Бизнес инициативата за нова автокъща в Дупница получи „да” от РИОСВ. Според инспекторите предложението „Изграждане на автокъща и ново водовземно съоръжение тръбен кладенец за водоснабдяване за хигиенни и противопожарни нужди“ няма нужда от извършването на ОВОС.

Подробности в печатното издание