Комисиите с председатели зам.-кметовете Крум Милев и Олга Китанова отвориха документацията.

Един кандидат се яви за ремонт на три от улиците в Дупница. Общината търсеше изпълнители за ремонт – тротоари, преасфалтиране и подмяна на водопровод по „Метоха“, но на първата обявена дата миналата седмица оферти така и не постъпиха. След удължението на сроковете за трите улици до края на миналата седмица в крайна сметка ДЗЗД “ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – Благоевград бе единствен, който подаде документи за участие.

Комисиите с председатели зам.-кметовете Крум Милев и Олга Китанова отвориха документацията и ценовите оферти на участника. За „Метоха“ (входът към Градска градина откъм бившия Обувен завод) офертата на благоевградското ДЗЗД е в размер на 163 944, 63 лв. без ДДС. За ул. „Бабуна планина“ ценовото предложение е 65 390,30 лева, а за ул. „Васил Левски“ – 53 922,02 лева. След проверка на документите на участника, ако са изрядни, комисиите ще предложат на кмета на община Дупница инж. Методи Чимев да сключи договори за изпълнение.

Please follow and like us: