Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24-28 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Конска: Iv-310, 311,  Месност Райкова Страна

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трън: 8ми Март  6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 12, 22, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9,  9ти Септември  47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43,  Александър Стамболийски  13, 1, 2, 1., 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25., 17, 6, 2., 11, 8., 23, 25,  Атанас Ботев  2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21,  Бор  2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9., 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20,  Васил Левски  5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4,  Вельо Стоянов  11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2,  Владо Васев  9, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 21, 31.,  Владо Тричков  1, 1., 6, 5, 1., 2, 2, 1., . 2, 3, 2., 1,  Връх  3, 1, 5,  Възраждане  6, 3, 8, 4, 2,  Георги Димитров  8, 15, 10, 19, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26., 26, 4, 6., 2, 6, 6, 4,  Гочо Гопин  27, 4, 11, 13., 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17., 21.,  Денчо Знеполски  1,  Десета  9, 5, 3, 7,  Ева Волицер  4, 6, 2, 1, 3,  Еднофамилни Жилища  10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8,  Здравец  2, 4,  Имот 000697 Стопански Двор,  махала . Ахчийски Кошари,  махала . Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8,  махала . Шиловец,  Мир  2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11,  Младост  9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3,  Мосаловска  2, 2., 31., 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1., 2., 36, 50, 16, 38, 27, 37, 30, 43, 22, 41, 35а, 31., 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23., 14, 40, 21, 28, 47, 20, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а,  Народна Воля  17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13,  Петко Д.  Петков  2., Павилион, 3., 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8,  Петър Асенов  2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11,  Стадион  Кв. 4,  Стефан Караджа  2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8,  Тако Пеев  3, 20, 1, 6, 14., 11., 29, 9., 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23,  Тенеси  3, 8, 2, 5,  Хаджи Димитър  1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10,  Хараламби Стоянов  3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  3, 8, 10, 4,  Чарчалат  6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5.,  Юрий Гагарин  11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1., 10, 2а, 8, 15, 9,  Яким Тошков  3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7,  Механа, СпЕхо-Т

На 24.06.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лялинци: I-259 Кв. 13,  УПИ VII-115 Кв. 26,  Вила, къща, УПИ X-244,  Кв. 15, УПИ Іі-94,  Кв.  25

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бегуновци: къща

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 09:15 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 – 15:30 ч.; 09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Брезник: 06286. 72. 21,  Александър Тинков  2,  Бърдо  68, Хижа,  Варош  41a, 14, 2, 18, 4, 32, 11, 46, 19, 16, 23, 44, 35, 40, 13, 22, 45, 7, 15, 26, 43, 3, 34, 10, 28, Магазин, 9, 41, 53, 49, 8, 31, 20, 36, 27,  Нестор Петров  10,  Бърдото, Лагер

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Велковци,  Общ.  Брезник: 083011, местност  Страище,  махала . Пали Лула  къща,  С. Велковци,  УПИ Іv-105,  Кв. 40

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ноевци: До ТпСтадиона

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сопица

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци: Братя Чакрини  52, 65, 56, 61, 62, 57, 67, 58, 50, 54, 63, 54а, 59,  Вердин Александров  6, 4,  Извън Плана  4, 2, 3,  Искър  4, 3, 11, 10, 6, 1, 7, 5, 8, 2,  Могилка  3, 2,  Мусала  13, 8, 2, 12, 5, 16, 18, 4, 10, 11, 1, 3,  Орниче  116, 143, 139, 153, 133, 161, 145, 139а, 151, 149, 121, 114, 135, 141, 133, 110, 115, 122, 108, 120, 108, 131, 116,  Осогово  16, 2, 8, 5, 4, 1, 14, 4, 12, 3, 20,  Партизан  67,  Радослав Зафиров  16, 12, 8, 41, 28, 15, 11, 23, 56, 1, 24а, 23, 13 А, 53, 30, 33, 14, 37, 10, 27, 13а, 31, 54, 13, 58, 29, 19, 7, 52 А, 22, 40, 3, 43, 3а, 32, 17, 36, 45, 21, 24, 26, 38,  Славчо Дяков  28, 6,  Черна Гора  6, 12, 3, 7, 16, 14, 10, 8, 2, 9

На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гигинци: къща

Община Земен

На 24.06.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Земен: Александър Стамболийски  4, 8, 10, 2, 1, 24, 26, 28, 20, 5, 18, 6, 3, 22, 16, 12, 14,  Евтим Арсов  2, 4,  Земенски Манастир  32, 28., 18, 40, 41., 59, 24, 29., 53, 20, 26, 22, 26., 57, 36, 43, 29,  Земенско Кале  27, 20, 12, 23, 8, 33, 3, 14, 24, 10, 9, 16, 19, 17, 31, 1, 29, 7, 21, 25, 16 А, 22, 16 Б, 18, 21., 13, 11,  Иван Вазов  6, 11, 4, 9, 8, 2, . 5, 1, 7, 7а,  Ильо Войвода  3, 12, 2, 4,  Кирил и Методи  4, . 6, 3., 2, 1, 3,  Княз Борис  2, 1, 4,  Кракра  4, 2, 3 А, 3, 1,  Манастирска  30, 36, 34, 55, 38, 42, 42а, 57, 46, 44,  Никола Петков  10,  Паисий Хилендарски  4, 6, 2, 3, 8,  Христо Ботев  9, 12, 7, 6, 4, 1, 13, 8, 11, 14, 10а, 10, 2.,  Цар Асен  7, 2, 3, 4, 9, 1, 6,  5, 8

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Земен: Албена  16,  Александър Стамболийски  10,  Гео Милев  3,  Земенски Манастир  55, 21а, 3,  Земенско Кале  1, 1.,  Кракра  2,  Манастирска  3, Земенски Манастир, 1, 23, 2,  махала . Брънзова и Орлово Гнездо  1, 4, 6, 5, 2,  махала . Царева  Жилищна Сграда, 7,  Никола Вапцаров  28,  Симеон  14,  Струма  8,  Хаджи Димитър  9,  Столова, махала . Брънзова

На 26.06.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Еловдол

На 26.06.2019 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Габровдол

На 27.06.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Еловдол: Iv-355 Кв. 23

На 27.06.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  С.  Елов Дол

На 28.06.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Горна Врабча

Община Ковачевци

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Габрешевци: махала .  Богдановци,  махала .  Бусарска,  махала .  Гелевци,  махала .  Зарковци,  махала .  Клисурци,  махала .  Костадиновци,  махала .  Мутарска,  махала .  Пешова,  махала .  Полоканска,  махала .  Равнище,  махала .  Тихия Кът,  махала .  Ущиринци,  ПИ I-64

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Добри Дол,  Общ.  Трекляно: махала Горна Ливада,  махала Добридолски Воденици,  махала Паргова,  махала Савова

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Калотинци

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Косово,  Общ.  Трекляно: махала Ангеловци,  махала Върбица,  махала Въргинци,  махала Дузинци,  махала Дурниловци,  махала Качаревци  къща,  махала Лисичковци,  махала Пашинци,  махала Поповци,  махала Селото,  махала Сировичинци,  махала Такламановци,  махала Широки Дол  къща

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Трекляно: махала Антовци,  махала Аплатовци,  махала Бакъмска,  махала Божуринци,  махала Бойкинци,  махала Връшинци,  махала Гебовци,  махала Горни Балабановци,  махала Димитрина,  махала Долни Балабановци,  махала Долно Гъжинци  къща,  махала Корубинци,  махала Кръстинци,  махала Кьосинци,  махала Лисичковци,  махала Младост,  махала Павлевци,  махала Поповци,  махала Стойковци,  махала Сукинци,  махала Тодоровци,  махала Тошинци,  махала Трънярци,  махала Тупарци,  махала Цалакина,  махала Центъра  къща, къща, 1, Бунгало,  махала Чавдаровци,  махала Шавудинци,  махала Щроклинци

Община Перник

На 27.06.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Батановци: 3ти Март,  Бела Вода  395, . 395, 392, 398,  Бл Дцз Васил Коларов  13, 16, 12, 10, 11,  Граово  3,  махала . Трънска и Кащерова  10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46,  Св. Св. Кирил и Методий  15,  Свети Спас  8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26,  10, Стар Завод, 15, 13, 11, 15, 12

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мещица: Адалберт Антонов  12, 11, 6,  Александър Димитров  8, 2, 9, 14, 10, 23, 1, 20, 26,  Георги Димитров  80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76,  Елена Георгиева  13, 17, 6, 5, 23, 21, 15,  Йорданка Николова  22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27,  Лиляна Димитрова  1, 2 къща, 7, 5,  Митко Палаузов  6, 9, 2,  Пейо Яворов  3,  Свилен Русев  10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1,  76, Спирка Бенковски

На 24.06.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Дивотино: 3-ти Март  15, 21, 29, 28, 3, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 8, 11, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40,  34069,  Витоша  1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16,  Втора  5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6,  Двадесета  6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5,  Двадесетивтора  7, 1, 21, 6, 4, 7, 19, 9, 12, 25, 17, 5, 13, 11, 1, 2, 8,  Двадесетидевета  1, 9, 5, 2, 13, 4, 9, 7, 17, 3,  Двадесетиосма  21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32,  Двадесетипета  7, 8, 1, 5, 26, 27,  Двадесетиседма  10, 8, 6,  Двадесетитрета  2, 7, 3, 4, 6, 4, 14, 11, 5,  Двадесетичетвърта  6, 11, 4, 10., 2, 6, 7, 3,  Двадесетишеста  12, 2, 2,  Дванадесета  10, 2а, 6, 10, 1, 5,  Девета  4, 7, 5, 3, 12, 10, 8, 13, 4, 6, 5, 1,  Деветнадесета  2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6,  Десета  2, 6, 1, 3, 5,  Единадесета  14, 12, 19, 9, 11, 10, 15, 28, 26, 30, 2, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  45, 49, 31, 43 Б, 46, 47., 47, 43, 5, 15, 14, 3, 4, 1, 8, 12, 2, 11, 6, 10, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 17, 30, 37, 18, 23, 20, 33, 38, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29,  махала Герен  5,  махала Ливаге  22, 5, 8,  махала Светавода  2, 1,  махала Тенов Дол,  Миньор  22, 68, 25, 62, 15, 23, 70, 35, 17, 58, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 60, 64, 8, 10, 3, 33, 52, 18, 46, 28, 9, 38, 56, 35, 62, 54, 86, 16, 68, 5, 27., 11, 47, 32, 15, 12, 1, 4, 40, 29, 32 А, 20, 7, 42, 33, 53, 53, 32, 7, 30, къща, 39, 26, 11, 13, 6, 49, 24, 109, 128, 147, 121, 125а, 135, 162, 131, 134, 154, 119, 129, 126, 59, 160, 111, 152, 113, 143, 156, 123, 120, 117, 138, 137, 158, 116, 122, 124, 126а, 133, 115, 127, 132, 119., 150, 118, 142, 141, 140, 125, 130., 107, 79, 72, 102, 83, 75, 104, 96, 105, 69, 87, 82, 98, 108, 61, 74, 67, 79а, 80, 86, 91, 84, 73, 81, 99, 106, 93, 112, 78, 71, 65, 95, 73., 94, 59, 100, 114, 101, 97, 110, 92, 77, 88,  Осемнадесета  7, 9, 5, 1,  Осма  4, 3,  Пета  4, 2, 1,  Петдесета  8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2,  Петдесетивтора  15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1,  Петдесетипета  1,  Петдесетитрета  5, 3,  Петнадесета  7а, 10, 12, 7, 6, 1, 2, 9, 5,  Първа  8, 28, 34, 12, 20, 11, 26, . 11, 26, 10б, 24, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 5, 22, 11, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 29, 31, 54, 38, 96, 25, 33, 28, 88, 42, 49, 64, 18, 100, 48, 40, 15а, 74, 34, 21, 78 къща, Парцел 9-18, 39, 15, 102, 47, 35, 72, 46, 82, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 46, 55, 118, 104, 55а, 57, 67, 1, 26,  Рила  9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5,  Седемнадесета  2, 1,  Седма  10, 7, 3, 3, 31,  Слатина  12, 8, 8, 3, 9, 10, 2, 5, 1, 3,  Струма  5, 9, 7, 3, 13, 27, 4, 19, 1, 15, 21, 11, 2а, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 39, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 18, 65, 8, 47, 14, 57, 51, 49, 16, 13, 24,  Тенов Дол  1,  Тридесета  1, 5, 2,  Тридесетивтора  2, 8, 6, 3, 1, 5,  Тридесетиосма  1, 7,  Тридесетипета  13, 11, 13, 6, 1, 3, 17, 33, 23, 37, 25, 35, 41, 2, 43, 29, 27,  Тридесетипърва  6, 9, 10, 4, 7, 5, 3, 9, 1,  Тридесетиседма  5,  Тридесетитрета  2,  Тридесетичетвърта  25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 47, 23, 9, 15, 17,  Тридесетишеста  5, 7,  Тринадесета  13, 12, 9, 18, 1, 7, 5, 3, 2,  УПИ VIII – 296 Kb. 21,  УПИ Іі Кв. 746,  Четвърта  6, 15, 11, 2, 8, 13, 1, 4, 10, 7, 9, 3, 5, 7,  Четирдесета  11, 1, 10, 9, 3,  Четирдесетиосма  5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4,  Четирдесетипета  6, 43, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 29, 15, 31, 9, 19, 11, 35,  Четирдесетиседма  22, 15, 11, 18, 10, 14, 6, 30, 32, 21, 34,  Четирдесетитрета  7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8,  Четринадесета  6, 19, 20 къща, 26, 21, 10, 9, 7, 18, 1, 14, 5, 13, 3, 17, 11, 2, 4, 8, 16, 14,  Шеста  3, 30, 31, 3, 2, 4, 9, 1, 5, 7, 8,  Шестнадесета  4, 2,  3, М.  Прогон  ПИ 151084, Бреста, В Двора на Ткзс, махала алаГрадините

На 24.06.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Люлин,  Общ.  Перник: Iv-537,  V-614 Кв 59,  VIII-491,  Втора  21, 18, 31, 27., . 28, . 55, 16, 7., 11, 33, 23, 37-39, 35, 4., 2, 42, . 24, 59, 49-51, . 40, 32, . 35, . 1, 57, . 53, 28., 8, 38, 42., 29., 9, 30, 34, 47, 3, 59,  Двадесет и Втора  13, 6, 19, 9, 15, 21, 2, 11, 7, 17, 5, 1, 3,  Двадесет и Девета  2,  Двадесет и Пета  17, 4, 26, 29, 23, 8а, 7, 20, 15, 22, 10,  Двадесет и Първа  2,  Двадесет и Седма  3, 7, 13, 1,  Двадесет и Трета  2, 12, 16, 2,  Двадесет и Четвърта  44, 32, 47, 41, 26а, 30, 31, 57, 38, 59, 27, 12, 23, 10, 4, 42, 58, 55, 37,  Двадесет и Шеста  15, Строеж, 14, 10, 13, 3, 7, 22, 27, 33, 5, 18,  Двадесета  3,  Дванадесета  . 12, 20, . 6, 9, . 20, . 11, . 8, 27, . 14, . 12, . 23, 10, . 25, 6, . 4, . 5, 7а, . 2, 2, . 3,  Девета  2, 4, 6, . 14,  Деветнадесета  6, 3, 1, 2, 4,  Десета  10, 18, 40, 2,  Единадесета  9, 3-4, 1,  Кв. 31, УПИ1-577,  махала . Лесков Дол  34, 3, 33, 5, къщаС Ателие,  махала . Стакьовец и Манастира  22, 5, 7, местност Задбудилица  къща, Фургон, Вила, Парцел 88, 8,  Осемнадесета  4, 14, 1,  Осма  4, 1,  Пета  43, 25, 17, . 14, 3, 25., 1, 23., . 49, . 12, . 15, 49, 13, 29., 39, 11.,  Петнадесета  3, . 6, 10, 4,  ПИ 874,  Първа  13, 9, 20, 11, 16, 6, 21, 138, 123, 140, 112, 134, 156, 109, 107, 119, 17, 125, 108, 146, 122, 154, 104, 64, 103, 16, 89, 73, 85, 56, 71, 68, 66, 92, 84, 57, 95 А, 86, . 49, 32, 45, 35, 42, . 24, 27, 55., 51., 31,  Седемнадесета  6,  Седма  14, 11., . 9, . 8, 4.,  Трета  10, 25, 6, 12., 23, . 18, 2, 14, 19, 7, 10, . 10, 2., 11, 4, . 13, 1, . 8, 10., . 6, 15., 9., 8,  Тридесет и Осма  3, 7, 15, 9, 17, 1,  Тридесет и Седма  3., 2, 1, 6, 4, 8,  Тридесет и Шеста  3, 1, 4, 2, 5, 7,  Тридесета  1,  Тринадесеста  . 1, 2, . 4, . 11, 5, . 9, 13, . 5, . 2, . 3, 5,  Четвърта  . 2, 26, 25, . 6, 7, 3, 28, 15, 22, 16, . 8,  Четиринадесета  6, . 17, . 5, 2, . 3, . 8, . 9, 7, . 15,  Шеснадесета  27, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 13, 29, 35, 31,  Шеста  24, 5, 2, 8, 6, 3, 1.,  22, местност Над Шосето, Райлово Центъра, 74, 72, 27, Райлово Центъра, Вила, Цьрнел, 37-39, 41

На 24.06.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Перник: Цалева Круша  34, 6, 7, 1, 10, 11, 36, 28, 3, 27, 33, 35, 22, 5, 2, 32, 4, 26, 16, Дърводелска Работилница,  Гробищен Парк

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Перник: Брезник  2.,  Владислав Граматик  37, 49, 53, 63, 57, 75а, 47, 73, 71, 75, 39, 35, 27, 43, 61, 65, 43а, 49а, 45, 69, 41, 1, 67,  Граово,  Добри Чинтулов  1, 9, 13, 5, 3, 6, 4, 2, 12, 7, 10а, 15, 11, 10, 8,  Инжинерен  14б, 12б, 6 А, 12а, 6, 18а, 14а, 12в, 16б, 14г, 18в, 16в,  Кракра Пернишки  14., Магазин, 1., 4, 4., 1, 2., 1,  Михаил Георгиев  2,  Презвитер Козма  2, 1, 5, 3, 4,  Радомир  1, 1.,  Самоков  1,  Св. Иван Рилски  1, 1., 1, 1,  Св. Св. Кирил и Методий  77,  Тако Пеев  1,  Твърди Ливади  1,  Тодор Влайков  12,  Тодор Паница  19, 5, 24, 4, 10, 8, 14, 26, 15, 22, 6, 17, 11, 7, 2, 12, 16, 4., 20, 13, 18, 1,  Физкултурна  1., 18, 16, 1, 12., Парка, 18г,  Централен Градски Парк,  Каравана на Входа на Парка, Парка

На 24.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Перник: Кракра Пернишки  Магазин, 1., 4, 4., 1, 2., 1

На 25.06.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Ярджиловци: Арда  4, 2, 3,  Девети Септември  32, 34, 53,  Йордан Станоев  6,  Китка  13,  Кракра  13, 3, 7,  Орниче  12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34,  Перник  5, 4, 7,  Първи Май  9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13,  Рила  4, 8,  Свилен Русев  3, 1,  Средна Гора  7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1,  Тодор Димитров  4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2,  Христо Смирненски  4

На 25.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мещица: Васил Коларов  1,  Генерал Гурко  22, 20, 2, 13, 18, 1, 4а, 14, 4, 11, 20.,  Генерал Скобелев  12,  Генерал Толбухин  5, 1, 3, 4, 8, 7,  Генерал Тотлебен  14, 27, 24, 29, 21,  Георги Димитров  11, 13, 22, 4, 17, 10 къща, 3, 7, 1,  Даме Груев  1, 5,  Леонид Брежнев  4, 2, 3, 5, 8, 9, 10,  Маршал Жуков  3,  Октомврийска Революция  11, 8, 21, 3, 13, 4, 12, 10, 5, 19,  път №63,  Сергей Румянцев  1,  ХvIII Кв. 55а,  Юрий Гагарин  6, 3, 4, 1, 2

На 25.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Дрен: V-420 Кв. 4,  Втора  4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 60, 6, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23,  Двадесет и Втора  7, 8, 6, 9,  Двадесет и Девета  1, 5, 4, 2, 1, 3,  Двадесет и Осма  1, 3,  Двадесет и Пета  6,  Двадесет и Първа  2, 10, 6,  Двадесет и Седма  3, 1,  Двадесет и Трета  9, 5, 7, 23, 23, 21,  Двадесет и Четвърта  8, 6, 2, 9, 13, 3,  Двадесет и Шеста  3,  Двадесета  3, 2, 6,  Дванадесета  3, 1, 4, 2, 5,  Девета  1, 2, 4,  Деветдесет и Девета  5, 2, 3, 1, 8, 4, 9, 7,  Деветдесет и Осма  2, 9, 7, 3, 1,  Деветдесет и Седма  9, 1, 11, 13, 5, 2, 4,  Деветдесет и Трета  1,  Деветдесет и Четвърта  5,  Деветнадесета  5, 6, 8,  Десета  5, 9, 23, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3,  Единадесета  18, 6, 1, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 14,  М. Попова махала ала,  махала Мали Дрен  5, 6, 33, 5, 3, 11, къща, 10, 17, 41, 8,  махала Тареина,  Осемдесет и Девета  5, 7, 9,  Осемдесет и Осма  6, 3, 5, 2,  Осемдесет и Пета  4,  Осемдесет и Първа  6, 10, 20, 4,  Осемдесет и Трета  3, 5, 8, 12,  Осемдесет и Четвърта  6, 3,  Осемдесет и Шеста  13, 17, 23, 10, 3,  Осемдесета  2, 1,  Осемнадесета  4, 4,  Осма  7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26,  Пета  6, 2, 5, 4,  Петдесет и Втора  2, 10,  Петдесет и Девета  2, 9,  Петдесет и Осма  6, 8,  Петдесет и Пета  7, 6, 2,  Петдесет и Първа  3, 7,  Петдесет и Седма  2, 6,  Петдесет и Трета  25, 29, 31, 11, 7, 5, 19,  Петдесет и Четвърта  5, 6,  Петдесет и Шеста  1, 5, 6, 1, 4, 3,  Петнадесета  21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5,  Първа  46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1,  С. Дрен,  Седемдесет и Втора  7, 9,  Седемдесет и Девета  4, 10, 6, 3,  Седемдесет и Осма  1, 4, 2,  Седемдесет и Пета  1,  Седемдесет и Седма  3,  Седемдесет и Трета  3, 1, 5,  Седемдесет и Четвърта  6, 1, 10, 8,  Седемдесет и Шеста  4, 6,  Седемдесета  2, 4,  Седемнадесета  1,  Седма  18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 19, 8, 3, 2, 5, 1, 4, 17, 11,  Сто  4, 6, 2,  Сто и Втора  3, 5, 7, 1,  Сто и Девета  6, 21, 1, 18,  Сто и Единадесета  2, 7,  Сто и Осма  8, 2,  Сто и Пета  4, 12, 7, 13, 11, 15, 19, 6, 9, 10, 14, 21, 8, 2, 20, 18,  Сто и Петнадесета  6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4,  Сто и Първа  5, 3, 1,  Сто и Седма  4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 1, 5, 6, 16,  Сто и Трета  1, 5,  Сто и Тринадесета  6, 4, 2,  Сто и Четвърта  4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9,  Сто и Шеста  1, 4, 8, 2, 6,  Трета  7, 9,  Тридесет и Втора  3, 1,  Тридесет и Девета  5, 3, 1, 1,  Тридесет и Осма  4, 1, 2, 12,  Тридесет и Пета  2,  Тридесет и Първа  1,  Тридесет и Седма  6, 2, 1, 7, 9, 3,  Тридесет и Четвърта  16, 9, 15, 10, 6, 2,  Тридесет и Шеста  12, 1, 4,  Тридесета  20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1,  Тринадесета  8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 4, 9, 1, 7,  Хейзел Майнер,  Четвърта  89, 93, 67, 62, 58, 56, 65, 97, 64, 111, 77, 54, 71, 75, 83, 105, 63, 57, 61, 99, 81, 69, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 79, 109, 73, 95, 87, 103, 16, 4, 18,  Четиридесет и Втора  7, 12, 3, 14,  Четиридесет и Девета  7,  Четиридесет и Осма  4,  Четиридесет и Пета  18, 5, 15, 16, 29, 25,  Четиридесет и Първа  9, 1, 7,  Четиридесет и Седма  5, 7, 3, 1, 14,  Четиридесет и Трета  8, 1, 14,  Четиридесет и Четвърта  16, 14, 22,  Четиридесет и Шеста  3, 2, 5, 7,  Четиридесета  27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19,  Четиринадесета  1, 2, 5, 3,  Шеста  20, 11, 9, 1, 3, 5, 7,  Шестдесет и Втора  4,  Шестдесет и Девета  2,  Шестдесет и Пета  7, 9,  Шестдесет и Първа  6, 1, 4,  Шестдесет и Седма  3, 5, 1,  Шестдесет и Трета  2, 5,  Шестдесет и Четвърта  10, 1, 9, 5,  Шестдесет и Шеста  5, 7, 66,  Шестдесета  2, 10, 2, 3, 4,  Шестнадесета  3, 1, 2, 4, 5, 7,  3, къща

На 25.06.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Перник: V-502. 1010  Кв. 1,  Братя Миладинови  36, 41, 23, 2, 33, 15, 25, 12, 20, 14, 39, 6, 29, 16, 24, 22, 17, 40, 7, 18, 16а, 19, 11, 3, 1, 45, 28, 34, 38, 32, 5, 9, 46, 8, 4, 47, 27, 13, 10, 37, 35, 39., 26, 44, 48,  Брегалница  10, 12, 6, 6, 13, 6, Строителен Обект,  Булаир  8, 1, 10, 12, 9, 7, 3, 4, 6,  Владислав Граматик  25, 1, 5, 1а, 15, 9, 13-15, 7, 3, 17, 11, 21, 16, 18, 83., 85, 81, 89, 75, 83,  Войниковец,  Габрово  10, 5, 6а, 14, 6, 1а, 1б, 2, 1, 5, 3а, 2а, 12, 8, 7, 4, 3,  Ген Владимир Вазов  3, 1, 5,  Гергина  5, 4, 3,  Гоце Делчев  23, 17, 7, 10, 15, 26, 13, 12, 25, 24, 18, 4, 11, 1, 14, 23, 8, 3, 31, 9, 16, 21а, 20, 27, 19, 21, 22, 2,  Гр.  Перник,  Кв.  4 УПИII,  Граово  19, 25, 25., 13, 2, 24, 8, 17, 14, 27, 30., 6, 22, 30, 21, 8а, 25., 16, 1, 10, 12, 29, 26, 31, 15, 20., 5, 3, 24., 9, 7, 14., 4,  Григор Парличев  2,  Даме Груев  11, 23, 33, 35, 2, 28, 13, 1, 7, 30, 25, 12, 34, 21, 15, 3, 17, 6а, 14, 9, 18, 6, 5, 19, 31, 22, 2а, 27, 20, 4, 37, 32, 24, 26, 36, 10, 38, 39,  Димитър Талев  1, 5, 4, 3, 7,  Добри Чинтулов  29, 19, 23, 22, 35, 18, 14, 30, 28, 16, 30, 37, 20, 27, 17, 25, 33,  Драгановец  4, 215, 216, Зад Стрелбището, 245, 247, 244, 248, 211, 206, 205, 204, 208, 213, 207, 31, 199, 218,  Драгановец Залес. Пояс  248,  Екзарх Йосиф  33, 37, 30, 25, 38, 54, 36, 48, 50, 39, 23, 46, 32, 41, 29, 34, 42, 27, 35, 31, 40, 21, 44, 3, 22, 1, 6, 17, 8, 15, 28, 26, 18, 14, 16, 7, 11, 20, 9, 10, 24, 4, 12, 19, 5,  Златни Мостове  6, 20, 9, 5, 12, 6а, 11, 10, 14, 13, 1, 16, 7, 3, 2, 18, 9., 8,  Знеполе  16, 27, 17, 25, 3, 75, 8, 27, 2, 7, 23, 14а, 4, 11, 9, 19, 1, 5, 13,  Иван Рилски  4,  Илинден  29а, 2, 18, 17, 23, 9, 14, 15, 31, 5, 7, 13, 1, 21, 4, 13, 6, 27, 12, 10, 20, 29, 11, 16, 2а,  Илия Бешков  7, 1, 12, 3, 9, 5, 20,  Инженерна  4,  Инжинерен  3, 4, 3,  Искър,  Калиманци  3, 6, 5, 8, 1., 9, 4, 1, 10, 2, 7,  Кино Салон  А,  Китка  6, 1, 5, 7, 9, 8, 3, 16, 14, 2, 12, 4, 10,  Константин Величков  1, 2,  Косово Поле  9., 1, 2,  Кракра  3, 2, 15., 4., 8., 4, 15, 8., 15, 4, 3., 8, 4., Лавка, 15, Павилион, 2,  Кракра Пернишки  17, До Гум, 17., 3., 17, 15, 3.  До Чочи, 3, 8., До Гум,  Кресна  2, 4, 4., 8., 2, 4, 6., 6., 6, 2, 2., 2а, До Гум,  Крушовска Република  5б, 6, 10а, 8, 3, 10, 11, 2, 9, 4, 7,  Кръстю Асенов  4, 2, 5, 6, 3, 2., 1,  Ловеч  2, 8, 7, 12, 3, 4, 5, 1, 6, 10,  махала . Зарина /И. Р. /  218,  Михаил Георгиев  1, 4,  Михаил Герджиков  3, 23, 20, 19, 21, 17, 16, 9, 5, 15, 1, 22, 14, 6а, 2, 10, 12, 11, 21а, 6, 7,  Никола Карев  3, 9, 10, 3а, 12, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 1., 5,  Омуртаг  2,  Пере Тошев  1, 4, 4.,  Петко Каравелов  Спорт Тото,  Погреби  11, 3, 4, 13,  Поп Пейо  1, 6, 9, 7, 3, 2, 8а, 4, 8,  Презвитер Козма  17, 13а, 25а, 28, 19, 24, 25, 34, 23, 27, 32, 17а, 20, 15, 26, 21, 38, 21, 30, 22, 36, 17а, 8, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 20, 16, 18, 14,  Райна Княгиня  20, 24, 2, 18, 22, 4, 16, 12, 8, 16а, 14, 28, 10, 64, 1, 9, 3, 11, 5, 7,  Розова Долина  3, 1, 3., 2, 2., 1, 1., 7,  Руй  1, 6, 2, 3, 8, 5а, 4, 5, 3а,  Русалка  3, 6, 5, 1, 10, 4, 8, 1а,  Самоков  27, 20, 22, 26, 14, 5, 13, 8, 11, 10, 18, 6., 23, 21, 13а, 28, 3, 15, 6, 9, 25, 3а, 16, 4а, 24, 7, 25а, 19, 12,  Сандански  28, 18, 14, 17, 15, 19, 22, 12, 24а, 21, 24, 16, 20, 8, 34, 26, 32, 4, 6а, 6, 7, 9, 5а, 5, 1, 2,  Св. Иван Рилски  2, 19., 1, 17, 17,  Св. Св. Кирил и Методий  5, 10, 2., 2, 4, 9, 1, 7,  Стримон  Кв. Варош,  Струма  53, 45, 39, 47, 21, 37, 27, 23, До Бенз. Титан, 47., 43, 31, 51, 13, 35, 3, 41, 19, 29, 25, 33, 54., 54, До Кино Кракра, 33.  До Кино Кракра,  Тодор Влайков  2, 8, 12, 6, 4, 5, 3, 10, 1, 11, 15, 7,  Трявна  5, 10а, 6а, 3, 13, 8, 15, 1, 7а, 17, 12а, 12, 11а, 2, 8а, 11, 7, 9, 10, 5а, 6,  Физкултурна  2, 10, 2, 2, 70, 2., 1,  Хайдут Велко  22, 20, 18, 16, 1а, 6, 5, 2а, 12, 2, 1, 14, 7, 15, 9, 3, 11, 13, 4, 10, 6а, 3а, 8, 14а,  Христо Ботев  23, 3, 16, 25, 12, 14, 9а, 2, 7а, 18, 19, 9, 15а, 6, 17, 13, 10, 11, 4, 7, 15, 21, 15а, 1,  Цанко Церковски  15, 21, 8, 2, 3б, 14, 31, 16, 6, 18, 25, 27, 28, 4, 3б, 1, 3, 29, 29., 13, 17, 10., 5, 12, 9, 20, 22, 19, 10, 3а, 23, 11,  Централна Градска Част,  Черноризец Храбър  32,  Чичо Стоян  3, 13., 15, 13, 9, 1, 5, 17, 11, 4, 7,  Яне Сандански  32, 7

На 25.06.2019 г. /09:45 – 12:00 ч./ –  Перник: Владислав Граматик  16, 18,  Войниковец,  Габрово  10, 5, 6а, 14, 6, 1а, 1б, 2, 1, 5, 3а, 2а, 12, 8, 7, 4, 3,  Граово  19, 25, 25., 13, 2, 24, 8, 17, 14, 27, 30., 6, 22, 30, 21, 8а, 25., 16, 1, 10, 12, 29, 26, 31, 15, 20., 5, 3, 24., 9, 7, 14., 4,  Григор Парличев  2,  Димитър Талев  1, 5, 4, 3, 7,  Драгановец  215, 216, Зад Стрелбището, 245, 247, 244, 248,  Драгановец Залес. Пояс  248,  Илия Бешков  7, 1, 12, 3, 9, 5, 20,  Ловеч  2, 8, 7, 12, 3, 4, 5, 1, 6, 10,  Омуртаг  2,  Поп Пейо  1, 6, 9, 7, 3, 2, 8а, 4, 8,  Райна Княгиня  64, 1, 9, 3, 11, 5, 7,  Самоков  27, 20, 22, 26, 14, 5, 13, 8, 11, 10, 18, 6., 23, 21, 13а, 28, 3, 15, 6, 9, 25, 3а, 16, 4а, 24, 7, 25а, 19, 12,  Тодор Влайков  2, 8, 12, 6, 4, 5, 3, 10, 1, 11, 15, 7,  Трявна  5, 10а, 6а, 3, 13, 8, 15, 1, 7а, 17, 12а, 12, 11а, 2, 8а, 11, 7, 9, 10, 5а, 6,  Цанко Церковски  15, 21, 8, 2, 3б, 14, 31, 16, 6, 18, 25, 27, 28, 4, 3б, 1, 3, 29, 29., 13, 17, 10., 5, 12, 9, 20, 22, 19, 10, 3а, 23, 11

На 25.06.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Гълъбник

На 25.06.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Перник: V-502. 1010  Кв. 1,  Братя Миладинови  36, 41, 23, 2, 33, 15, 25, 12, 20, 14, 39, 6, 29, 16, 24, 22, 17, 40, 7, 18, 16а, 19, 11, 3, 1, 45, 28, 34, 38, 32, 5, 9, 46, 8, 4, 47, 27, 13, 10, 37, 35, 39., 26, 44, 48,  Брегалница  10, 12, 6, 6, 13, 6, Строителен Обект,  Булаир  8, 1, 10, 12, 9, 7, 3, 4, 6,  Владислав Граматик  25, 1, 5, 1а, 15, 9, 13-15, 7, 3, 17, 11, 21, 16, 18, 83., 85, 81, 89, 75, 83,  Войниковец,  Габрово  10, 5, 6а, 14, 6, 1а, 1б, 2, 1, 5, 3а, 2а, 12, 8, 7, 4, 3,  Ген Владимир Вазов  3, 1, 5,  Гергина  5, 4, 3,  Гоце Делчев  23, 17, 7, 10, 15, 26, 13, 12, 25, 24, 18, 4, 11, 1, 14, 23, 8, 3, 31, 9, 16, 21а, 20, 27, 19, 21, 22, 2,  Гр.  Перник,  Кв.  4 УПИII,  Граово  19, 25, 25., 13, 2, 24, 8, 17, 14, 27, 30., 6, 22, 30, 21, 8а, 25., 16, 1, 10, 12, 29, 26, 31, 15, 20., 5, 3, 24., 9, 7, 14., 4,  Григор Парличев  2,  Даме Груев  11, 23, 33, 35, 2, 28, 13, 1, 7, 30, 25, 12, 34, 21, 15, 3, 17, 6а, 14, 9, 18, 6, 5, 19, 31, 22, 2а, 27, 20, 4, 37, 32, 24, 26, 36, 10, 38, 39,  Димитър Талев  1, 5, 4, 3, 7,  Добри Чинтулов  29, 19, 23, 22, 35, 18, 14, 30, 28, 16, 30, 37, 20, 27, 17, 25, 33,  Драгановец  4, 215, 216, Зад Стрелбището, 245, 247, 244, 248, 211, 206, 205, 204, 208, 213, 207, 31, 199, 218,  Драгановец Залес. Пояс  248,  Екзарх Йосиф  33, 37, 30, 25, 38, 54, 36, 48, 50, 39, 23, 46, 32, 41, 29, 34, 42, 27, 35, 31, 40, 21, 44, 3, 22, 1, 6, 17, 8, 15, 28, 26, 18, 14, 16, 7, 11, 20, 9, 10, 24, 4, 12, 19, 5,  Златни Мостове  6, 20, 9, 5, 12, 6а, 11, 10, 14, 13, 1, 16, 7, 3, 2, 18, 9., 8,  Знеполе  16, 27, 17, 25, 3, 75, 8, 27, 2, 7, 23, 14а, 4, 11, 9, 19, 1, 5, 13,  Иван Рилски  4,  Илинден  29а, 2, 18, 17, 23, 9, 14, 15, 31, 5, 7, 13, 1, 21, 4, 13, 6, 27, 12, 10, 20, 29, 11, 16, 2а,  Илия Бешков  7, 1, 12, 3, 9, 5, 20,  Инженерна  4,  Инжинерен  3, 4, 3,  Искър,  Калиманци  3, 6, 5, 8, 1., 9, 4, 1, 10, 2, 7,  Кино Салон  А,  Китка  6, 1, 5, 7, 9, 8, 3, 16, 14, 2, 12, 4, 10,  Константин Величков  1, 2,  Косово Поле  9., 1, 2,  Кракра  3, 2, 15., 4., 8., 4, 15, 8., 15, 4, 3., 8, 4., Лавка, 15, Павилион, 2,  Кракра Пернишки  17, До Гум, 17., 3., 17, 15, 3.  До Чочи, 3, 8., До Гум,  Кресна  2, 4, 4., 8., 2, 4, 6., 6., 6, 2, 2., 2а, До Гум,  Крушовска Република  5б, 6, 10а, 8, 3, 10, 11, 2, 9, 4, 7,  Кръстю Асенов  4, 2, 5, 6, 3, 2., 1,  Ловеч  2, 8, 7, 12, 3, 4, 5, 1, 6, 10,  махала . Зарина /И. Р. /  218,  Михаил Георгиев  1, 4,  Михаил Герджиков  3, 23, 20, 19, 21, 17, 16, 9, 5, 15, 1, 22, 14, 6а, 2, 10, 12, 11, 21а, 6, 7,  Никола Карев  3, 9, 10, 3а, 12, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 1., 5,  Омуртаг  2,  Пере Тошев  1, 4, 4.,  Петко Каравелов  Спорт Тото,  Погреби  11, 3, 4, 13,  Поп Пейо  1, 6, 9, 7, 3, 2, 8а, 4, 8,  Презвитер Козма  17, 13а, 25а, 28, 19, 24, 25, 34, 23, 27, 32, 17а, 20, 15, 26, 21, 38, 21, 30, 22, 36, 17а, 8, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 20, 16, 18, 14,  Райна Княгиня  20, 24, 2, 18, 22, 4, 16, 12, 8, 16а, 14, 28, 10, 64, 1, 9, 3, 11, 5, 7,  Розова Долина  3, 1, 3., 2, 2., 1, 1., 7,  Руй  1, 6, 2, 3, 8, 5а, 4, 5, 3а,  Русалка  3, 6, 5, 1, 10, 4, 8, 1а,  Самоков  27, 20, 22, 26, 14, 5, 13, 8, 11, 10, 18, 6., 23, 21, 13а, 28, 3, 15, 6, 9, 25, 3а, 16, 4а, 24, 7, 25а, 19, 12,  Сандански  28, 18, 14, 17, 15, 19, 22, 12, 24а, 21, 24, 16, 20, 8, 34, 26, 32, 4, 6а, 6, 7, 9, 5а, 5, 1, 2,  Св. Иван Рилски  2, 19., 1, 17, 17,  Св. Св. Кирил и Методий  5, 10, 2., 2, 4, 9, 1, 7,  Стримон  Кв. Варош,  Струма  53, 45, 39, 47, 21, 37, 27, 23, До Бенз. Титан, 47., 43, 31, 51, 13, 35, 3, 41, 19, 29, 25, 33, 54., 54, До Кино Кракра, 33.  До Кино Кракра,  Тодор Влайков  2, 8, 12, 6, 4, 5, 3, 10, 1, 11, 15, 7,  Трявна  5, 10а, 6а, 3, 13, 8, 15, 1, 7а, 17, 12а, 12, 11а, 2, 8а, 11, 7, 9, 10, 5а, 6,  Физкултурна  2, 10, 2, 2, 70, 2., 1,  Хайдут Велко  22, 20, 18, 16, 1а, 6, 5, 2а, 12, 2, 1, 14, 7, 15, 9, 3, 11, 13, 4, 10, 6а, 3а, 8, 14а,  Христо Ботев  23, 3, 16, 25, 12, 14, 9а, 2, 7а, 18, 19, 9, 15а, 6, 17, 13, 10, 11, 4, 7, 15, 21, 15а, 1,  Цанко Церковски  15, 21, 8, 2, 3б, 14, 31, 16, 6, 18, 25, 27, 28, 4, 3б, 1, 3, 29, 29., 13, 17, 10., 5, 12, 9, 20, 22, 19, 10, 3а, 23, 11,  Централна Градска Част,  Черноризец Храбър  32,  Чичо Стоян  3, 13., 15, 13, 9, 1, 5, 17, 11, 4, 7,  Юрий Гагарин  1,  Яне Сандански  32, 7

На 25.06.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./   На 26.06.2019 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Горна Диканя: III-1699, Кв. 194,  VII,  Кв.  154,  X-1583,  Кв 195,  Горна Диканя,  махала Джорговица,  Парцел Хіх-1127,  Кв. 116а,  Пи203,  УПИ I-1026, Kb. 103,  УПИ І-1517 Кв. 211,  УПИ Х-1306,  Кв. 165,  УПИ І,  Кв. 115, къща, Вила, махала Джорговица, къща, Вила, УПИ І-1456 Кв. 200 С. Горна Диканя

На 25.06.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Долна Диканя: 884 Кв. 67а и 67б,  926,  Iv-744,  Кв. 49,  V-648  5,  XI-790,  Кв. 55,  XII-375,  XIII-755, Кв. 47,  XIv-990, Кв. 71,  Гаджова махала ала,  Градините,  Кв.  72,  УПИ V-955,  954,  УПИ I, Кв. 43,  УПИ Iv-838, Кв. 62,  УПИ Ix=883 Кв 67а,  УПИ VII- 852,  854 Кв. 65,  УПИ XI-261,  Кв. 40,  УПИ XIII-990,  УПИ XxI-338,  УПИ ХIv-749,  Кв.  48,  Х-260 Кв 40,  Милева махала ала, Вила, Гусева махала ала, къща, Вила, Вила, ТП Вилите, къща, къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, къща, ТП Калугерица

На 25.06.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Старо Село,  Общ.  Радомир: I-51,  Кв. 11,  VII-157 Кв. 17,  Xxvіі-Xxvііі Кв. 12,  махала . Дукова,  къща

На 25.06.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Студена,  Общ.  Перник: ПИ 000307,  Находище Студена,  Ален Мак,  Баба Тонка  7, 6, 5, 9, 11, 4, 3,  Барбеш  9, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 8,  Бистрица  4, 2, 5, 1, 6,  Боровец,  Вардар  1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3,  Върбица  2,  Вършец  6, 5, 3, 7, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 8, 14, 5, 6, 2,  Ерма  4, 6, 1,  Землище МКТП Щрабаг,  Иван Вазов  6, 4, 2, 3, 1, 8,  извън регулация С. Студена Кариера,  Каражинец  8, 2, Вила, 13б, 1, 56, 7, 28 къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6,  махала . Кашова,  махала . Рулева  3, 9, 4, 11, 10, 7, 5, местност Каражинец/И. Р. /  15, 29,  Простор  8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7,  Разсадника  2, 4, 1, 3,  Рила  2,  Родопи  3, 2, 7, 1, 6, 5,  Ропотамо  4, 9, 3, 2, 1, 7,  Рулева  2а, 2, 4, 1а, 8,  Сините Вълни  4, 2,  Стария Площад  8, 2, 1, 5, 4, 3, 6,  Струма  26, 36, 34, 40,  Христо Ботев  215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221, . 264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен. Бл.  -Стълби, 264, 264 1,  2, Воен. Бл. -Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 26.06.2019 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Диканя: 884 Кв. 67а и 67б,  926,  Iv-744,  Кв. 49,  V-648  5,  XI-790,  Кв. 55,  XII-375,  XIII-755, Кв. 47,  XIv-990, Кв. 71,  Градините,  Кв.  72,  УПИ V-955,  954,  УПИ I, Кв. 43,  УПИ Iv-838, Кв. 62,  УПИ Ix=883 Кв 67а,  УПИ VII- 852,  854 Кв. 65,  УПИ XI-261,  Кв. 40,  УПИ XIII-990,  УПИ XxI-338,  УПИ ХIv-749,  Кв.  48,  Х-260 Кв 40,  ТП Калугерица, къща, Вила, Вила, ТП Вилите, къща, къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, къща

На 26.06.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Долна Диканя: XIII-755, Кв. 47,  XIv-990, Кв. 71,  Кв.  72,  УПИ V-955,  954,  УПИ XIII-990,  УПИ XxI-338,  УПИ ХIv-749,  Кв.  48,  Вила

На 27.06.2019 г. /08:30 – 16:00 ч.; 08:30 – 10:15 ч.; 14:15 – 16:00 ч./ –  Боснек: 070008,  3-ти Март  6, 01, 4, 5, 8,  558,  Iv-189, Кв.  15,  Ален Мак  8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3,  Божур  9, 1, 5, 7, 6, 3, 4,  Бор  7, 2, 5, 1, 3,  Борич  10, 6, 5,  В. Левски  12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15,  Витоша  2, 3, 1, 4,  Грамаге  3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3., 4, 9, 3, 2,  Добри Дол  2, 9, 07, 06, 5, 3,  Духлата  20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 106, 98, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46,  Евлоги Агайн  1, 02, 3, 4,  Еделвайс  4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6,  Жива Вода  11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11,  Иван Вазов  07, 03, 6, 01, 05, 4, 7,  Игличе  1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12,  Извора  6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21,  Йордан Йовков  08, 4, 8, 2, 1, 3, 5,  Клен  8, 6, 4, 3, 2, 01,  Кокиче  5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1,  Косматица,  Ладивец  4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12,  Ливаге  6, 1, 10, 2, 8, 7, 4,  Ловен Дом  02, 04,  махала Влахова  Вилна Сграда, 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7,  махала Джамбазка  6,  Минзухар  1, 2, 3,  Могиля  5, 11, 12, 7, 1,  Момина Сълза  10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14,  Н. Й. Вапцаров  5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19,  Незабравка  13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2,  Петрус  4, 7, 9, 3,  Ракита  4, 4 А, 6, 2,  Ранковица  2, 6, 4, 1,  С. Боснек,  Славей  12, 6, 14,  Стефан Караджа  9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5,  Струма  7, 15, 9, 13, 62, 11, 23, 19, 7, 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61,  УПИ XIII-342, Кв. 32,  УПИ І-536,  Кв. 43,  Х. Димитър  11, 11а, 9, 3, 7, 25,  Христо Ботев  21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 38, 36, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30,  Чакова  13, 5, 8, 1, 14, 7, 2, 15, 10, 6,  Явор  7, 4, 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9,  Яворов  3,  Ясен  2, 1,  10, 14, 2, 12, 11, 3

На 27.06.2019 г. /08:30 – 16:00 ч.; 08:30 – 10:15 ч.; 14:15 – 16:00 ч./ –  Студена,  Общ.  Перник: Еверест  2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 къща,  Илинден  5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22,  Ком  7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8,  Магистрала  5, 7, 1, 3,  махала . Язовира  16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 1, 8,  Младост  2., 2,  Мусала  6, 10, 2, 17, 1, 8,  Пролет  4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9,  Рила  3, 6., 2, 5, 4, 6,  Сините Вълни  1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15., 14, 7, 9,  Черни Връх  3, 6, 2, 7, 4, 9,  Ретранслатор Студена

На 27.06.2019 г. /08:30 – 16:00 ч.; 08:30 – 10:15 ч.; 14:15 – 16:00 ч./ –  Чуйпетлово: УПИ 4-194,  Кв. 18

На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мещица: Александър Невски  4, 2, 1, 3, 5,  Александър Стамболийски  15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13,  Васил Левски  24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25,  Велин Сърбов  5, 1, 8, 13, 10, 16, 11, 4,  Гоце Делчев  8, 12, 5, 15, 7,  Димитър Каляшки  17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23,  Иван Вазов  9, 5, 7, 1, 3,  Капитан Петко Войвода  9, 11, 5,  Станке Димитров  5,  Ястребино  12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10

На 27.06.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Гълъбник: Кв. 25 УПИ Xііі-353,  ПИ 110,  Кв. 16,  УПИ Vіі-112, Кв. 16,  УПИ Хv-45,  Кв. 6,  До Селската Чешма, Вила, къща, 11-12, Вила

На 27.06.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Чуковец,  Общ.  Радомир

На 27.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Студена,  Общ.  Перник: Ален Мак,  Баба Тонка  7, 6, 5, 9, 11, 4, 3,  Барбеш  9, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 8,  Бистрица  4, 2, 5, 1, 6,  Боровец,  Вардар  1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3,  Върбица  2,  Вършец  6, 5, 3, 7, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 8, 14, 5, 6, 2,  Ерма  4, 6, 1,  Землище МКТП Щрабаг,  Иван Вазов  6, 4, 2, 3, 1, 8,  извън регулация С. Студена Кариера,  Каражинец  8, 2, Вила, 13б, 1, 56, 7, 28 къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6,  махала . Кашова,  махала . Рулева  3, 9, 4, 11, 10, 7, 5, местност Каражинец/И. Р. /  15, 29,  Простор  8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7,  Разсадника  2, 4, 1, 3,  Рила  2,  Родопи  3, 2, 7, 1, 6, 5,  Ропотамо  4, 9, 3, 2, 1, 7,  Рулева  2а, 2, 4, 1а, 8,  Сините Вълни  4, 2,  Стария Площад  8, 2, 1, 5, 4, 3, 6,  Струма  26, 36, 34, 40,  Христо Ботев  215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221, . 264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен. Бл.  -Стълби, 264, 264 1,  2, Воен. Бл. -Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 27.06.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Ангел Кънчев  7,  Антим Първи  1, 4, 3, 2, 6,  Ахелой  12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7,  Бела Вода  275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259., 391, Детска Градина,  Ботьо Петков  6, 3, 10, 2, 8, 1, 4,  Иван Асен Втори  76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4,  Иван Страцимир  2, 4,  Иларион Макариополски  5, 7, 10, 1, 16,  Клокотница  39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25,  Марин Дринов  8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3,  Мария Луиза  2,  Матей Преображенски  4, 6,  Мъглиж  11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9,  Неофит Бозвели  10, 8, 4,  Никола Обретенов  2, 12, 8, 7, 5, 6, 1,  Света Гора  18, 6, 8, 4, 14, 2,  Филип Тотю  8, 11, 13, 9,  Хан Аспарух  31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34,  Хан Кубрат  9, 17, 13, 6, 2, 8, 5,  Хан Маламир  8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12,  Хан Омуртаг  17, 21, 23., 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51,  Хан Персиан  3, 2, 5, 7,  Хан Тервел  19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 54, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1,  Цар Борис I  4, 5, 8, 7,  Цар Самуил  14, 8, 12,  Цар Симеон  13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10,  266, 261, 265, 264

На 27.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Батановци: Бела Вода  395, . 395, 392, 398,  Бл Дцз Васил Коларов  13, 16, 12, 10, 11,  махала . Трънска и Кащерова  39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46,  Св. Св. Кирил и Методий  15,  Свети Спас  26,  10, Стар Завод, 15, 13, 11, 15, 12

На 27.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Перник: Бела Вода  391

Община Радомир

На 25.06.2019 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Байкалско

На 24.06.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Извор,  Общ.  Радомир

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дебели Лаг: къща

На 24.06.2019 г. /09:30 – 14:30 ч./ –  Горна Диканя: УПИ I-1026, Kb. 103

На 24.06.2019 г. /09:30 – 14:30 ч./ –  Долна Диканя: ТП Вилите

На 25.06.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Дебели Лаг: Храм

На 26.06.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Борнарево: УПИи I-066007 Кв. 66,  Вила, Кв. Момкова

На 26.06.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Копаница

На 26.06.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Железничарска  15а, 17

На 26.06.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Батановци: 3ти Март  66, 64,  6ти Септември  7,  Александър Стамболийски  49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 82, 78, 70, 72,  Борова  6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22,  Бушляк,  Вергил Ваклинов  7, 1, 3, 2, 5,  Витоша  6, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  10, 4, 14, 2, 6,  Граово  107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103,  Железничарска  11, 19,  Иван Вазов  4, 1, 2, 9, 3, 6, 5,  Илинден  3, 4, 8, 53, 22, 1, 10, 16, 18, 17, 11, 5, 13, 2, 6, 15,  Княз Борис I  30, 15., 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а., 24, 10, 26, 14,  Коста Тричков  31, 33, 34, 51, 43, 52, 30, 45, 29., 42, 50, 26, 40, 49, 27., 35, 47, 37, 29, 41, 28, 32, 36,  Лозан Рангелов  1,  махала . Кабранови  14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 6, 17а, 1, 15, 23, 9, 21,  махала . Яшарска  2, 6,  махала Андрейна,  Младост  2, 8, 4, 1, 6, 10,  Панайот Волов  7., 3, 7а, 4, 8, 5, 7,  Пчела  3, 7, 9, 1, 11,  Република  18, 23., 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7,  Св. Св. Кирил и Методий  51, 65, 49,  Средорек,  Стара Планина  12, 3, 6, 7, 14, 5,  Старо Село  15, 14, 19, 17, 18, 12, 16, 20, 21, 11, 15а, 13,  Струма  1, 5, 11, 4,  Физкултурна  1, 5, 11, 15, 13, 14, 19,  Двора на Ткзс

На 26.06.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Черна Гора,  Общ.  Перник: Георги Раковски  46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 16, 20, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66,  Еделвайс  4, 3, 1,  Извор  2, 3, 4,  Каравански път  3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8,  Китка  7, 8, 9, 3, 4,  Лесковски път  41, 19, 37, 1, 5, 15, 21, 17, 39, 13, 9, 7, 30, 35, 3, 27, 11, Стопански Двор, 33, 16,  Магюшница  6, 1, 4, 2,  махала . Ваклинови  2, 6, 1,  махала . Димеви  22, 10, 9, 2, 11, 15, 8,  махала . Кюрчийски  5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44,  махала . Сугареви  2,  махала . Толева  2, 4, 3,  Нова махала  1, 22, 19, 14, 27, 7, 5, 23, 34, 11, 6, 12, 15, 17, 25, 16, 20, 30, 8, 32, 26, 13, 18, 9, 2, 29, 10,  Раец  4, 1, 5, 2,  Симеон Костов  2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1,  Стара Планина  51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39, 5, 3, 1,  Юрий Гагарин  12, 10а, 11, 3а, 10, 1, 10

На 26.06.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ярджиловци: VIII-388,  Кв.  31,  Александър Стамболийски  2, 2, 7, 8, 4,  Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33,  Васил Левски  8, 2, 4, 1, 3, 6,  Вердин Александров  7, 9, 8, 6,  Витоша  1, 3, 8, 4, 2, 18, 5, 7, 2,  Двадесет и Трети Април  1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38,  Девети Септември  34, 38а, 68, 61, 64, 48, 51, 40, 63, 32, 58, 55, 50, 38, 57, 59, 1, 52, 57а, 67, 46, 34а, 42, 56, 70, 54, 53, 40а, 49, 44, 62, 38, 35а, 36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2, 3, 5, 1,  Извън Плана,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22,  Марин Зафиров  6, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 9,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Орниче  43, 42, 29, 27, 37, 51, 33, 49, 60, 20, 55, 46, 56, 53, 41, 62, 38, 25, 58, 54, 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105,  Партизан  1, 23, 51, 19, 21, 49, 54, 60, 51, 14, 26, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 68, 18, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Плиска  11, 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29,  Радослав Зафиров  3а, 31,  Рила  2, 1, 10,  Славчо Дяков  7, 12., 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,  Кафе-Павилион

На 26.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Батановци: 3ти Март  66, 64,  6ти Септември  7,  Александър Стамболийски  49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 82, 78, 70, 72,  Борова  6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22,  Бушляк,  Вергил Ваклинов  7, 1, 3, 2, 5,  Витоша  6, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  10, 4, 14, 2, 6,  Граово  107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103,  Железничарска  11, 19,  Княз Борис I  30, 15., 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а., 24, 10, 26, 14,  махала . Кабранови  14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 6, 17а, 1, 15, 23, 9, 21,  махала Андрейна,  Република  18, 23., 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7,  Средорек,  Стара Планина  12, 3, 6, 7, 14, 5

На 26.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Черна Гора,  Общ.  Перник: Георги Раковски  46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 16, 20, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66,  Еделвайс  4, 3, 1,  Извор  2, 3, 4,  Каравански път  3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8,  Китка  7, 8, 9, 3, 4,  Магюшница  6,  махала . Ваклинови  2, 6, 1,  махала . Димеви  22, 10, 9, 2, 11, 15, 8,  махала . Кюрчийски  5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44,  махала . Сугареви  2,  махала . Толева  2, 4, 3,  Раец  4, 1, 5, 2,  Симеон Костов  2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1,  Стара Планина  51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39,  Юрий Гагарин  12, 10а, 11, 3а, 10

На 26.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Лесковец,  Общ.  Перник: Бившо Ткзс

На 26.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Планиница,  Общ.  Перник: П-Л Ххіі,  Кв. 14,  УПИ I-108,  Кв. 1

На 26.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Радомир: махала . Арбанас

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Владимир: V-57,  Кв. 6а,  ПИ 149 Кв, 14,  Вила, къща

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Гълъбник: Кв. 25 УПИ Xііі-353,  ПИ 110,  Кв. 16,  УПИ Vіі-112, Кв. 16,  УПИ Хv-45,  Кв. 6,  До Селската Чешма, Вила, къща, 11-12, Вила

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Долна Диканя

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Долни Раковец: Кв. 22, УПИ Х-206,  М-Ст Банята,  УПИ XI-306,  П-Л Іх-428,  Кв. 27,  УПИ 1-167  Кв. 11,  УПИ Іі-26,  УПИ Хі-34,  Кв. 1

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Друган: Vі-485, Кв.  45,  УПИ VI-337,  Кв. 25,  Чачулова махала ала,  Вила, Чакърова махала ала, къща

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Кондофрей: Общ. Радомир,  УПИ I Кв 43а,  къща

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Радомир: Антим I  9, 2,  Априлско Въстание  52, 46 къща, 25, 47, 42 къща, 20,  Божур  5,  Васил Петлешков  8,  Върба  къща, училище, Барака, 18 Самарско Знаме, УПИ II,  Кв. 7, 4, Сграда, 12, къща, 37, 17, къща, 1,  Ген.  Столетов  10 къща, 15, 3,  Детелина  4,  Драва  6,  Еделвайс  12, 10, 2, 17 къща, 7,  Здравец  9,  Иван Георгиев  4, 3, 14,  Иван Соколов  8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, 38,  Иглика  13,  Ильо Войвода  5, 36, 13,  Климент Охридски  3,  Кокиче  14, 1 Фургон,  Коста Миланов  къща, 2, 11 къща,  махала . Гьорева,  Опълченска  9,  Райко Даскалов  107 Кв. Върба, 111, 3, 100,  Райна Княгиня  12,  Роза  12, 26, 3,  Самарско Знаме  18,  Соболч  5, 7,  Станко Косовски  7 къща,  Трети Март  Читалище, Кино, К и Н О,  Хан Омуртаг  5, 13, 2, 8, 1, 3,  0

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Стефаново,  Общ.  Радомир: X-350,  махала . Горни Раковец  къща, УПИ Xv-158, къща, Вила,  махала . Егреците  къща, къща, къща, Вила, Фургон, къща,  ПИ 604 Кв. 101,  УПИ Іx-1083, 1084

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Червена Могила

На 27.06.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:45 – 16:00 ч./ –  Чуковец,  Общ.  Радомир

Община Трън

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Врабча

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 10:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 10:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Видрар: къща

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бусинци: махала . Трап, къща

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Вукан: УПИ III-130 Кв. 12

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горна Мелна: 87,  махала Пейчиновци

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горочевци: Над МтпРакитов Дол

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Докьовци

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Мелна: Нупи 12

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дълга Лука: УПИ Iv-71,  Кв. 17

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Еловица,  Общ.  Трън: къща

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Костуринци

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Къшле

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лева Река

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Мрамор,  Общ.  Трън: Стълб 32,  Клон А

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Пенкьовци

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Радово

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Стайчовци: 000621,  къща

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Шипковица: 400053,  Бивш Стопански Двор

На 28.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън: Атанас Ботев  4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21,  Васил Левски  7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4,  Еднофамилни Жилища  10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8,  Мосаловска  31., 52, 56, 54, 50,  Тенеси  3, 8, 2, 5,  Чарчалат  5, 5.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

Please follow and like us: