Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Област Кюстендил

Община Бобов Дол

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Баланово:   XII  – 429, Кв. 80, Стопански Двор, УПИ-1 За Сонс, Кв.30, Хііі – 329, Кв. 16

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Блато:   Махала Хановете, Местност Турските Ниви

На 12.02.2019   /13:30 – 14:00  ; 15:30 – 16:00  / –  Бобов Дол:   Васил Коларов, Васил Чучуков, Двадесет И Седми Октомври, Димитър Благоев, Иван Вазов, Комсомолска, Младост, Негулица, Пролет, Самуил, Свети Спас, Свилен Русев, Стубело

На 12.02.2019   /13:30 – 16:00  / –  Бобов Дол:   Васил Коларов, Двадесет И Седми Октомври, Димитър Благоев, Иван Вазов, Комсомолска, Свилен Русев

На 12.02.2019   /10:00 – 15:00  / –  Бобов Дол:   Васил Коларов, Двадесет И Седми Октомври, Димитър Благоев, Иван Вазов, Никола Й. Вапцаров, Осми Март, Свилен Русев, УПИ I-874,Кв.46

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Големо Село:   VI,Кв.10, ПИ 361,Кв. 37, Пи 452,Кв.3, УПИ – II-444,Кв.9

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Голям Върбовник:   011066, 262, УПИ VIII-277,Кв. 23, УПИ ІІІ 247, Кв.25

На 12.02.2019   /09:30 – 16:00  / –  Горна Козница:   Местност Абрашица, УПИ Іх-252

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Долистово:   I-89,Кв.25, Хii-257,Кв.19

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Локвата

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Мали Върбовник:   УПИ – 1-9, УПИ X-199,Кв.18

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Мало Село:   Iv-17,Кв.3, Станке Димитров, УПИ Iii -226, УПИ Vі-3,Кв.1, УПИ Xvii-215

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Мламолово:   371, Vi-618,Кв.19, Vii-389,Кв.30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, Местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пионер, Пирин, Първи Май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Мърводол:   УПИ Vii-23, Кв.5

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Палатово:   083002

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Паничарево:   УПИ-Vі-102,Кв. 16

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Пастух:   Местност Падина

На 13.02.2019   /09:30 – 16:30  / –  Село Мало Село

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Циклово

На 13.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:30 – 16:30  / –  Шатрово:   067016, VІ-255, Кв.27

Община Бобошево

На 14.02.2019   /09:30 – 16:00  / –  Усойка:   Бор, Васил Левски, Васил Левски, Гагарин, Е79, Е79, Иван Вазов, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, Местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св.Иван Рилски, Св.Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов

Община Дупница

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Бадино:   УПИ – ІІ-113, Кв.21

На 12.02.2019   /11:30 – 14:00  / –  Бистрица, Общ. Дупница:   Комсомолска

На 11.02.2019   /14:30 – 15:00  ; 15:30 – 16:00  / –  Блатино:   000195, 000212, 005026, 005053, Екатте 04354

На 11.02.2019   /14:30 – 16:00  / –  Блатино

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Бобошево:   Махала Въртен Камък

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Боровец:   Ii-259,Кв.14, Xviii-263 Кв.14, УПИ Xii-99q, УПИ Xv-172, УПИ-І

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Бураново:   007004, 023014, 025033, 267, Селището, Хiii-483,Кв.50

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Джерман:   013024, 017022, 059050, Viii-419,Кв.35, Асен Орански, Бор, Васил Демиревски, Васил Левски, Вилна Зона, Георги Димитров, Георги Трайков, Димитър Симонски, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Здравец, Иглика, Калдръмо, Кирил И Методи, Кокиче, Коста Петров, Любен Шилегарски, Люляк, Мара Петлякова, Местност Бела Вода, Местност Голямата Порта, Местност Еминица, Местност Китева Ливада, Местност Кръсто, Местност Мали Бельов Дол, Местност Площа, Местност Пульова Воденица, Местност Силимандере, Никола Чуковски, Партизанска, Рила, Ропотамо, Самуил, Скакавица, Стопански Двор, Теменуга, УПИ Ii-24, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин, Явор

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Драгодан:   №000026, Извън Регулация, Махала Ортакчийска

На 11.02.2019   /14:30 – 15:00  ; 15:30 – 16:00  / –  Дупница:   68789.551.8, 68789.552.38, Каваклия, Местност Бели Янко, Местност Лъката, Орлинска, Софийско Шосе

На 11.02.2019   /14:30 – 16:00  / –  Дупница:   68789.551.8, 68789.552.38, Местност Бели Янко, Местност Лъката, Софийско Шосе

На 13.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 12:00 – 13:00  / –  Дупница:   I,Кв.124 Ж.П Гара, Антон Страшимиров, Аракчийски Мост, Васил Левски, Велико Търново, Втори Януари, Възход, Георги Икономов, Доктор Сапунджиев, Жп Гара Приемна, Крайречна, Любен Каравелов, Местност Курт Дере, Опълченска, Отец Паисий, Прогона, Свети Иван Рилски, Свобода, Скопие, Тракия, Тютюнева Долина, Хаджи Димитър, Чавдар Войвода, Шейново, Южен

На 13.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 12:30 – 13:00  / –  Дупница:   Ана Малашевска, Аракчийски Мост, Васил Левски, Венелин, Втори Януари, Индустриална, Местност Караболюка, Никола Малашевски, Отец Паисий, Пирин, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Страхил Войвода, Тишина, Труд, Тютюнева Долина, Хаджи Димитър, Чаталджа, Яворов

На 12.02.2019   /09:30 – 12:00  / –  Дупница:   Антон Страшимиров, Георги Икономов, Свети Иван Рилски, Тютюнева Долина

На 11.02.2019   /09:00 – 16:00  /   На 12.02.2019   /09:00 – 16:00  /   На 13.02.2019   /09:00 – 16:00  /   На 14.02.2019   /09:00 – 16:00  /   На 15.02.2019   /09:00 – 16:00  / –  Дупница:   Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Брегалница, Верила, Верила, Дамка, Драгой Болярин, Дупница, Ивайло, Клисура, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, Местност Дренски Рид, Николаевска, Орлинска, Орлинска, Райна Княгина, РУПИте, Русалка, Свети Никола, Хан Омуртаг, Христаки Павлович, Цар Освободител

На 11.02.2019   /09:30 – 14:00  /   На 12.02.2019   /09:30 – 14:00  /   На 13.02.2019   /09:30 – 14:00  / –  Дупница:   Бистрица, Иван Шишман

На 11.02.2019   /09:30 – 16:00  / –  Дупница:   Горица, Драгой Болярин, Мадара, Марков Камък, Местност Подридна, Отовица, Победа, Саморанска, Ул. Отовица УПИ Iv И V Кв. 268, УПИ Xi-3482,Кв. 264

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Дупница:   Местност Бунищерица, Местност Злево, Местност Пульова Воденица, Местност Сух Андък, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Свобода

На 13.02.2019   /09:30 – 16:00  / –  Дупница:   Прогона

На 12.02.2019   /11:30 – 14:00  / –  Дупница:   Саморанска

На 11.02.2019   /09:30 – 16:00  / –  Дяково:   23

На 11.02.2019   /14:30 – 15:00  ; 15:30 – 16:00  / –  Дяково:   23, Дяково, Махала Крич, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ Ііі-204,205,206,Кв.20, УПИ Хіv

На 13.02.2019   /09:30 – 16:00  / –  Дяково:   УПИ I-138,Кв. 10, УПИ Ііі-204,205,206,Кв.20, УПИ Хіv

На 11.02.2019   /12:00 – 16:00  / –  Дяково

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Крайни Дол:   Iii-33,43,Кв.5, УПИ – Vii-86, Хiх-51

На 11.02.2019   /14:30 – 15:00  ; 15:30 – 16:00  / –  Кременик:   Xxii-98,Кв.10

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Крумово, Общ. Кочериново

На 11.02.2019   /14:30 – 15:00  ; 15:30 – 16:00  / –  Мламолово:   Ix-25,Кв.9, Iх-179,Кв.11, Бистрица, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Ела, Калина, Кокиче, Малина, Местност Трапчине, Миньорска, Никола Вапцаров, Рила, Руднината, Станке Димитров, Старата Линия, Теменуга

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Мурсалево:   200002, 244,Кв.12, Ii-353,Кв.11, Iii- 279, V-688 Кв.66, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Гео Милев, Георги Раковски, Главен Път 79, Димитър Благоев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Москва, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пи 056021 Местност Деве Богаз, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Стопански Двор, Струма, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 11.02.2019   /14:30 – 16:00  / –  Пиперево:   56349.0.159, 56349.6.37, 68789.250.87, 68789.252.15.1, 68789.252.19, 68789.252.22.1, Дупнишка Комуна, Местност Стопански Двор, Мтп Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница, Ххviii,Кв.39

На 11.02.2019   /14:30 – 15:00  ; 15:30 – 16:00  / –  Пиперево:   56349.0.159, 56349.6.37, 68789.250.87, Дупнишка Комуна, Местност Стопански Двор, Мтп Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница, Ххviii,Кв.39

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Слатино, Общ. Бобошево:   Iv-123,Кв.15, Xvi – 385, Кв. 6, Александър Стамболийски, Божур, Бор, Бузлуджа, Валивос, Вихрен, Демокрация, Детелина, Дупница, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Лоза, Местност Герена, Местност Слатинско Ханче, Минерални Води, Минзухар, Момина Сълза, Морава, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Пи 053012, Пирин, Рила, Роза, Руен, Стопански Двор, Студен Кладенец, Съгласие, Сълза, УПИ Xii-406, Христо Смирненски, Цар Борис

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Усойка:   Бор, Васил Левски, Гагарин, Е79, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, Местност Будаковица, Местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св.Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:00 – 15:30  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Фролош

На 15.02.2019   /10:00 – 11:00  ; 10:30 – 11:30  ; 14:30 – 15:30  ; 15:00 – 15:30  / –  Цървище:   Махала Ореевица, Цървище

Община Кочериново

На 15.02.2019   /09:30 – 16:00  / –  Мурсалево:   200002, 244,Кв.12, Ii-353,Кв.11, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Волга, Гео Милев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Никола Вапцаров, Осогово, Плиска, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Септемврийска Слава, Тинтява, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Христо Ботев, Шейново, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

Община Кюстендил

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Бобешино

На 11.02.2019   /10:45 – 11:30  / –  Богослов:   037149, Махала Топилата, Местност Саманли Баир

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Брест, Общ. Трекляно:   Махала Беловци, Махала Знеполци, Махала Казаците, Махала Песяк, Махала Селото, Махала Янкова

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 09:30 – 16:00  ; 15:00 – 16:00  / –  Бъзовица:   Махала Врътина, Махала Георгина, Махала Говедарници, Махала Димина, Махала Дънкова, Махала Кюлина, Махала Реката

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Вратца:   Махала Вучкова, Махала Гаджалска, Махала Илчова, Махала Ливадска, Махала Мазнево, Махала Мацаранска, Махала Рекалска, Махала Стоилкова, Махала Терзийска, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Горановци, Общ. Кюстендил:   Махала Оспротива

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Горна Брестница

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Горна Гращица:   Xiii-212.Кв.18, Алеко Константинов, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Болшевик, Васил Левски, Вела Пеева, Вола, Генерал Владимир Заимов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Девети Септември, Иван Вазов, Лавеле, Ленин, Петър Берон, Спартак, Страцин, Струма, Тодор Каблешков, Томанова, Хан Аспарух, Шипка, Юри Гагарин, Язовир Валого

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Горни Коритен:   Махала Богдановци, Махала Григоринци, Махала Джуркинци, Махала Лиярска, Махала Лозановци, Махала Любенова, Махала Мъзгарска, Махала Пауновци, Махала Петкова, Махала Попова, Махала Ралоква, Махала Расова, Махала Спасановци, Махала Цонева

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Горно Кобиле:   Махала Бучлинци, Махала Пешина, Махала Селото

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Горно Уйно:   Махала Амиджина, Махала Брестов Дол, Махала Джалевица, Махала Дръндевци, Махала Дудевска, Махала Момчилова, Махала Панагонова, Махала Цървеличка

На 14.02.2019   /10:00 – 15:00  / –  Горно Уйно:   Махала Дудевска

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Горно Уйно

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Грамаждано:   Местност Гола Велика

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Гърляно:   Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, Махала Балиндол, Махала Баовец, Махала Биковска, Махала Джопарска, Махала Долна, Махала Леските, Махала Реката, Махала Ресенска, Махала Ярешка, Местност Смоквата, Местност Средно Поле, Руен

На 14.02.2019   /09:15 – 16:00  / –  Гърляно:   Махала Реката

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Гюешево:   000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил И Методий, Комсомолска, Махала Богданица, Махала Борнарска, Махала Гарище, Махала Димирци, Махала Зарева, Махала Рекалска, Махала Тонева, Махала Центъра, Махала Цървенджийска, Махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Дворище, Общ. Кюстендил:   Девети Септември, Лиляна Димитрова, Махала Томанова, Махала Чорбаджийска, Местност Друмо, Местонст Брестиките, Раденко Видински, Стоян Лудев, Христо Ботев

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Добри Дол, Общ. Трекляно:   Махала Ашковци, Махала Вучковци, Махала Герасимци, Махала Горчовци, Махала Гълъбовци, Махала Джуровци, Махала Дръндевци, Махала Дълбоки Дол, Махала Зеленковци, Махала Златковци, Махала Мутевци, Махала Наковци, Махала Ората, Махала Пращенци, Махала Сръбиновци, Махала Татарци, Махала Центъра, Махала Шуме

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Долни Коритен:   Махала Витанова, Махала Витановци, Махала Гелева, Махала Деянова, Махала Джонева, Махала Димова, Махала Дроньова, Махала Китанова, Махала Клубарска, Махала Кьосакова, Махала Манчова, Махала Петкова, Махала Портарска, Махала Хановете, Махала Чомарска

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Долно Кобиле:   Махала Аврамци, Махала Диневци, Махала Ковачевци, Махала Козарник, Махала Кошарци, Махала Момчиловци, Махала Пладнище, Махала Станчевци, Махала Станчовци, Махала Училището

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Долно Село:   М.Планиница, Махала Бистрица, Махала Буковска, Махала Дяволска, Махала Каймаканска, Махала Кошарелска, Махала Логовска, Махала Малиновска, Махала Пищилци, Махала Превалец, Махала Ридарци, Махала Салакунска, Махала Транчовска, Махала Чукарска, Махала Шаламанци

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Долно Уйно:   Махала Дедо Ненова, Махала Корнец, Махала Моралийска, Махала Олтоманци, Махала Райкова, Махала Славкова, Махала Чурица, Махала Янковска

На 14.02.2019   /10:00 – 15:00  / –  Долно Уйно:   Махала Корнец

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Долно Уйно:   Махала Олтоманци

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Драговищица, Общ. Кюстендил:   Iv , Кв. 77, Стопански Двор, Асен Златаров, Атанас Достин, Бивш Стопански Двор, Брест, Иван Пашалийски, Индустриална, Липа, Люляк, Местност Ямборано, Младост, Овощарска, Преслав, Роза, Хризантема

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Драговищица, Общ. Кюстендил:   Акация, Априлско Въстание, Асен Златаров, Атанас Достин, Бреза, Брест, Генерал Савойски, Георги Григоров Фарадей, Девети Септември, Димитър Каляшки, Земен, Искра, Кирил И Методий, Лале, Липа, Места, Местност Перивол, Местност Ямборано, Младост, Опълченска, Охрид, Преслав, Рила, Руен, Славчо Темкин, Спартак, Спортист, Стоян Лудев, Черница

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Драгойчинци:   Мах.Богданова, Мах.Бозкина, Мах.Гигина, Мах.Гигинци, Мах.Градско Ливаде, Мах.Дайчова, Мах.Деяница, Мах.Джикаре, Мах.Дълги Лом, Мах.Дърнелци, Мах.Зеинци, Мах.Злондон, Мах.Корита, Мах.Куркина, Мах.Малка Падина, Мах.Митарци, Мах.Пейчинова, Мах.Село, Мах.Средно Осое, Мах.Чорбаджийска, Мах.Ширилова

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Жиленци:   Везенска Махала, С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, Курбанци, Махала Босачка, Махала Везенска, Махала Грънчарска, Махала Долна, Махала Мазнево, Махала Сиракова, Махала Сърбинска, Махала Чифлика, Махала Юручка, Местност Грамаге, Осогово, Радослав Нотев, Рекалска, Стопански Двор, Христо Ботев

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Злогош:   Долна Махала, Махала Гергиновци, Махала Горни Шушнярци, Махала Долни Шушнярци, Махала Клен, Махала Кориярци, Махала Лазина, Махала Лалина Падина, Махала Мушикарци, Махала Плава Круша, Махала Селото, Махала Чиринци

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Ивановци, Общ. Кюстендил

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Каменичка Скакавица:   Васил Левски, Здравец, Каменица, Махала Дудевска, Махала Пилищарска, Махала Чакмаджийска, Махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Киселица:   Махала Богданинци, Махала Буцалевци, Махала Вучковци, Махала Гелчинци, Махала Кадинци, Махала Търница

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Коняво:   000906 Кв.38432, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Бачо Киро, Бенковски, Бор, Васил Левски, Виден, Владимир Поп Томов, Възраждане, Георги Димитров, Георги Кирков, Даскал Димитър Стоянов, Девети Септември, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Жельо Демиревски, Здравец, Иван Вазов, Извора, Изгрев, Кирил И Методий, Ленин, Лехово, Людмила Живкова, Маркова Стъпка, Местност Драките, Местност Маровски Път, Мусала, Незабравка, Никола Димитров, Осогово, Отец Паисий, Петко Р. Славейков, Раковска, Рила, Руен, Симеон Въжаров, Стадиона, Стоян Лудев, Странджата, Христо Ботев

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Копиловци, Общ. Кюстендил:   Бистрица, Васил Левски, Възраждане, Димитър Благоев, Драговищица, Елин Пелин, Звезда, Иглика, Индустриална, Местност Базето, Мир, Нов Живот, Овощарска, Околовръстна, Пейо Яворов, Спасовица, Стоян Тренев, Струма, Търговска, УПИ Хiii-12 Кв.2, Христо Смирненски, Щастие

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Коприва

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Кутугерци

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Кършалево

На 11.02.2019   /13:00 – 14:00  ; 15:00 – 16:00  / –  Кюстендил:   41112.503.4194, Асен Суичмезов, Батак, Герена, Гранички Път, Ж.К. Герена, УПИ Xxi, Кв. 415, Запад, Кадин Мост, Кокиче, Местност Турски Гробища, Морава, Пролет, Рила, Синчец, Станкевско Шосе, Цар Борис 1-Ви, Цар Освободител

На 11.02.2019   /10:45 – 11:30  / –  Кюстендил:   Абоба, Белият Камък, Местност Планина Осогово, Местност Ръжеве, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка

За Периода 11-14.02.2019   /11:30 – 13:00  /   На 14.02.2019   /08:30 – 09:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Кюстендил:   Аверки, Александър Стамболийски, Антим I, Братя Миладинови, България, Велбъжд, Гладстон, Гороцветна, Двадесет И Осми Февруари, Демокрация, Димитър Беровски, Димитър Грънчаров, Димчо Дебелянов, Драгоман, Екзарх Йосиф, Запад, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иларион Макариополски, Индустриална, Калоян, Каменица, Кирил И Методий, Клокотница, Княз Ал. Батемберг, Княз Богороди, Колуша, Кресна, Лиляна Димитрова, Лозенград, Людмил Янков, Македония, Манастирска, Местност Гърлянски Черешарник, Метохия, Оборище, Орлица, Осоговска, Отец Паисий, Панайот Хитов, Петър Берон, Полковник Стефан Манов, Румена Войвода, Савойски, Свети Георги, Свети Мина, Сливница, Соволска, Средна Гора, Стрема, Тодор Пеев, Три Кладенци, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Цар Освободител, Чапаев, Черно Море, Шейново, Шести Септември

На 11.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Кюстендил:   Александър Димитров, Александър Стамболийски, Банщица, Бачо Киро, Бенковски, Бистрица, Васил Друмев, Веса Паспалеева, Власина, Гладстон, Глоговска, Двадесет И Осми Февруари, Двадесети Април, Девети Май, Димитър Беровски, Екзарх Йосиф, Запад, Иван Вазов, Йордан Захариев, Каблешков, Карпош, Клокотница, Колуша, Лиляна Димитрова, Лисец, Людмил Янков, Македония, Могилата, Осогово, Отец Паисий, Петър Берон, Петър Ников, Ракла, Руен, Сливница, Спартак, Стаматов, Стоян Венев, Тодор Пеев, Тракия, УПИ I Кв.147, Чаталджа, Черенец, Шейново

На 13.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Кюстендил:   Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, България, Велбъжд, Врабча, Генерал Заимов, Генерал Крум Лекарски, Гороцветна, Гургулят, Демокрация, Дондуков, Жданов, Иван Шишман, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Индустриална, Калосия, Калоян, Константинова Баня, Кракра, Крали Марко, Кубрат, Лавале, Левски, Любен Харалампиев, Люле Бургас, Македония, Неофит Рилски, Оборище, Орлица, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Петър Берон, Полковник Стефан Манов, Преславска, Раковски, Родопи, Свети Георги, Свети Мина, Соволска, Тодор Ангелов – Божаната, Търговска, Ул. Цар Калоян, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Цар Крум, Цар Освободител, Цар Симеон 1-Ви, Шейново, Шести Септември, Юри Гагарин

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Кюстендил:   Белият Камък, Бреза, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Емил Марков, Крум Зарев, Махала Корубанска, Местност Влахов Дол, Местност Гнила, Местност Гола Велика, Местност Динката, Местност Жабокрътски Рид, Местност Полски Имоти, Местност Ръжеве, Местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско Шосе, Ул. Дупнишко Шосе

На 13.02.2019   /09:00 – 12:00  / –  Кюстендил:   България, Велбъжд, Неофит Рилски, Отец Паисий, Патриарх Евтимий

На 11.02.2019   /13:00 – 16:00  / –  Кюстендил:   Герена, Запад, Синчец

На 11.02.2019   /08:30 – 09:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Кюстендил:   Добрич, Запад, Професор Асен Василев, Ракла

На 11.02.2019   /09:00 – 10:00  ; 11:30 – 13:00  / –  Кюстендил:   Запад, Любчо Кечев, Петър Ников, Харалампи Митев, Цар Освободител

На 13.02.2019   /12:30 – 15:30  / –  Кюстендил:   Запад, Ракла

На 14.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Кюстендил:   Индустриална, Соволска

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Кюстендил:   Местност Дренов Дол, Местност Николичевски Път, София

На 12.02.2019   /13:00 – 16:00  / –  Кюстендил:   Местност Хисарлъка

На 11.02.2019   /09:00 – 13:00  / –  Кюстендил:   Цар Освободител

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Ломница, Общ. Кюстендил:   Махала Анина, Махала Батина, Махала Богойна, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Милоорниче, Махала Плавнище, Махала Попов Дол, Махала Прекендачка, Махала Равно Буче, Махала Щърбец

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Мазарачево:   Махала Безбелинци, Махала Модро Поле, Махала Тренките, Махала Черна Река

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Метохия:   Долна Махала, Махала Баздрике, Махала Бургяре, Махала Владимировци, Махала Матеина, Махала Осояре, Махала Пауновци

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Николичевци:   Васил Левски, Васил Петлешков, Велбъжд, Георги Бенковски, Ильо Войвода, Йорданка Николова, Лиляна Димитрова, М.Присоето, Мусала, Никола Вапцаров, Николичевски Път, Овощарска, Овощарски Институт, Панайот Волов, Рила, Стоян Лудев, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Черемидарница, Черенец, Ябълка

На 11.02.2019   /09:30 – 10:15  ; 09:30 – 11:30  ; 10:45 – 11:30  / –  Ново Село, Общ. Кюстендил:   Махала Двете Реки

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Побит Камък, Общ. Трекляно:   Махала Возчукар, Махала Джокинци, Махала Село

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Полетинци

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Полска Скакавица:   393025, Махала Бойчовци, Махала Терзийска

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Преколница:   Махала Байковска, Махала Вароша, Махала Делевска, Махала Карадачка, Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Сливарска, Махала Тупандийска, Махала Чукойска

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Раждавица:   Азна, Алеко Константинов, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Аспарух Плачков, Бенковски, Валентина Терешкова, Варна, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Георги Димитров, Георги Кирков, Граф Игнатиев, Димитър Каляшки, Димитър Полянов, Железничар, Йорданка Николова, Л.Димитрова, Ленин, Неофит Бозвели, Никола Вапцаров, Партизанска, Рила, Садни Дол, Славянска, Созопол, Станке Димитров, Столетов, Стоян Лудев, Струга, Струма, Тодор Каблешков, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чайка, Черешарска, Шипка, Юрий Гагарин

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Раненци:   Людмила Живкова, Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Димовска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Мечкарска, Махала Реджовска, Махала Славевска, Махала Стругарска, Махала Центъра, Махала Шляпарска

На 14.02.2019   /09:15 – 16:00  ; 09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Ръсово:   Мах. Рекалска, Община Кюстендил, Махала Лесичка

На 11.02.2019   /09:30 – 11:30  ; 09:30 – 10:15  ; 10:45 – 11:30  / –  Савойски:   Махала Бреза, Махала Пелтечка, Местност Предела

На 11.02.2019   /09:30 – 10:15  ; 09:30 – 11:30  ; 10:45 – 11:30  / –  Сажденик:   Махала Златанска

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Скриняно:   Александър Стамболийски, Бистрица, Витоша, Емил Шекерджийски, Извън Регулация, Марица, Оборище, Пейо Яворов, Свилен Русев, Стоян Лудев, Чайка, Шипка, Щастие

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Скриняно:   Георги С. Раковски, Георги Трайков, Местност Чуката, П.Волов, Пролет, Пролетарска, Стопански Двор, Стоян Лудев

На 11.02.2019   /10:45 – 11:30  / –  Слокощица:   247, № 021067 Местност Дупката, Александър Димитров, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Ивайло, Иглика, Калоян, Кирил И Методий, Кубрат, Махала Диновска, Махала Маркова, Махала Рошковци, Местност Галеница, Местност Змиярника, Местност Реката, Местност Саманли Баир, Местност Чадъра, Мичурин, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Радецки, Руен, Синчец, Стефан Караджа, Теменужка, Хайдушка Ливада, Шипка

На 12.02.2019   /09:00 – 12:00  / –  Слокощица:   247, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Кирил И Методий, Кубрат, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Руен, Стефан Караджа

На 12.02.2019   /13:00 – 16:00  / –  Слокощица:   Александър Димитров, Георги Кръстев, Иглика, Калоян, Местност Галеница, Местност Змиярника, Мичурин, Пролет, Радецки, Синчец, Теменужка, Шипка

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Средорек, Общ. Трекляно:   Махала Бекярска, Махала Джониловци, Махала Драгльовци, Махала Дренярска, Махала Клинчарци, Махала Неделкьова, Махала Павлева, Махала Пашина, Махала Петрева, Махала Центъра, Махала Явор, Махала Янина, Местностдупни Камък

На 15.02.2019   /09:30 – 16:00  / –  Средорек, Общ. Трекляно:   Махала Бекярска, Махала Джониловци, Махала Дренярска, Махала Клинчарци, Махала Явор, Местностдупни Камък

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Стенско:   240 Кв.13, Извън Регулацията, Стенско

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Сушица, Общ. Трекляно:   Махала Варни Дол, Махала Камберска, Махала Прогона, Махала Раздолци, Махала Реката, Махала Старо Село, Махала Ханове, Махала Чешмата, Махала Чифлика, Махала Шавар

На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Трекляно:   Махала Бръзина, Махала Връшинци, Махала Дъбът, Махала Караджинца, Махала Караджинци, Махала Марикинци, Махала Младост, Махала Табаци, Махала Центъра, Махала Шумановци

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  / –  Трекляно:   Махала Центъра

На 11.02.2019   /09:30 – 10:15  ; 09:30 – 11:30  ; 10:45 – 11:30  / –  Търсино

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Уши:   030001 М. Под Пътя, Махала Вучарник, Махала Горно Велковци, Махала Долно Велковци, Махала Златанова, Махала Знеполци, Махала Калеинци, Махала Кошарци, Махала Николина, Махала Николинци, Махала Самарджийска, Махала Спасевска

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Церовица:   Махала Бело Камене

На 11.02.2019   /10:45 – 11:30  / –  Цървена Ябълка:   Таскова Плевня

На 11.02.2019   /09:30 – 11:30  ; 09:30 – 10:15  / –  Цървена Ябълка

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Цървеняно:   002224, Махала Грънчарица, Махала Мърдевци, Махала Новия Квартал, Мест.Пояница

На 14.02.2019   /10:00 – 11:30  ; 13:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:30 – 10:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Чешлянци:   Махала Бара, Махала Вишурци, Махала Милчаци, Махала Орница, Махала Реката, Махала Стопански Двор, Махала Ябуковица, Махала Ясикаре

На 14.02.2019   /09:15 – 10:30  ; 14:00 – 16:00  / –  Чудинци

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Шипочано

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30  ; 15:00 – 16:00  / –  Шишковци:   Александър Стамболийски, Андон И Стойна Виачеви, Бачо Киро, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Димитров Майстора, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Девети Септември, Димитър Каляшки, Елин Пелин, Емил Шекерджийски, Зоя Космодемянская, Иван Вазов, Лилия Карастоянова, Лоза, Любен Кацаров, Местност Ридо, Местност Стадиона, Митко Палаузов, Млада Гвардия, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Паисий Хилендарски, Пейо Яворов, Пеньо Пенев, Раковски, Роза Димитрова, Станке Димитров, Стефан Караджа, Столетов, Стоян Лудев, Струма, УПИ Xiv – 464 Кв.14, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чучура, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 12.02.2019   /08:30 – 09:30   По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00   По Искане На „Есо“ Еад/ –  Ябълково, Общ. Кюстендил:   X-198,Кв.21, Васил Левски, Георги Димитров, Девети Септември, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Кирил И Методий, Махала Бански Мост, Местност Пешо Поле, Местност Река Бистрица, Местност Соволска Река, Овощарска, Пи 87062.11.80.1, Първи Май, Славейков, Христо Ботев

Община Сапарева Баня

На 14.02.2019   /09:30 – 12:00  / –  Гюргево

На 15.02.2019   /13:00 – 14:30  / –  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   Верила, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Здравец, Кокиче, Лозана, Местност Герена, Местност Ридо, Местност Фидиня, Незабравка, Прогона, Ридо, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Сталевица, Хаджи Димитър

На 14.02.2019   /09:30 – 12:00  / –  Сапарева Баня:   Бор, Вихрен, Германея, Джерман, Джуганица, Иван Вазов, Кирил И Методи, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Пролет, Раковски, Рила, Синчец, Скобелев, Стефан Караджа, Юри Гагарин

На 14.02.2019   /13:00 – 14:30  / –  Сапарева Баня:   Иван Рилски

На 15.02.2019   /09:00 – 16:00  / –  Сапарево:   X-2698, X-2698, Бачо Киро, Бачо Киро, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Левски, Витоша, Витоша, Вражалец, Вражалец, Дамка, Дамка, Искър, Искър, Калоян, Калоян, Киндо, Киндо, Никлин Камък, Никлин Камък, Павел Бобеков, Павел Бобеков, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Райна Княгиня, Райна Княгиня, Средна Гора, Средна Гора, Старио Камък, Старио Камък, Тодор Влайков, Тодор Влайков, Х-2149,Кв.11, Х-2149,Кв.11, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хаджи Иван, Цар Асен, Цар Асен, Ягода, Ягода

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP