Методи Чимев

Срокът за обжалване избора на изпълнители за въвеждане на енергоспестяващи мерки в 7 блока в Дупница изтече. Община Дупница уведоми спечелилите с писма за предоставяне на необходимите документи за сключване на договор през тази и следващата седмица. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“, като безвъзмездното финансиране бе на стойност 2 478 881,73 лв. Санирането на бл. 46, намиращ се на ул. „Св. Иван Рилски“ 72, ще извърши “Николов кънстръкшън” ЕООД. Там прогнозната стойност е 392 984 лв. Блокът на „Трети гвардейски полк“ 12 от “МБ Инженеринг 2001” ЕООД, бл. 90 в жк „Бистрица” – “Строителна фирма-Рила” ЕООД, бл. 4 в жк „Развесена върба“ – ET “Васил Иванов Костов”, блокът на ул. „Велико Търново“ 1 – “Бул Строй Бг” ЕООД, ул. „Трети гвардейски полк“ 14 спечели “Раком НТ” ЕООД и ул. „Иван Вазов“ 59 – “Престиж-Н.С.” ЕООД.

„В момента тече процедура по избор на строителен надзор, след което в зависимост от климатичните условия ще започнат фирмите ремонтни дейности по въвеждане на мерките още тази година. Става въпрос за вътрешни дейности, касаещи общи части, защото все пак е зимен сезон. Хубавото е, че не се наложи да влизаме в процедури по обжалване, които някой път отиват с години и това ще даде възможност да се реализират и 7-те блока през следващата година. С тях сградите, които са санирани в Дупница, ще станат 30. И сме в очакване на решение за националната програма, където имаме над 80 кандидати“, коментира кметът на община Дупница инж. Методи Чимев.