Катя Симеонова, ръководител на Местната инициативна група, представи спечеления от екипа на МИГ-Самоков проект за международна дейност.
Договорът с финансиращия орган бе подписан от кмета. Проектът е за извършване на подготвителни дейности за международно сътрудничество. Финансирането се осигурява от Програмата за развитие на селските райони и е на стойност 50 хил. лв. Тази сума ще се разходва основно по дейности, които целят да подготвят проект за транснационално сътрудничество с партньори МИГ-ове от общини от Италия и Испания.

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0