Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 януари – 01 февруари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Община Бобов дол

На 31.01.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Горна Козница:  местност Абрашица, УПИ Іх-252

На 01.02.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Горна Козница:  П-Л ХіV-234, Кв.23

Община Дупница

На 28.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:  Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Брегалница, Верила, Верила, Дамка, Драгой Болярин, Дупница, Ивайло, Клисура, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, местност Дренски Рид, Николаевска, Орлинска, Орлинска, Райна Княгина, Рупите, Русалка, Свети Никола, Хан Омуртаг, Христаки Павлович, Цар Освободител

На 28.01.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 29.01.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кременик:  XXII-98, Кв.10

На 28.01.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Кременик

На 29.01.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Блатино:  000195, 000212, 005026, 005053, Екатте 04354

На 29.01.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:  68789.551.8, 68789.552.38, Каваклия, местност Бели Янко, местност Лъката, Орлинска, Софийско Шосе

На 29.01.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Дяково:  23, Дяково, махала Крич, УПИ I-138, Кв. 10, УПИ ІІІ-204, 205, 206, Кв.20, УПИ ХіV

На 29.01.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Мламолово:  Ix-25, Кв.9, Iх-179, Кв.11, Бистрица, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Ела, Калина, Кокиче, Малина, местност Трапчине, Миньорска, Никола Вапцаров, Рила, Руднината, Станке Димитров, Старата Линия, Теменуга

На 29.01.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Пиперево:  56349.0.159, 56349.6.37, 68789.250.87, Дупнишка Комуна, местност Стопански Двор, МТП Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница, ХХVIII, Кв.39

На 29.01.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Дупница

На 29.01.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Дяково:  УПИ I-138, Кв. 10, УПИ Ііі-204, 205, 206, Кв.20, УПИ ХІV

На 29.01.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Пиперево

На 30.01.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Дяково:  23

На 30.01.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Дяково

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Дупница:  Комсомолска

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Бобов Дол:  Младост

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Гюргево

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Дупница:  87727, 16, 179, Дренски Рид, Извън Регулация, Изгрев, Каваклия, местност Барактарица, местност Драгоина Могила, местност Дренски Рид, Орлинска, Рилски Манастир, Самоковско Шосе, Самораново Пром.Зона, Саморанска, Софийско Шосе, Стръмна

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Крайници:  39339.117.68, 39339.142.19, I-1, 2, 3, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, УПИ II-302, Кв.79, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Самораново:  Митко Палаузов

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Сапарева Баня:  65365.46.10, 65365.602.106, XV-2268, Кв.44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, местност Бончук, местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св.Илия, Серафим Йорданов, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, УПИ 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Сапарево:  002002, 00455042, 045132, X-2698, І-2332, Кв.66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, УПИ ХхV, Кв.20, Х-2149, Кв.11, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Червен Брег:  Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, местност Могилите, местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ.Дупница, Опълченска, Партизанска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 31.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Яхиново:  87724.10.5, 87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.203.284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март, УПИ VI-185 Кв.28, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 31.01.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Дупница:  Горица, Драгой Болярин, Мадара, Марков Камък, местност Подридна, Отовица, Победа, Саморанска, ул. Отовица УПИ IV и V Кв. 268, УПИ XI-3482, Кв. 264

Община Кюстендил

На 28.01.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:  България, Велбъжд, Неофит Рилски, Отец Паисий, Патриарх Евтимий

На 28.01.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Слокощица:  247, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Кирил и Методий, Кубрат, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Руен, Стефан Караджа

На 28.01.2019 г. /12:30 – 13:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Кюстендил:  41112.503.4194, Асен Суичмезов, Батак, Герена, Гранички път, Ж.К. Герена, УПИ XxI, Кв. 415, Запад, Кадин Мост, Кокиче, местност Турски Гробища, Морава, Пролет, Рила, Синчец, Станкевско Шосе, Цар Борис 1-ви, Цар Освободител

На 28.01.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./ –  Кюстендил:  Герена, Запад, Запад, Ракла, Синчец

На 28.01.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил:  местност Хисарлъка

На 28.01.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Слокощица:  Александър Димитров, Георги Кръстев, Иглика, Калоян, местност Галеница, местност Змиярника, Мичурин, Пролет, Радецки, Синчец, Теменужка, Шипка

На 29.01.2019 г. /09:00 – 10:15 ч./ –  Жабокрът

На 29.01.2019 г. /09:00 – 10:15 ч./ –  Коняво

На 29.01.2019 г. /09:00 – 10:15 ч./ –  Копиловци, Общ. Кюстендил

На 29.01.2019 г. /09:00 – 10:15 ч./ –  Кюстендил

На 29.01.2019 г. /09:00 – 10:15 ч./ –  Ябълково, Общ. Кюстендил:  VIII-250, Кв.7, Бенковски, Георги Димитров, Девети Септември, Кадъница, Кирил и Методий, Ленин, махала Бански Мост, махала Славейкова, махала Софийско Шосе, махала Трънярска, местност Кантона, местност Соволщица, Овощарска, Пладнището, Първи Май, С. Ябълково, Община Кюстендил, Славейков, Христо Ботев

На 29.01.2019 г. /09:00 – 10:15 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Шишковци

На 29.01.2019 г. /09:00 – 10:15 ч.; 09:00 – 13:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Полска Скакавица

На 29.01.2019 г. /09:00 – 13:00 ч.; 09:00 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Гърбино

На 29.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Драговищица, Общ. Кюстендил:  IV, Кв. 77, Стопански Двор, Асен Златаров, Атанас Достин, Бивш Стопански Двор, Брест, Иван Пашалийски, Индустриална, Липа, Люляк, местност Ямборано, Младост, Овощарска, Преслав, Роза, Хризантема

На 29.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Полска Скакавица:  393025, махала Бойчовци, махала Терзийска

На 29.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Раждавица:  Азна, Алеко Константинов, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Аспарух Плачков, Бенковски, Валентина Терешкова, Варна, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Георги Димитров, Георги Кирков, Граф Игнатиев, Димитър Каляшки, Димитър Полянов, Железничар, Йорданка Николова, Л.Димитрова, Ленин, Неофит Бозвели, Никола Вапцаров, Партизанска, Рила, Садни Дол, Славянска, Созопол, Станке Димитров, Столетов, Стоян Лудев, Струга, Струма, Тодор Каблешков, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чайка, Черешарска, Шипка, Юрий Гагарин

На 29.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Скриняно:  Георги С. Раковски, Георги Трайков, местност Чуката, П.Волов, Пролет, Пролетарска, Стопански Двор, Стоян Лудев

На 29.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Стенско:  240 Кв.13, Извън Регулацията, Стенско

На 29.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Шипочано

На 29.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Шишковци:  Александър Стамболийски, Андон и Стойна Виачеви, Бачо Киро, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Димитров Майстора, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Девети Септември, Димитър Каляшки, Елин Пелин, Емил Шекерджийски, Зоя Космодемянская, Иван Вазов, Лилия Карастоянова, Лоза, Любен Кацаров, местност Ридо, местност Стадиона, Митко Палаузов, Млада Гвардия, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Паисий Хилендарски, Пейо Яворов, Пеньо Пенев, Раковски, Роза Димитрова, Станке Димитров, Стефан Караджа, Столетов, Стоян Лудев, Струма, УПИ XIV – 464 Кв.14, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чучура, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 29.01.2019 г. /09:15 – 13:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Кариера Раждавица

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Богослов:  местност Ръжеве

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Вратца:  махала Вучкова, махала Гаджалска, махала Илчова, махала Ливадска, махала Мазнево, махала Мацаранска, махала Рекалска, махала Стоилкова, махала Терзийска, местност Дервена, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Горна Брестница:  Влахов Дол, местност Влахов Дол

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Горна Брестница:  Кортин Дол

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Грамаждано:  II-110.Кв.11, Александър Стамболийски, Васил Левски, Джурналица, Димитър Каляшки, Здравец, Любен Манджуков, местност Гола Велика, местност Динката, местност Исманица, местност Стрелбище Пи003007, Осогово, ПИ 17680.25.36, Радослав Нотев, Румена Войвода, Стоимен Ковачев, Христо Ботев

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Грамаждано:  местност Гола Велика, местност Колушка Река

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Гърляно:  IV-111, Кв 22, Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, махала Балиндол, махала Баовец, махала Биковска, махала Джопарска, махала Долна, махала Леските, махала Реката, махала Ресенска, махала Ярешка, местност Доло, местност Смоквата, Руен

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Жиленци:  Ангел Маноилов, Борис Джелепски, Васил Левски, Глоковска, Гюешевско Шосе, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Иглика, Крайречна, Кьошко, махала Везенска, махала Долна, махала Сиракова, махала Черковна, махала Чифлика, местност Баладърица, местност При Къщи, местност Разкръсие, местност Сбирище, местност Спротива-Чифличето, Милан Керенски, Над Погребите, Осогово, Петър Ризов, При Къщи, Първи Май, Радослав Нотев, Райна Княгина, Теменужка, УПИ ХVIII -187 Кв.228, Христо Ботев

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Жиленци:  Везенска, Везенска Махала, С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, махала Босачка, махала Везенска, махала Грънчарска, махала Долна, махала Мазнево, махала Сиракова, махала Сърбинска, махала Чифлика, махала Юручка, местност Грамаге, местност Лешовица, Осогово, ПИ 003070 местност Грамаге, При Къщи, Радослав Нотев, Рекалска, Стопански Двор, Христо Ботев

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Каменичка Скакавица:  Сребърно Коло

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Кюстендил:  Белият Камък, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Крум Зарев, местност Влахов Дол, местност Гнила, местност Гола Велика, местност Динката, местност Жабокрътски Рид, местност Полски Имоти, местност Ръжеве, местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско Шосе, ул. Дупнишко Шосе

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Кюстендил:  Бреза, Васил Петлешков, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Елисавета Багряна, Емил Марков, Жельо Демиревски, Иван Банков, Игнат Барбар, Индустриална, Йоаким Осоговски, Крум Зарев, Любчо Кечев, Малчика, местност Влахов Дол, местност Гола Велика, местност Гърлянски Черешарник, местност Динката, местност Лозенски Механи, Могилата, Никола Атанасов, Николай Рукавишников, Петър Берон, Петър Ников, Прогона, Румена Войвода, Сердика, Соволска, Спартак, УПИ VII Кв.91 А, Цвятко Радойнов

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Лозно:  Васил Левски, Георги Бенковски, Даскал Димитрий, Димитър Каляшки, Дрин, Емил Шекерджийски, Йорданка Николова, Китка, махала Кепазка, местност Азна, местност Кочине, местност Лозище, местност Орачето, местност Пладнище, местност Стари Лозя, местност Стрелбището, Осогово, Паисий Хилендарски, Под Селото, Слатина-026005, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Стоян Лудев, Стрелбището, УПИ Іх Стопански Двор, Христо Ботев, Цанко Церковски, Четиринадесети Май

На 29.01.2019 г. /10:00 – 11:15 ч.; 12:30 – 14:00 ч./   На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Ръсово:  махала  Рекалска, Община Кюстендил, махала Лесичка

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Бобешино

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Вратца:  махала Вучкова, махала Гаджалска, махала Илчова, махала Ливадска, махала Мазнево, махала Мацаранска, махала Рекалска, махала Стоилкова, махала Терзийска, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Горна Брестница

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Горно Уйно

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Грамаждано:  местност Гола Велика

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Гърляно:  Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, махала Балиндол, махала Баовец, махала Биковска, махала Джопарска, махала Долна, махала Леските, махала Реката, махала Ресенска, махала Ярешка, местност Смоквата, местност Средно Поле, Руен

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Гюешево:  000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил и Методий, Комсомолска, махала Богданица, махала Борнарска, махала Гарище, махала Димирци, махала Зарева, махала Рекалска, махала Тонева, махала Центъра, махала Цървенджийска, махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Долно Село:  М.Планиница, махала Бистрица, махала Буковска, махала Дяволска, махала Каймаканска, махала Кошарелска, махала Логовска, махала Малиновска, махала Пищилци, махала Превалец, махала Ридарци, махала Салакунска, махала Транчовска, махала Чукарска, махала Шаламанци

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Долно Уйно:  махала Олтоманци

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Жиленци:  Везенска Махала, С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, Курбанци, махала Босачка, махала Везенска, махала Грънчарска, махала Долна, махала Мазнево, махала Сиракова, махала Сърбинска, махала Чифлика, махала Юручка, местност Грамаге, Осогово, Радослав Нотев, Рекалска, Стопански Двор, Христо Ботев

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Ивановци, Общ. Кюстендил

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Каменичка Скакавица:  Васил Левски, Здравец, Каменица, махала Дудевска, махала Пилищарска, махала Чакмаджийска, махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Коприва

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Кутугерци

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Кършалево

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил:  Белият Камък, Бреза, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Емил Марков, Крум Зарев, махала Корубанска, местност Влахов Дол, местност Гнила, местност Гола Велика, местност Динката, местност Жабокрътски Рид, местност Полски Имоти, местност Ръжеве, местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско Шосе, ул. Дупнишко Шосе

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Ломница, Общ. Кюстендил:  махала Анина, махала Батина, махала Богойна, махала Грамаче, махала Джурина, махала Донина, махала Милоорниче, махала Плавнище, махала Попов Дол, махала Прекендачка, махала Равно Буче, махала Щърбец

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Мазарачево:  махала Безбелинци, махала Модро Поле, махала Тренките, махала Черна Река

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Преколница:  махала Байковска, махала Вароша, махала Делевска, махала Карадачка, махала Османци, махала Прапорска, махала Ридарска, махала Сливарска, махала Тупандийска, махала Чукойска

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Раненци:  Людмила Живкова, махала Боровска, махала Велиновска, махала Димовска, махала Друмлийска, махала Кривошийска, махала Лехчанска, махала Мечкарска, махала Реджовска, махала Славевска, махала Стругарска, махала Центъра, махала Шляпарска

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Церовица:  махала Бело Камене

На 30.01.2019 г. /09:15 – 10:45 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Чудинци

На 30.01.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Гърляно:  махала Реката

На 01.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:  Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, България, Велбъжд, Врабча, Генерал Заимов, Генерал Крум Лекарски, Гороцветна, Гургулят, Демокрация, Дондуков, Жданов, Иван Шишман, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Индустриална, Калосия, Калоян, Константинова Баня, Кракра, Крали Марко, Кубрат, Лавале, Левски, Любен Харалампиев, Люле Бургас, Македония, Неофит Рилски, Оборище, Орлица, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Петър Берон, Полковник Стефан Манов, Преславска, Раковски, Родопи, Свети Георги, Свети Мина, Соволска, Тодор Ангелов – Божаната, Търговска, ул. Цар Калоян, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Цар Крум, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Шейново, Шести Септември, Юри Гагарин

На 01.02.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:  Индустриална, Оборище, Петър Берон, Соволска

Община Сапарева баня

На 30.01.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Ресилово:  100005, Бачо Киро, Вария, Гагарин, Иван Рилски, Отец Паисий, Раковски, Синчец, Спартак, Стопански Двор, ХIV-11, Кв.5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Шипка

На 30.01.2019 г. /13:00 – 15:30 ч./ –  Ресилово:  Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Васил Левски, Верила, Еделвайс, Захари Зограф, Иван Рилски, Иглика, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Любен Каравелов, Омуртаг, Плиска, Рила, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Стефан Караджа, Теменужка, Трети Март, Хан Аспарух, Цар Самуил, Цар Симеон, Яворов, Янтра

На 31.01.2019 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Сапарева Баня:  65365.210.111, Бачо Киро, Болярица, Буйов Рид, Васил Априлов, Васил Левски, Волов, Гео Милев, Георги Бенковски, Германея, Джерман, Джуганица, Дъга, Иван Вазов, Кокиче, Крайречна, Ловна, местност Зелени Преслап, Паничище, ПИ – 1351, ПИ №65365.210.111 М.Юрта, Раковски, Св.Варвара, Синчец, Скакавица, Скобелев, Славейков, Слога, Стопански Двор, Тракия, Трети Март, УПИ Ix-999, Кв. 33, Христо Смирненски, Явор

На 31.01.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Паничище:  300 В Отдел 04, Ид.65365.210.970, II, II, Кв.8, Іх – Кв. 8, местност Гюндера, Паничище Почивна Станция, Планински Курорт, Сухото Езеро, УПИ – І, Кв. 70, УПИ III, УПИ VIII Кв.10

На 31.01.2019 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Сапарева Баня:  Бор, Вихрен, Германея, Джерман, Джуганица, Иван Вазов, Кирил и Методи, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Пролет, Раковски, Рила, Синчец, Скобелев, Стефан Караджа, Юри Гагарин

На 31.01.2019 г. /13:00 – 14:30 ч./ –  Сапарева Баня:  Иван Рилски

На 31.01.2019 г. /14:30 – 16:00 ч./ –  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:  020101, 027028, 53254.50.46, Баба Тонка, Бор, Васил Левски, Васил Попов, Верила, Водопада, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горица, Гоце Делчев, Дръндарица, Дъбевица, Здравец, Златни Брегове, Иван Рилски, Искра, Кокиче, Липа, Лозана, Мановица, Местн. &Quot;Грабежо&Quot;, местност Герена, местност Песоко, местност През Реката, местност Ридо, местност Фидиня, Незабравка, Никола Вапцаров, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Плиска, Прогона, Ридо, Рила, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Синчец, Спартак, Сталевица, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 31.01.2019 г. /14:30 – 16:00 ч./ –  Ресилово:  XI-742, Кв.53, 026170, 027007, 100005, III-548, Кв.58, Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Бачо Киро, Бенковски, Борчета, Вария, Васил Левски, Верила, Волов, Гагарин, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Игликина Поляна, Изгрев, Индже Войвода, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Липа, Любен Каравелов, местноста Над Селото, Община Сапарева Баня, Омуртаг, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Пирин, Плана, Плиска, Раковски, Рила, Родопи, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Спартак, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Теменужка, Трети Март, УПИ – VІІ-672, Кв.36, ХIV-11, Кв.5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шипка, Шумата, Яворов, Янтра

На 31.01.2019 г. /14:30 – 16:00 ч./ –  Самораново:  65245, 6, 153, 65245.1.214, 65245.4.266.1, 65245.4.405, 65245.4.440, 65245.45.4.416, 65245.6.499.1, Александър Стамболийски, Александър Стоименов, Балкан, Бор, Борислав Стоилов, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Димитров, Девети Май, Дренски Рид, Захари Стоянов, Здравец, Йордан Анин, Йордан Дотин, Кв.16, Комсомолец, Крайречна, Ленин, Липа, Марков Камък, местност Златковица, местност Марков Камък, местност Отовица, Митко Палаузов, Мусала, Ненко Пиперков, Оборище, Отовица, Партизанска, Пейо Яворов, Раковска, Рила, Самуил, Скакавица, Стаменко Градевски, Стопански Двор, Христо Ботев, Цар Крум, Черни Връх, Юри Гагарин

На 31.01.2019 г. /14:30 – 16:00 ч./ –  Сапарева Баня:  032046, 65365, 601, 10, 65365.210.111, 65365.31.45, 65365.32.226, 65365.32.353, 65365.601.005, 65365.601.964, 65365.602.602, I, Кв.74, III, Кв.125, LxxVі, Кв. 74 Идент. 65365.602.375, Lxxx, Кв.74, LxxxIV-2797, Кв.74, XVIII, Кв. 98, Ііі-3071, Кв.120, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Болярица, Бор, Бреза, Бригадирска, Буйов Рид, Валявица, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Петлешков, Веслец, Волов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Терзийски, Германея, Гюрица, Детелина, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Дъга, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Извънрегулация, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Княз Борис, Кокиче, Коста Петров, Крайречна, Кръстю Софрониев, Липа, Ловна, Лоза, Малина, местност Бончук, местност Водни Дол, местност Зелени Преслап, местност Света Вода, местност Сиракова Круша, Местонст Грамчова Чешма, Момина Сълза, Мусала, Незабравка, Никола Вапцаров, Нов Живот, Омуртаг, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Паничище, Перуника, Перущица, ПИ – 1351, ПИ Lxxxііі; Кв.74, ПИ №65365.210.111 М.Юрта, Плиска, Победа, Преспа, Пчела, Радецки, Раковски, Рилски Езера, Роза, Св.Варвара, Света Богородица, Серафим Йорданов, Синчец, Скакавица, Скобелев, Славейков, Славяни, Слога, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, Тракия, Трети Март, УПИ Ix-999, Кв. 33, УПИ Lxxx, Кв.74, УПИ VI-147, Кв 12, Пи65365.601.92, УПИ VIII-2759, Кв.109, УПИ І – 2742, Кв. 108, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Шипка, Явор, Ягода

На 31.01.2019 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Гюргево

На 01.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сапарево:  X-2698, X-2698, Бачо Киро, Бачо Киро, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Левски, Витоша, Витоша, Вражалец, Вражалец, Дамка, Дамка, Искър, Искър, Калоян, Калоян, Киндо, Киндо, Никлин Камък, Никлин Камък, Павел Бобеков, Павел Бобеков, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Райна Княгиня, Райна Княгиня, Средна Гора, Средна Гора, Старио Камък, Старио Камък, Тодор Влайков, Тодор Влайков, Х-2149, Кв.11, Х-2149, Кв.11, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хаджи Иван, Цар Асен, Цар Асен, Ягода, Ягода

На 01.02.2019 г. /10:00 – 12:30 ч./ –  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:  027028, Бор, Васил Попов, Водопада, Здравец, Иван Рилски, Искра, Липа, Мановица, местност Герена, местност Песоко, местност Ридо, Рила, Рилски Езера, Спартак, Сталевица, Христо Ботев

На 01.02.2019 г. /13:00 – 14:30 ч./ –  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:  Верила, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Здравец, Кокиче, Лозана, местност Герена, местност Ридо, местност Фидиня, Незабравка, Прогона, Ридо, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Сталевица, Хаджи Димитър

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP