• Предвижда се изграждане на подпорна стена на коритото на реката в Бистрица и доставка на почистваща машина

 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Консервация и възстановяване на трансграничните екосистеми чрез подобряване на качеството на речните води и почви“ по трансграничната програма България – Сърбия беше подписан от зам.-кмета на община Дупница Олга Китанова. Община Дупница е водеща при изпълнението на проектното предложение с партньор община Търговище от Република Сърбия. Общата стойност на договора е 590 754,61 евро, от които 293 792.44 евро са за община Дупница и 296 962.17 евро за община Търговище.

Договорът бе връчен на Китанова от министъра на регионалното развитие Петя Аврамова на официална церемония, в която участваха още Ядранка Йоксимович, министър на европейската интеграция на Република Сърбия, Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и др. От страна на община Дупница проектът предвижда инвестиционни дейности за изграждане на подпорна стена на коритото на река Бистрица в село Бистрица и доставка на многофункционална почистваща машина, която да оказва допълнително помощ при снегопочистване, сметоизвозване, косене и т.н. за нуждите на града и селата. Участъкът в Бистрица е много опасен и създава от години проблеми и напрежение у жителите на селото. „Пътят беше поддал и с кмета на Дупница г-н Чимев търсехме варианти, защото инвестицията е голяма. Няма как да не съм доволен, че се намери разрешение. Пътят свързва главния път с горната част на селото, накъдето е основният човекопоток. Само от началото на годината досега отцепката е 2 см, което е страшно“, коментира кметът на селото Кирил Огненски. Проектът предвижда провеждането на семинари в двете общини, които целят да се подобрят възможностите на местните власти и представители на местните общински съвети, отговорни за опазването на околната среда, включително по отношение на реките и техните екосистеми. Ще бъде проучено в обхвата на проекта съществуващото оборудване в двете общини и действащите мерки за устойчива дренажна система. Това проучване ще помогне на местните власти и институции да се погрижат за състоянието на реките и да защитят екосистемите на населените места от причинени от човека бедствия. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като първата стъпка е избор на изпълнители за отделните дейности.