Подсъдим за кражба на възпоменателна плоча в с. Блатешница се сдоби с ефективно наказание. Съдът е признал за виновен В.П., обвинен от Районна прокуратура – Радомир за извършено от него престъпление – незаконно отнемане на чужда вещ. През лятото на 2017 г. подсъдимият П. видял поставена отстрани на пътеката в с. Блатешница, община Земен, бронзова възпоменателна плоча. На нея били изписани имената и годините на раждането и на смъртта на човека, в чиято памет е била поставена. С помощта на ключ за машинка за рязане на дърва В.П. започнал да дълбае в скалата и извадил плочата. Сложил я в раницата и я отнесъл със себе си. От изготвената съдебно-оценителна експертиза е видно, че стойността на противозаконно отнетата от В.П. вещ възлиза на 1500 лева. Подсъдимият, който е неколкократно осъждан за кражби, е признал изцяло фактите, изложени в обвинителния акт, поради което производството е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. Така, в съответствие със закона, осъдителната присъда от шест месеца „лишаване от свобода“ е намалена с една трета, а именно – четири месеца „лишаване от свобода“, при „общ“ режим на изтърпяване.