До края на финансовата 2020 г. бе удължен срокът за изготвянето на Общия устройствен план за цялата територия на община Дупница. Споразумението бе подписано между МРРБ и кмета на община Дупница инж. Методи Чимев. Общата стойност за изготвянето на проекта е 204 000 лева, като 132 600 от тях са осигурени от МРРБ, а останалите 71 400 лева са от общинския бюджет. „ОУП е на ниво предварителен, а времето е напълно достатъчно. В момента върви съгласуване на съвместимостта на ОУП със зоните за обитаване на животни в Парк „Рила“ и „Натура 2000″. Когато бъде готов, ще бъде представен пред обществеността официално, както се изисква по закон. Следва приемането му от Общинския експертен съвет по Устройство на територията и тогава ще влезе за одобрение в Общински съвет-Дупница“, обясни инж. Серьожа Котев – директор на Дирекция „Устройство на територията и строителство“.

Please follow and like us: