В изпълнение на поименния списък на капиталовите разходи за тази година община Долна баня започна поетапно подмяната на старите и амортизирани контейнери за смет. Закупени са общо 30 броя нови контейнери, като първите вече са поставени на възлови места в града. Новите контейнери са закупени от собствени бюджетни средства и са в размер на 30 хиляди лева, като амбицията и желанието на общинската управа е така да се подобри сметосъбирането, чистота и приветлив вид на територията на град Долна баня и новото село Свети Спас.

 

Please follow and like us: