов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, ул. Кресна и ул. Освобождение, Христо Ботев, Яне Сандански

Община Гоце Делчев

На 22.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 24.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 26.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, ХІ-99,131, кв.22

На 23.10.2018 г. /10:30 – 16:30 ч./ –  Долно Дряново

На 24.10.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Брегалница, Бяло Море, Васил Левски, Гоце Делчев, Илия Батаклиев, Кавала, Солун, Струма

Община Гърмен

На 25.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Долно Дряново

Община Кресна

На 22.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Влахи: Драколово

На 22.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Кресна: Александър Македонски, Главен Път Е-79, Македония, местност Кресненско Ханче, местност Солунско Дере, Ново Село

На 22.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Крупник: извън регулацията, местност Кресненско Ханче

На 22.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Ощава: 54537.600.31.1, Германци, местност Русенци

На 22.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Сандански

На 22.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли

На 22.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Стара Кресна: местност Кулата

Община Петрич

На 22.10.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баскалци

На 22.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал.Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Кънчев, Гр. Петрич, УПИ II, кв. 53, Градска, Люле Бургас, Отец Паисий, Папульо, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Родопи, Рокфелер, Свобода, Славянска, Славянска, Христо Ботев, Цанко Церковски, Цанко Церковски, Цар Борис III

На 22.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 24.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 26.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Кавракирово: местност Тополите

На 22.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 24.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 26.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Михнево: Беласица, Варна, Гаврил Генов, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, извън регулацията, Лазар Данаилов, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Първи Май, Самуилова Крепост, Стопански Двор, Тома Митов, Червена Скала, Шипка

На 22.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 24.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Кърналово: местност Фабриката

На 22.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 23.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 24.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Долна Джумая, Дунав, Иван Апостолов, Каймак Чалан, Капитан Никола Парапанов, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Любен Каравелов, Марица, Места, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Свобода, Серска, Цар Борис III, Цар Борис III

На 22.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Александър Буйнов, Баучер, Беласица, Братя Миладинови, България, България, Бяло Море, Вардар, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Гладстон, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Градска, Д-Р Асен Златаров, Лазар Маджаров, Лазар Маджаров, Люле Бургас, Отец Паисий, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Родопи, Родопи, Рокфелер, Св.Св. Кирил и Методи, Славянска, Славянска, Стоян Търнаджиев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Цанко Церковски, Яне Сандански

На 22.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 23.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 24.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 25.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 26.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Кромидово: Реката

На 22.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 23.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 24.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 25.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 26.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: Бегова Поляна

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гега: Боровичко, Боровичкото

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Зойчене

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Капитан Никола Парапанов, местност Иловица

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич: Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Златарево, извън регулацията, Македония, Маркови Кладенци, местност Алачевото, местност Орешката, местност Стопански Двор, местност Чалията, Младост, Москва, Огражден, Опълченска, Отец Паисий, Преслав, Рила, Русия, Хоризонт, Яне Сандански

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Вишлене

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долене

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Рибница

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Драгуш

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кладенци, Общ. Петрич

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Мендово: Слопотец

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Право Бърдо

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Струмешница: Струмешница

На 22.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Чуричени: 000248, местност Куково

На 22.10.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Крушица

На 22.10.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кукурахцево

На 22.10.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Чурилово

На 23.10.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 22-ри Октомври, Генерал Тодоров, Д-Р Колинс, Калабак, Полковник Дрангов, Пролет, Търново, Цар Борис III

На 23.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 28-ми Октомври, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Александър Буйнов, Баучер, Беласица, Братя Миладинови, България, България, България, Бяло Море, Вардар, Варна, Варна, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Гладстон, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Градска, Д-Р Асен Златаров, Даме Груев, Ел-Тепе, Изток, Иларион Макариополски, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Лазар Маджаров, Лазар Маджаров, Люле Бургас, местност Иловица, местност Козлек, Михо Попов, Одрин, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Охрид, Папульо, Патриарх Евтимий, Петко Р.Славейков, Плевен, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Родопи, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Св.Св. Кирил и Методи, Славянска, Славянска, Стою Хаджиев, Стою Хаджиев, Стоян Търнаджиев, Тракия, Тракия, Тракия, УПИ І,Кв177 А, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Цанко Церковски, Чаталджа, Яне Сандански, Яне Сандански

На 24.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 28-ми Октомври, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Александър Буйнов, Атон, Атон, Баучер, Беласица, Беласица, Братя Миладинови, България, България, България, Бяло Море, Вардар, Варна, Варна, Варна, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Гладстон, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Градска, Д-Р Асен Златаров, Даме Груев, Деде Агач, Ел-Тепе, Зографски Манастир, Зографски Манастир, Изток, Иларион Макариополски, Йордан Йовков, Кавала, Княз Александър Батемберг, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Круша, Лазар Маджаров, Лазар Маджаров, Люле Бургас, местност Иловица, местност Козлек, местност Козлек, местност Козлек, Михо Попов, Одрин, Одрин, Одрин, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Охрид, Охрид, Папульо, Патриарх Евтимий, Петко Р.Славейков, Плевен, Плевен, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Родопи, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Св.Св. Кирил и Методи, Света София, Свети Георги, Свети Георги, Славянска, Славянска, Стою Хаджиев, Стою Хаджиев, Стою Хаджиев, Стоян Търнаджиев, Тракия, Тракия, Тракия, УПИ І,Кв177 А, УПИ Іі, кв.245, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Цанко Церковски, Цар Борис III, Чаталджа, Яне Сандански, Яне Сандански

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Генерал Тодоров: Бащирите, Дебела Дръма, Пътен Възел АМ Струма

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Долно Спанчево: местност Реката

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Кулата: Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Кърналово: Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, местност Дабето, местност Ливадите, местност Острово, местност Побиен Камък, местност Порой, местност Фабриката, Петко Р.Славейков

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен Път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Иван Вазов, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, местност Аджобица-Чалията, местност Банско Бърдо, местност Бонаро, местност Високия Рид, местност Горничето, местност Корията, местност Лозарски Андък, местност Падарка, Местонст Среден Път, Москва, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен Възел АМ Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Марино Поле, Общ. Петрич: извън регулация, местност Вадата

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Монтана: Хан Кубрат

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, местност Бухото, местност Зиче, местност Караач-Дамяница, местност Кумли, местност Мерата, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Омондрос, местност Под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов, Червена Скала

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Рупите: Александър Буйнов, Беласица, Бяло Море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, извън регулацията, Илинден, Кирил и Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, Местнос Рупите, местност Корията, местност Пинговица, местност Свети Атанас, местност Средно Поле, местност Тафтино, местност Тухларка, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански, Софроний Врачански, Стопански Двор, Тракия, УПИ Ііі-131,Кв.7, Хр.Ботев

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Старчево

На 24.10.2018 г. /10:45 – 11:15 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Чучулигово: 000242, Стопански Двор, Капсиди, местност Янкулица

На 24.10.2018 г. /10:45 – 13:45 ч./ –  Чучулигово: 000242, Стопански Двор

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Беласица: Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Дермено, Динк Махле, До МТП Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн на ТП Беласица – 3, Стълб При Обекта, УПИ-1, кв.27, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яне Сандански

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Габрене: Акация, Александър Матрасов, Буко, Граничар, Здравец, Иван Вазов, извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Марена, местност Марена, местност Буко, местност Златарево, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, С. Габрене, Общ. Петрич, ПИ 000486, М.Осено, Стопански Двор, Струмешница, Теменуга, Тумба, УПИ 4 Кв 32, УПИ ХII-19,Кв.5

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Генерал Тодоров

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Крушица: Каръчкото, местност Златарево, местност Лъката

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дреновица

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Камена: Динко

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ключ: Ал.Стамболийски, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген.Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, извън регулацията, Ил.Макариоплски, Илинден, Квартал 50, Кирил и Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, местност Джаловец, местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич: Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Брегалница, Бяло Море, Вела Пеева, Владимир Заимов, Възраждане, Гоце Делчев, Двадесет и Трети Септември, Драва, Еделвайс, Жданов, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кокиче, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Македония, Малчика, местност Бахчите, Местост Марковица, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Огражден, Одрин, Октомври, Отец Паисий, Партизанска, Пейо Яворов, Песоко, Петър Берон, Пирин, Победа, Подгорие, Просвета, Първи Май, Радомир, Раковски, С. Коларово, М. Песоко, Салют, Самуилова Кпепост, Симеон Кавракиров, Странджа, Струмешница, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Борис 1-ви, Цар Самуил, Чавдарка

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, Беласица, Бистрица, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Капитан Никола Парапанов, Княз Борис I, Кукуш, Любен Каравелов, Маркова Скала, Места, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Златарево, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, местност Иловица, местност Конгоро, местност Ляшница, местност Омондрос, местност Пильови Орехи, местност Тръстен, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска, Свети Георги, Хижа Беласица

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич: Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Златарево, извън регулацията, Македония, Маркови Кладенци, местност Алачевото, местност Орешката, местност Стопански Двор, местност Чалията, местност Чалтията, Младост, Москва, Огражден, Опълченска, Отец Паисий, Преслав, Рила, Русия, Хоризонт, Яне Сандански

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Самуилово, Общ. Петрич: Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 кв. 31, УПИ ІV-57, кв.18

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Скрът: 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Попов, Бахчите, Беласица, Бруч, Васил Левски, Воденицата, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Ацев, Ефтим Дойчев, Лозен, Младост, Никола Й Вапцаров, Орището, Пейо К Яворов, Площицата, Първи Май, Свобода, Скрът, Скрътска Комуна, Струма, Тодор Божиков, Тумба, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Велев, Цар Самуил, Червена Звезда

На 25.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Яворница: Адалберт Антонов, Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, извън регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, местност Прогон, местност Самълък, местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Саманлък, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 25.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Габрене: местност Златарево

На 25.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Долна Крушица: местност Златарево, местност Лъката

На 25.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: местност Златарево

На 25.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 28-ми Октомври, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Александър Буйнов, Арда, Атон, Атон, Баучер, Беласица, Беласица, Братя Миладинови, България, България, България, Бяло Море, Вардар, Варна, Варна, Варна, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Гладстон, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Градска, Д-Р Асен Златаров, Д-Р Асен Златаров, Д-Р Асен Златаров, Даме Груев, Деде Агач, Дунав, Ел-Тепе, Ел-Тепе, Зографски Манастир, Зографски Манастир, Изток, Изток, Изток, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Йордан Йовков, Кавала, Каймак Чалан, Княз Александър Батемберг, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Круша, Лазар Маджаров, Лазар Маджаров, Люле Бургас, местност Иловица, местност Козлек, местност Козлек, местност Козлек, Михо Попов, Одрин, Одрин, Одрин, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Охрид, Охрид, Папульо, Патриарх Евтимий, Петко Р.Славейков, Плевен, Плевен, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Родопи, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Самуилова Крепост, Св.Св. Кирил и Методи, Света София, Свети Георги, Свети Георги, Славянска, Славянска, Стою Хаджиев, Стою Хаджиев, Стою Хаджиев, Стоян Търнаджиев, Тетово, Тракия, Тракия, Тракия, УПИ І,Кв177 А, УПИ Іі, кв.245, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Чаталджа, Шипка, Яне Сандански, Яне Сандански

На 26.10.2018 г. /09:00 – 09:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Демир Хисар, Изток, Кочо Мавродиев, Полковник Дрангов, Тетово

На 26.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 28-ми Октомври, 28-ми Октомври, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Александър Буйнов, Арда, Атон, Баучер, Беласица, Беласица, Братя Миладинови, България, България, България, Бяло Море, Вардар, Варна, Варна, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Васил Кънчев, Генерал Скобелев, Гладстон, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Градска, Д-Р Асен Златаров, Д-Р Асен Златаров, Д-Р Асен Златаров, Даме Груев, Даме Груев, Деде Агач, Демир Хисар, Дунав, Ел-Тепе, Ел-Тепе, Ел-Тепе, Зографски Манастир, Изток, Изток, Изток, Изток, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Йордан Йовков, Кавала, Каймак Чалан, Княз Александър Батемберг, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Круша, Лазар Маджаров, Лазар Маджаров, Люле Бургас, местност Иловица, местност Козлек, местност Козлек, Михо Попов, Одрин, Одрин, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Охрид, Папульо, Патриарх Евтимий, Петко Р.Славейков, Пирин, Пирин, Плевен, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Родопи, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Рокфелер, Самуилова Крепост, Св.Св. Кирил и Методи, Света София, Свети Георги, Славянска, Славянска, Стою Хаджиев, Стою Хаджиев, Стоян Търнаджиев, Тетово, Тетово, Тома Митов, Тракия, Тракия, Тракия, УПИ І,Кв177 А, Хилендарски Манастир, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Борис III, Цар Борис III, Чаталджа, Шипка, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански

Община Разлог

На 24.10.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Банско: Пирин

На 24.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Разлог: Георги Финдрин, Екзарх Йосиф, Изворите, Хайдушка Чешма

На 24.10.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски, Бела Река, Възраждане, Иван Даскала, Изгрев, Иларион Макариополски, Лазар Топалов, Мирчо Кипрев/Бело Море/, Опълченска, Охрид, Патриарх Евтимий, Пирин, Родопи, Саровица, Св.Климент Охридски, Св.Св.Кирил и Методий, Телемах Илиев, Хан Пресиян, Цар Иван Асен II, Цар Калоян, Цар Симеон, Черна Река, Яне Сандански

На 24.10.2018 г. /10:30 – 12:00 ч./ –  Разлог: Баба Магдалена, Джинджерица, Дълга махала, Мирчо Кипрев, Младост, Саровица, Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/, Цар Иван Асен II

На 24.10.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Разлог: Бела Река, Васил Левски, Възраждане, Иван Вазов, Крапа, Места, Поп Богомил, Преображение, Родопи, Тодор Александров, Хан Крум

Община Сандански

На 22.10.2018 г. /08:45 – 11:45 ч./ –  Сандански: Баба Тонка, Връх Елен, Гнилник, Зарово, извън регулацията Север, Каменица, Кукуш, Осогово, Райна Княгиня, Рила, Свобода, Славянка, Спано Поле

На 22.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сандански: Димитър Талев, Иван Вазов, Пирин, Свобода, Тевното Езеро, Чудомир Кантарджиев, Юрий Гагарин

На 22.10.2018 г. /13:30 – 15:30 ч./ –  Горно Спанчево

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Долени

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Златолист, Общ. Сандански

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кашина

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кърланово: Реката

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Любовище

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Виногради

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Сушица

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Зорница, Общ. Сандански

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ладарево: местност Църквата

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ласкарево: 004056, местност Свети Спас

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лозеница: Джигерица

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Любовка: Краколеница

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  МЕЛНИК: ПИ 00052, местност  РЕКАТА

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Склаве: 2 -97, кв.14, 7-ми Конгрес, Асен Лагадинов, Бялата Пръст, Веселин Бабалеев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Илинден, Климент Охридски, Комсомолска, Лале, Марица, местност Вангелов Андък, местност Панаира, местност Стопански Двор, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Лазаров, Отец Паисий, Партизанска, Пирин, Първи Май, Соколова Скала, Спартак, Черно Море

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Спатово

На 23.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Хотово: Баня, местност Света Петка, С. Хотово, Община Сандански

На 23.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Рожен: местност Равнако, По Плана на Срожен Общ.Сандански

На 23.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Сандански: Роженски Манастир

На 23.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Сугарево

На 24.10.2018 г. /08:45 – 10:45 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански: Друма, местност Божанковица, местност Друма

На 24.10.2018 г. /08:45 – 10:45 ч./ –  Сандански: Св.Св.Козма и Дамян, Спас Харизанов

На 24.10.2018 г. /12:30 – 14:30 ч./ –  Плоски: Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Дружба, Иван Козарев, Кокиче, Методи Христов, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Шипка

На 25.10.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ –  Склаве: 2 -97, кв.14, 7-ми Конгрес, Асен Лагадинов, Веселин Бабалеев, Гоце Делчев, Илинден, Климент Охридски, Марица, Никола Лазаров, Партизанска, Пирин, Соколова Скала, Черно Море

На 25.10.2018 г. /10:00 – 12:00 ч.; 12:45 – 14:45 ч./ –  Пирин

Община Сатовча

На 23.10.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Плетена: М. Горна, М. Долна, Неуточнен Адрес

На 23.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кл.Охридски, Лале, Мвец Црънча, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март

На 23.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста

На 23.10.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Здравец, Иван Козарев, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пета, Пирин, Площада, Победа, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Септемврийска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 23.10.2018 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Кочан: Антон Иванов, Бузлуджа, Васил Левски, Вергил Ваклинов, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, местност Стопански Двор, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Отец Паисий, Панайот Хитов, Пирин, Площада, Победа, Пролет, Рила, Родопи, Свилен Русев, Септемврийска, Христо Ботев

Община Симитли

На 22.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 23.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 24.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 25.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Градево: махала Еленов Чарк, местност Мадана

На 22.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 23.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 24.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 25.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска

На 22.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 23.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 24.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 25.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Симитли: Ораново, Оцетари, Предел, Симитли, Христо Ботев

На 25.10.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Симитли: Аврора, Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Марек, местност Лочката, местност Чифлико, Неуточнен Адрес, Ораново, Пазара, Предел, Свобода, Симитли, Шипка, Юрий Гагарин

На 25.10.2018 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Крупник: Васил Коларов, Васил Левски, Гладстон, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Кокиче, Кресненско Въстание, Крупник, Ленин, местност Текелев Шумак, Пайсий Хилендарски, Текелев Шумак, Хан Аспарух, Яне Сандански

Община Хаджидимово

На 26.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Копривлен: Бачо Киро, Васил Левски, Драва, Драма, Илинден, Мрамора, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Тодор Паница, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон, Шипка, Яне Сандански

На 22.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Парил

Община Якоруда

На 23.10.2018 г. /08:30 – 08:45 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бел Камен

На 23.10.2018 г. /08:30 – 08:45 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бунцево

На 23.10.2018 г. /08:30 – 08:45 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Смолево: 038217

На 23.10.2018 г. /08:30 – 08:45 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Юруково: местност Каменако

На 23.10.2018 г. /08:30 – 08:45 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Якоруда: Васил Левски, Витоша, местност Трещеник, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитров, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г.Бицин/, Яворов, Якорущица

На 23.10.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Якоруда: Яворов

На 23.10.2018 г. /08:30 – 16:00 ч.; 08:30 – 08:45 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Конарско

На 23.10.2018 г. /08:30 – 16:00 ч.; 08:30 – 08:45 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Разлог: Баница

На 23.10.2018 г. /08:30 – 16:00 ч.; 08:30 – 08:45 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Рохлева

На 23.10.2018 г. /08:30 – 16:00 ч.; 08:30 – 08:45 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Черна Места

На 26.10.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Бабяк

На 26.10.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Краище, Общ. Белица: Десета

На 26.10.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Палатик

На 26.10.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Белица, Общ. Белица

На 26.10.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Гълъбово, Общ. Белица

На 26.10.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Лютово

На 26.10.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Юруково

На 26.10.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Якоруда: Васил Левски, Кирил и Методий, Лазарец, Цар Борис III/Георги Димитров

На 26.10.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Кузьово

На 26.10.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Орцево

На 26.10.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Черешово, Общ. Белица

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP