ОбС-Сапарева баня

Община Сапарева баня стартира тръжна процедура за продажбата на имот в курортното село Паничище, стана ясно на заседанието на местния парламент. Парцелът е 300 кв. м и за него има заявен инвеститорски интерес от софиянеца Вичо Димитров. Общинският съвет определи за начална тръжна цена 80 лв./кв. м без ДДС, при пазарна оценка от 71 лв. без ДДС.

Съветниците разрешиха още общината да даде под наем 3 земеделски имота в село Ресилово, чиято обща площ е над 298 дка. Терените ще се предоставят след провеждането на публични търгове или конкурси. Спечелилите ще могат да ползват земите 5 стопански години, считано от 1 октомври 2019 г., срещу наем от 20 лв./дка за година. Към земите вече има проявен интерес. Първият имот е 55,214 дка, заявление да го ползва е подал Кирил Янев от Дупница. Вторият имот е с площ 22,407 дка, молби да им бъде предоставен са подали дупничанинът Асен Кавдански и Емил Глухарски от Ресилово. 120,938 дка е площта на последния терен, към който апетити има ресиловецът Георги Ефтимов. И трите имота са с актове за частна общинска собственост, издадени преди месец. Те ще бъдат отдадени под наем за първи път, похвали се кметът Калин Гелев.

Под наем чрез публичен търг с тайно наддаване ще бъдат дадени и 3 имота публична общинска собственост, намиращи се до Гейзера. Петната са по 70 кв.м и ще се ползват за поставяне на преместваеми търговски обекти – атракциони, както в предишни години. Определена бе начална тръжна цена от 2,50 лв./кв. м без ДДС. Спечелилите процедурите ще ползват местата за период от седем месеца годишно, считано от 1 април до 31 октомври, за срок от 5 години. Наемателят дължи наемна цена за първата година за период от датата на сключване на договора до 31 октомври 2019 г. За останалия срок от договора наемателят дължи наемна цена годишно за периода от 1 април до 31 октомври, решиха съветниците. Терените са включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

На мартенското си заседание Общинският съвет в курорта разреши да бъдат издадени разрешителни за водовземане от „П и М Консултинг” АД – Видин и „Рила Мегатур” ООД – София. Тъй като хотелът, изграждан от „Рила Мегатур”, е приоритетен, му бе отпуснато по-голямо количество вода. Вместо предвидените първоначално 0,17 л/сек. – средногодишен дебит за период от 365 дни годишно, за 5 години, бяха предоставени 0,66 л/сек, или годишно водно количество до 20 736,64 куб.м. При обсъждането всички бяха категорични, че обектът е стратегически, от една страна, а от друга – и фирмата с управители Иван Илчев и Борислав Богданов, стопанисваща известния Аквапарк „Котвата”, е провокирала инвеститорски интерес към града и е допринесла за развитието на Сапарева баня като туристическа дестинация. Стана ясно, че изгражданият хотел ще бъде с 4 звезди, с какъвто в момента планинското градче не разполага. Освен това обектът ще има конферентна зала, каквато в Сапарева баня също няма. Друго предимство е, че 200-местният хотел ще има и паркинг с 50 паркоместа, което ще облекчи движението. „На този етап това е перлата на Сапарева баня. По предварителна информация на 24 декември трябва да е готов. Има шансове и руснаците да се върнат и да реализират инвестицията си. Мисля, че нещата с балнеоложкия център ще се случат”, коментира кметът Калин Гелев. Става въпрос за Центъра за рехабилитация „Преображение“ на руския фонд „Закон, справедливост и милосърдие“. Както е известно, неговото изграждане започна през 2014 г., но впоследствие обектът бе замразен.