Райчо Цветин връчва сертификата на Лалка Илиева от отдел „Закрила на детето”.

Вася Спасова и Елеонора Христова също получиха сертификати от зам. областния управител

 

Зам. областният управител на Кюстендилска област Райчо Цветин връчи сертификат на началник-отдел „Закрила на детето” Лалка Илиева при Дирекция „Социално подпомагане” в Кюстендил.

Цветин връчва сертификат на Вася Спасова и Елеонара Христова от звеното за мониторинг в област Кюстендил.

Сертификати за участие в кръгла маса „Гражданска активност на българите – успехи, проблеми и перспективи” бяха връчени от  Цветин освен на Лалка Илиева така и на Вася Спасова и Елеонора Христова от звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Кюстендил.