Красимир Герчев

Проверките на всички къщи за гости, изградени с европейски средства, които стартираха по разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров, обхванаха и община Разлог. Обект на проверките са всички бенефициенти, кандидатствали за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година и сключили договори с ДФЗ.
Проверяващите вече са изискали необходимите справки от местната администрация, сред които регистри за настанените туристи – български и чужди граждани, информация за заплатените туристически данъци за реализирани нощувки.
Официално регистрираните обекти с такова предназначение на територията на община Разлог са общо 39, като 18 от тях са изградени с европейско финансиране. Осем от къщите за гости са в Разлог, по три в Баня и Годлево, по една в Бачево и Елешница и две в Добърско. По-голямата част от бенефициентите – общо 12, са кандидатствали директно чрез ДФЗ и 6 са чрез посредничеството на МИГ-Разлог. Кметът на община Разлог Красимир Герчев заяви, че администрацията оказва пълно съдействие на проверяващите и вече са предоставени всички изискани от тях документи. „Всеки, който е кандидатствал за европейско финансиране, носи персонална отговорност за действията си и ако има нещо, което не е изпълнено, ще си понесе последствията“, каза Красимир Герчев и сподели, че лично за него това е рутинна проверка./Дарик