Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 05 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Перник

Община Брезник  

На 02.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Глоговица

На 02.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Конска:   Iv-310,311  ,   Месност Райкова Страна

На 02.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13  , Упи Vii-115 Кв.26  ,   Вила,Къща,Упи X-244, Кв.15,Упи Іі-94, Кв. 25

На 02.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:00 – 15:30 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Трън:   Имот 000697 Стопански Двор  , Мах.Ахчийски Кошари  , Мах.Кошарите  7,9,2,13,6,8

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Ребро:   Вила

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Билинци

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Брезник

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Гърло:   Общ.Брезник

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Кривонос

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Бутроинци:   Вила

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Врабча:   Упи Vіі-62,61,Кв.12  ,   К63

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Ездимирци:   Упи Xvi-197 Кв.24  , Упи Ііі-179, Кв.32  ,   Абисинска Мах.

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Конска:   Упи Ііі-202, Кв.6  ,   Кв.26,Къща

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Мракетинци:   Вила,1

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Неделково:   Мах.Недялкови Ханове  Вила,Долен Хан,   Упи 043001  М. Берова Гора

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Парамун:   Xi – 89, Кв.18  , Мах.Парамунска Чука  , Тп Парамунска Чука  , Упи-V, Кв.15  ,   Къща

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Проданча

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Трън:   9ти Септември  9,23,2,10,1,25,6,17,7,10а,5,13,11,14, Възраждане  , Георги Димитров  20,18, Денчо Знеполски  10,3,17,9,16,23,12а,14,13,27а,21,2а,8,15,7,12,2,5,29,6,23.,27,4, Захари Иванов  14,1,8,10

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Филиповци:   Махала&Quot;Драговци&Quot;

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 15:30 Ч./ –  Неделково:   Упи 043001  М. Берова Гора

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 15:30 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Видрица:   Видрица  , Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 15:30 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ –  Муртинци

Община Ковачевци

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Габровдол

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Горна Врабча:   Махала Деяновци  , Стопански Двор  ,   Къща

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Горна Глоговица

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Дивля:   Мах.Кукувичарска  , Мах.Фильова

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Долна Врабча

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Долна Секирна

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Еловдол:   Iv-355 Кв.23  , Кв.15

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Калище:   Къща

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Калотинци

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци:   Xxiv-1148, Кв.49  , Xxxii,Кв.54а  , М. Циганка  Пи-5, Махала Калайджийска  , Нупи 1,Масив 1,С.Ковачевци  , Нупи 1146,Мах.Стаменкова  , Нупи 17а, С. Ковачевци  , С. Ковачевци, Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  , Упи Xіі-343 Кв.36  , Упи-Xiii, Кв.53а  , Циганка  ,   Жил.Сграда,Къща,Мах&Quot;Каладжийска&Quot;

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Косача:   Мах&Quot;Дръжкарска&Quot;,Къща,Къща,Мах.Малинова

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Кошарево:   000339  ,   Мах&Quot;Ранинци&Quot;,Къща

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Лобош:   Нупи 14  ,   Яз.Пчелина

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Мурено:   Къща

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Радибош

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Ракиловци:   Къща

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Светля:   Упи Xix-298 Кв.22  ,   До Черквата

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Сирищник:   Упи Iv-1161 Кв.39  , Упи Іv-494, Кв.38  ,   Мах&Quot;Денева&Quot;

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Слатино, Общ. Ковачевци

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Смиров Дол

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Чепино:   Над  Центъра

На 05.09.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Лобош

 

 

Община Перник  

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Боснек:   3-Ти Март  6,01,4,5,8, Борич  10,6,5, Витоша  2,3,1,4, Добри Дол  2,9,07,06,5, Духлата  47,58,68,78,84,75,56,94,40,44,45,96,49,63,52,57а,42,57,100,106,98,39,60,51,102,48,88,72,55,53,65,90,64,80,50,44а,104,92,43,61,76,108,62,48 Механата,46, Евлоги Агайн  1,02,3,4, Иван Вазов  07,03,6,01,05,4,7, Йордан Йовков  08,4,8,2,1,3,5, Клен  2,01, Ладивец  4,10,14,2,9,7,01,8,12, Ловен Дом  02,04, Минзухар  1,2,3, Могиля  1, Н.Й.Вапцаров  21,4,23,17,15,13,14,8,12,19, Ранковица  2,6,4,1, Славей  12,6,14, Струма  49,51,33,81,55,79,71,85,27,2,39,4,67,29,73,63,25,59,69,41,65,31,53,57,65а,61, Упи Xiii-342,Кв.32  , Христо Ботев  41,46,42,33,23,31,47,40,38,36,50,34,32,44,27,35,25,30, Явор  1,2,3,4,06,01,9, Яворов  3,   3

На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 12:15 – 13:30 Ч./ –  Големо Бучино:   Арбова  2а,2, Бачова Махала  , Витоша  7,51,24, Даскала  2,6,4, Дъбрава  15,7, Кедър  2,11,17, Кокиче  3, Кошеве  20, Кракра  73а,24,11,19,53,39,8,50,51а,.43,5, Люлин  33,35, Македония  16, Нарцис  2а, Перник  37, Република  28,20,38,8,6, Рутеш  1, Скачок  4, София  50,1а,5,28,24а,4, Струма  21,15, Упи Iv-8151 Кв.15  , Упи Viii-184 Кв.48  , Упи Xvi-117 Кв.19  , Упи Xxiv Кв. 39  , Шефтена  7б, Яланджийска  , Ясен  4,2,4б,   12,Къща,5,256,Пи 042002  М. Манастира,50,49,58,56,51

На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 12:15 – 13:30 Ч./ –  Драгичево:   559, М. Черешите  , Vіі-555 Кв.80  , Александър Боянов  13,25,20,31,21,302,16,50,19,29 Къща,31а,26,14,12,14,6,10,5, Александър Танев  6а, Байкал  1,12,10,16,13,14,8, Бор  4,4а,13,12,6,2,Местност Черешите,8,3, Васил Априлов  8,50,2,7,9,1,4,13,11,3,5,8д,10,20,27,12,10.,35,33,8,23,21,15,29,16,14,25,31,22,17,18,24, Васил Левски  18,14,3,17,12,6,10,19,1,4,21,7,15,13,5,9,8,2,16,30,26,52,44,58,22,36,20,50,29,27,34,42,40,38,59,48,23,54, Витоша  7,15,5,1,11а,11,13,3, Владайска  5,7,Къща,1,11,2,9,19,13, Възраждане  28,38,42,45,59,63,26,24,53,43,49 А,49,40,61,52,57,34,44,47,30,55,67,32,48,50,132,138,140,142,128,126,122,130,М/У Гор. Идол. Драгичево,153,157,143а,132б,144,149,145,143,183,202,216,210а,198,1,231,182,157,188,169,186,167.,180,159,165,163,166 Къща,190,141,184,148,161,167,151,138,153,147,164 Къща,155,168,192,162.,225,178,143,169,184,194,68,104,86,129,139,92,114,102,119,107,111,106,78,109.,103,115,118,94,100,70,108,116,96,131,125,127,84,109,137,135,113,98,133,110,41,82,120,111.,90,105,112,74,80,88,101,105.,123,64,87,97,83,89,66,79,82,93,85,62,83.,66,54,58,1,69, Върла Стрън  6,3,1, Горно Драгичево  173,196,204,200, Горно Драгичево/Гола Могила  , Горно Драгичево/Копринено Орище  , Гранит  14,2,3,7,17,21,6,20,12,23,5,19,10,15,8,13,5., Долно Драгичево  , Здравец  15,3,2,19,23,1,11,13,10,6,12,5,9,21, Ивайло  12,11,3,8,16,5,2,7,18,1, Иван Вазов  7,1,10,2,5,8,3,11,9 А,9, Калиница  11,17,15,3,1,27,7,29,9,11.,5,44,12, Каменица  25,31,23, Кокиче  8,7,4,3,5, Кракра  2.,5,33,10,7,.1,16,19,18,9,13,12,11,22,39,27,41а,29,24б.,24,35а,24б,34,21,1,3,35,33,41, Лебед  9,1,16,6,7,3,12,13,14,5,11,10, Любен Каравелов  12,6, Люлин  34,38,20,6,32,56,10,2,66,30,4,70,58,48,46,9,34.,18,8,3,12,28,7,22,26,16,54,1,45,64,14,24,62,36, М.Копринено Орище Пи 324  , Магистрала  1, Мария Луиза  14,1,15,8,25,3,24,11,10,22,13,31,21,16,12,33,29,17,35, Мах.Крушите  Вила, Местност Горно Драгичево  Дърводелна,386,Парцел 502 Кв 429,Къща, Местност Горно Драгичево/Ал Танев  5, Местност Горно Драгичево/Борова Гора  , Местност Горно Драгичево/Гола Могила  , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8,Къща, Местност Горно Драгичево/Крушите  , Местност Горно Драгичево/Селимите  , Местност Горно Драгичево/Черешите  , Минзухар  8,16,3,2,35, Миньор  5а,3,6,8,7,4,2,10,14,1,5, Мрамор  6, Незабравка  3, Никола Вапцаров  1,26,27,32,47,33,23,25,43,35,31,30,19,39,24,20,22,41,45,37,21,28,17,29,5,3,20,16,18,6,11,15,1,7,4,8,13,2,10, Оборище  11,14,12,7а,7,16,10,13,6,1,3,4,2, Панайот Волов  16,4,6,3,22,11,9,5,12,7,8,1,20,10,2, Пи 020003  , Пи 1625,М.Серимеж  , Пирин  37,28,27,17,5,6,11,10,12,13,1,4.,4,15,29,41,7,39,9,2,21,43,3,47,23,35,8,45,33,31,39а,41а, Реката  3.,11,3,4,7,2,9,13,15,17,19,3, Република  1,9,4,23,6,21,2,11,15,7,13,17,8, Рила  23,25а,13,17,27,19,21, Ропотамо  9,3,5, Рударска  14,45.,Павилион, Сава Асенов  7,2,9,11, Серимеж  , Средорек  14,7,3а,3,12,1,4,6,2.,8,10,2, Умище  3,1, Упи Viii-1426  , Физкултурна  3,22,2,14,20,8,5,18,6,4,1,16,12, Черни Връх  11,3,2,4,8,5,1, Янтра  14,16,22,26,24,6,18,20,10.,10,22,12,8,   Гл.Път Е-79,Магистрала,Е-79,Гл.Път Е79,Селска Бара,26

На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 12:15 – 13:30 Ч./ –  Мало Бучино:   Люлин/2-Ра/  1,1

На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 12:15 – 13:30 Ч./ –  Мърчаево:   10-Та  1 Упи 018018

На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 12:15 – 13:30 Ч./ –  Перник:   Бучински Път

На 02.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Бучински Път  Павилион,37,11,16,11,131,10,37, Златоград  3,19,3,1, Изток  2,Местност Ладовица,Ладовица,До Тп-Дунав,2,Кв.58,До Зора,С/У Х-Л Зора,До&Quot;Зора&Quot;,До &Quot;Зора&Quot;,Пред Х-Л Зора,До Х-Л Зора,Пред Х-Л Зора, Мошино  , Рашо Димитров  До Бл.76,70б,До Бл 70,78,86,80,80,82,84,78,78,78,76,76,76,76,До Бл.74,74,76,74а, Рига  3,2,3,7, Юрий Гагарин  37,Ладовица,35-37,37,39,39.,39,37.,Кв.Ладовица,3б,3,12,3а,5,3,41,3.,11а,11 Утинор-4,11,Утинор 4,9,Утинор-4,7ж,11,7.,7,4,9,4 11,11,11 Утинор-4,7,19,19в,27,19б,27,31,19ж,Зад Х-Л Зора, До Пицария Белисима,31,29,До Бл 33,29,31,До Бл.33,Зад Бл.33,33а,М/У Бл.33 И Бл.35,Кв.58,35.,Сп.Бучински Път,31.,33ж,33д,33-35,33,33.,33е,35,31а,31н,1, Юрий Гагарин Пи 58781,5146784

На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ –  Селищен Дол

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 12:30 – 13:30 Ч./ –  Брезник:   Цвета Лумбарова

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 12:30 – 13:30 Ч./ –  Драгичево:   Байкал  2, Възраждане  23,21,27,19,22,25,8,14,39,3,15.,11,6,1,5,13,17,33,35,20,7,22,10,4,16,15,1,18,29,2,12,9,6а, Георги Бенковски  7,8а,9,3,2,12,18,4,14,10,6,5,16,1, Кракра  28,43,45,26,30.,47,46,44,42,49.,30,51,.30,40,53,36,45.,49,38,70,61,77,69,3,54,63,75,59,81,52,65,45,79,110,62,46,48,83,58,60,66,101,56, Магистрала  Гл.Път Е79,1,Гл.Път Е79,1,Автокъща, Мария Луиза  2, Пирин  53,51,53а, Първа  6,18, Райна Княгиня  14,4,7,19,16а,5,17,6,12,8,25,27,.9,23,21,13,11,15,9,16,18,22,31,39,29,20, Рила  1,7,3, Рударска  39,25,27,12,8,Казан,5,15,37,19,43,39,16,17,9,11,35,3,33,10,13,7,4,41,6,23,29,14,21,Магист.Е-79 Автоборса&Quot;Вики&Quot;,Павилион, Стара Планина  5,1,3,2,5., Стефан Караджа  2,1а,1,3, Струма  7,13,9,1,8,2,5,16,11,4,13.,6, Тинтява  6,3,9,2,1,5, Христо Ботев  12.,14,4,8.,13,3,6,12,1,5,7,16,2,8,11, Цар Симеон  3,16,29,20,24,27.,19,11,14,4,30,13,31,21,26,25,33,17,8,28,7,12,9,10,23,34,22,36,1,32,18, Явор  11,9,1,2,5,7,6,3,4, Янтра  4,   С/У Склад Строителни М-Ли,13,Магистрала,Тир-Паркинг,Е-79,.1

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 12:30 – 13:30 Ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево Пи 52  , Рударски Път  4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/  156

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 12:30 – 13:30 Ч./ –  Перник:   Владайско Въстание  83,89,87,24а,36.,73,54,46,26,61,63,26а,42,22,Началото,1,67,30,20,34,75,28,36,24,59,40,6а,.75,

61а,48,56,71а,55,71.,71,50.,22а,57,32,38,44,53, Владимир Комаров  4,3,7,5, Волга  28,51,30,43,37,53,44,33,49,29,56,34,47,55,52,31,50,32,48,57,39,42,31.,41,27,54, Възход  23,3,7,22,9а,4,12,24,21,14,9,17,2,11,4а,18,15,5,20,10,6,8,19,15,10,13, Ганьовец  5, Грамаге  45,44,47,22,65,77,26,40,71,51,49,79,61,75,52,57,32,24,81,73,85,53,36,55,63,56,69,51а,48,28,83,42,30,38,50,46,54,67,34, Димитър Благоев  125,181,177,179, Добри Миланов  40, Дунав  3,15,6,17,16,4,13,9,14,11,10, Дъбрава  52,45,53,38.,38,48,49,63,35,37,42а,33,39,41,47,36,42,59,34,43,40,57,60,55,51, Евгении Ачанов  11,13, Йордан Лютибродски  61,60,63, Кв. Старата Църква  , Климент Охридски  20,12,5,3,16,8,16,18, Костенец  12,13,18,16,15,17,21,22,11,14,19,10, Кралевски Път  , Лиляна Димитрова  51а,55, Мах.Горна Църква  15,11, Мах.Тутулова  25,22,27,1,14,24,12,7,21,9,29,16,28,10,3,8,30,23, Момин Проход  3,2,1,9,27,6,31,23,11,10,22,13,31а,16,4,14,21,12,5,29,15,20 А,8,20,17, Никола Вапцаров  5, Никола Парапунов  2,1,4,3, Рилски Езера  13,23,23., Стара Църква  , Танчовица  5,7,2,10,4,8,42,6,3, Трайко Живков  58,2,37,50,29,48,23,47,25,1,49,39,7,62,18,54,36,27,21,35,53,57,60,55,15,9,42,10,43,30,46,17,8,13,40,14,38,6,33,28,20,3,45,26,52,59,61,31,19,4,11, Хемус  1, Църква  Вила,28,42,Кв Църква,Къща, Чуйпетлово  9,5,7,8

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 12:30 – 13:30 Ч./ –  Рударци:   1452  , 3-Ти Март  18,11,4,5,12,1,16,26,10,15,3,14,2, Vi-001267 Кв.82  , Xcvi-2228,Кв.21  , Xviii-1965,1967 Кв.127  , Арда  1, Балчик  4,8,24,11,43,18,Табло С/У №18,3,28,22,19,13,12,21, Бели Брег  4, Бистрица  1, Божур  19,11,14,15,13,14а,12,2,7,5,3, Бор  4 Къща,1,2, Борова Гора  2,39,21,5,11,9,4,12,15,7,6,19,17,3, Боровец  4,6,17,8,12,2,8а, Бреза  4, Бузлуджа  13,3,7,12,9,16,5,1, Бургас  11,15,22,9,19,5,13, Вардар  18,19,4,13,27,3,9,10,7,12,16,25, Варна  16,4а,2,20,21,3,7,17,25,4,6а,18,29,5,6,1,14,9,23,10,12,19, Васил Априлов  6,1, Ваташка  1,1а,19,11,7,5,13,3,9,15, Вела Пеева  9,1,5, Веслец  3,7,12,6,2,13,5,4,16а,10,16,8, Витоша  21,17,19,10,13,11,9,7,18,5,3,1, Ген.Столетов  6,15,3,8,2,4,2а,209а, Гео Милев  3,29,16,4,12,19,20,22,27,21,13,7,18,2,10,15,14,24,9, Гоце Делчев  3, Гурко  11,12,2,Тп Минерал Ст.29 Кл.Г,16,17,22,10,9,13,15,4,6,14,18,7,20,19,8, Дабо  4,1, Добрич  2,6,5,63,28,2,36,13,28а,22,14,38,7,26,21,15,34,18,12,40,32,59,24,20,17,25,16,19,44,8,9,10,1,4,42,23, Драва  1 А, Дренов Дол  13,11,3 Къща, Дулова  , Дунав  , Ерма  24,2,5,14,9,12,4,6,10,26,16,7,8,30,11.,18,20,1,8а,32,28, Ехо  , Загарица  7,10,21,5,7,2,3,4,23,8,6,1,13,26, Захари Зограф  23,6, Здравец  8,4,6,2,3, Земен  6,4,3,5,2,1, Иван Вазов  19,8,7,15,10,3,5,1,17,6,4,2,9, Изгрев  38,24,42,48,6,46,1,10,40,34,13,3,8,16,12,7, Искър  4,12,10,6,8,2,15, Йовчова  37,17,4,3,2,5,8,10,1, Кало  104,109,94,113,106,93,11,107,1,98,5,93,90,32,22,105,103,57,94,46,82,35,47,23,89,75,72,36,25,61,86,34,58,62,12,99,78,43,28 А,54,18,31,74,77,67,21,97,16,92,59,10,91,84,85,101,85а,48,15,76,29,24,79,80,60,38,64,69,63,83,49,26,13,Тп Кало Ст.26 Кл.А,37,33,88,4,1,50,55,28а,73,81,7,40,14,52,45,8, Камчия  4,6, Капенешка  16,23,21,6,11,3,7,4,5,18,15,4 Б,10,9,2,8, Кирил И Методий  4,9а,11,1,9,7,8,6,2,3,4.,4,10,5, Кирил Пчелински  22, Кракра  35,12,31,25,26,17,19,36,30,2,34,7,11,1,3,38а,18,27,32,28,9,8,40,29,16, Кривуля  12,15,2,Тп Ехо Ст.22 Кл.Б,53,45,55,47,29б,31,М.Кривульо,44,11,41,13,10, Лаката  16,14,40,24,26,12а,2,6,12,.1,36,28,20,30,4,18,34,9,22,8, Лиляна Димитрова  3, Лом  6,32,7,8,23,30,10,28,16,26,48,19 Къща,14,44,17,1,2,15,20,13,9,2.,12,4,50, Лопянска Гора  2,3, Людмила Димитрова  , Люлин  3,4,2,12,6,1,5, Марица  1,8,3,6, Мария Луиза  4,15,13,11,6,7, Места  5,10, Местн.Кало  , Металург  12,7,15,16,28,5,22,20,19,26,27,10,3,14,1,17,2,18,9 Къща,24,21,9,13 Къща,2а, Минерал  4, Миньор  6,14,2,8,4,22,18.,10,12,6,18,20, Михаил Дойчев  10,8,4,5,16а,24,28, Москва  25,31,1,9,3,11,18,28,17,15,14,5,22,19,12,24,20,29а,35,21,38,36,27,37,29,16,13,23,39, Несебър  3,9,19,22,25,11а,2,6,1 Къща, Никола Вапцаров  7,3,24,22,14,2,7,18,4,20,6,9,13,12,1,27, Обеля  2,3,1,4,5, Оборище  3,8,17,11,9,13,7,1,5,4а,15,2,4, Опълченска  32,20,12,22,5,38,2,34,7,25,11,17,13а,1,3,15,46,8, Острица  3,1, Отец Паисий  19,6,12,3,23,4,15,5,21,.8,14,11,25,10,1,17,13, Перник  20,16,12,56,7,18,46,10,22,21,56а,34,25,48,14,38,24,11,44,30,28,15,13,37,5,33,27,3,32,26,54,58,62,17,29,35,50,52,9,19,42,6,7,8,4,1,5, Пирин  14,17,13,3,2,12, Пловдив  6,12,50,22,5,35,8,30,22а,21,24,39,15,37,44,48,33,25,23,16,46,36,31,42,32,20,28,2,17,7,11,38,26,40,10,29,14,27, Поморие  7, Презвитер Козма  4,2,14,9,13,6,10,15,1,5,8,51,17,3,22,25б,53,55,20,25,16,23,11, Пчелинска  1,3,6,8, Първи Май  18,20,38,3,42,12,58,34,2,17,29,14,4,28,35,27,30,22,21,56,11,7,33,19,46,1,25,13,24,32, Радомир  9,11,26,19,12,24,7,10,30,4,5,8,13,14,2,20,34,52,1,17,15, Райко Янков  10,10 Къща,13,18,3.,1,22,8,2,14,12,4,6,7,3,5,9,16,11,17,15, Рено  , Рига  7,5,1,2, Рила  6,23,2,15,21,19,16,7,12,14,4,1,8,13,5,10, Родопи  17,6,7,5.,9,4.,2,4,8,24,31,26,37,21,30,32,10,27,25,16,52,39,23,33,60,19,34,42,18,14,13,36,29,9,12,20,22, Розова Долина  32,14,30,11,2,13,36,20,6,16а,23,26,22,3,5,21,10,1,24,25,9,12,34,8, Ропотамо  35,17,3,15,30,23,16,7,19,5,26,20,10,27,12,18,2,11,34,22,13,25, Рударска  2,6, Рудничар  2, С.Рударци  Упи-Vі-11007,11008 Кв.71, Самоков  6,1,3,4,14,2,11,5,13,10,13а,15, Св. Иван Рилски  1,2,11,3, Свищов  25,17, Селимица  20,10,13 А,14,6,11,2,17,16,3,23,4,8,16,1,6,7,9,5

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 12:30 – 13:30 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка  2,1, Бачо Киро  7,11,9,3, Блато  7а,13,14,21,15,9,11,16,3,17,12,23,4,6,5,1, Божур  4,2, Бурковица  21,12,6,1,11,13,3,19,15,4,8,2,14,16, Бързатица  1, Васил Левски  4,3,3,1,2, Вит  1, Витоша  3, Георги Бенковски  2,4,3,6, Георги Раковски  1,5, Горска Поляна  8,1,2,4,9,6,7,3,5, Градище  5,6,1,7,3,1,6,9, Дома  , Дъбрава  23,18,9,3,7,15,15а,1, Еверест  11, Еделвайс  6,5,13,17,7,9,11,16,1,14,3,12,4, Иван Вазов  , Иглика  7,13,9,2,1, Извор  3,8,9,12,7,14,11,10,6,11.,13,2,5,1,4,Вила, Искър  4,15,1,2,5,10,3, Йордан Корчев  2,18,10,12,7,9,5,8,16,1,14, Калоян  3,4,2а,1,2.,2, Капитан Петко Войвода  39,3,2,1.,1,4,11,21,20,2,13,22.,23,27,33,18, Кирил Богданов  14,4,5,1,10,12,8, Кокиче  2,6,8, Кольо Фичето  4,3,10,6,1,16,8,12,2,7,14, Крайречна  3, Лебед  2,5,1а,3,1,6,2а,4,24, Леденика  3,9,5,7,13,11, Лилия  7,1,3,5, Лъката  15,27,7,37,11,45,9,114,21,17,25 А,33,35,13,23,25,29,5, Люлин  8,10,5,3,4, Мах.Бугьовец  , Мах.Каназирова  2,3,1, Мах.Кюлова  7,1,3,5,4,6,8, Мах.Опашиница  1,9,26,Вила,Барака,30 Вила,8,Къща,12а, Мах.Шестакова  2, Мах.Язовира  , Местн.Буката/И.Р./  , Местн.Шарков Дол /И.Р./  3,7,Къща,11, Местн.Шумнатица  5,Вила,6, Могилата  9,5,7,2,5., Незабравка  6,2,1,9,3,7,10,11, Оборище  8,13,20,18,22,4,10,11,17,14,2,5,1,16,3,19,7, Одеса  1, Панайот Волов  1,3,4,6, Панайот Хитов  3,5, Перуника  3,4,1,6, Пороя  4,1,5,3,7,2, Първи Май  21,3,23,1,6,11,8,15,17,13,19,10,2, Разсадника  5, Райна Княгина  4, Рибарица  16а,4,13,11,1,9,100, Самуил  1,11,13,4,3,5,7,12,9,14,6, Слатина  4,2,6, Спортист  4,1,2,6,8, Стадионна  5,9,7,3,11, Стефан Караджа  5,7,3.,6,2, Струма  16,14,12,8,24,10, Съединение  2, Теменуга  12,5,14,4,7,9,2,13,1,3, Тодор Каблешков  4, Упи Ii-456 Кв.39  , Хаджи Димитър  3,8,6,2,1,4, Хан Крум  43,14,1,51,37,23,2,8,27,33,34,47,40,11,36,45,15,24,32,5,12,31,7,4,6,20,13,10,26,30,3,41,21, Христо Ботев  63,40,28,47,65,60,52.,59а,43,56,64,54,25,61,59,Сп.Превалец,68,70,50,36,69,32,30,45,34,77,46,41,51,71,48,72,23,39,57,45.,73,52,49,42,31,62,35,44,37,58,26,75,38,67,66,153,176,180,157,159,182,178,151,155,203,228,244,197,199,224,214,242,185,230,232,248,204,220,218,236,246,234.,244.,191,206,183,Площада,226,222,210,238,181,201,189,195,240,175б,177,175 В,234,196,90,192,169,165,186,188,163,200,167,194,198,171,175б,202,179,На Площада,175,184,161,166,145,150,136,134,127,158,135,140,115,164,168,126.,143,154,122,130,152,126,124,131,148,144,133,150а,128,121,129,139,117,160,149,147,162,146,132,123,170,137,106,111,108,88,86,122,83,89,78,94,103,92,74,95,82,105,109,78.,99,76.,84,76,102,85,118,80,100,98,96,81,112,79,110,113,97,204,104,90,93,116,9, Христо Проданов  3,1, Цар Иван Асен I  10, Чифлик  8,23,18,4,11,28,2,3,20,6,21,25,7,19,1,25а,22,15,26,13,12,9,24,9а,23.,5,18а, Шийница  46,38,132,28,26,20,34,42.,43,39,37,2,42,31,23,33,25,36,35,4,17,10,12,2,1,15,8,11,13,6, Юрий Гагарин  24,18,9,11,34,8,27,13,10,32,29,16,22,14,26,21,19,4,3,7,6,15,28,23,12, Явор  6,3,4,1,2, Янтра  4,1,   45,Автосервиз,Вила,Къща,Автосервиз

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 12:30 – 13:30 Ч./ –  Студено Буче:   Стефан Караджа  2

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 13:30 Ч./ –  Перник:   Владайско Въстание  24а,36.,73,54,46,26,61,63,26а,42,22,Началото,1,67,30,20,34,75,28,36,24,59,40,6а,.75,61а,48,56,71а,55,71.,71,50.,22а,57,32,38,44,53, Владимир Комаров  4,3,7,5, Волга  28,51,30,43,37,53,44,33,49,29,56,34,47,55,52,31,50,32,48,57,39,42,31.,41,27,54, Възход  23,3,7,22,9а,4,12,24,21,14,9,17,2,11,4а,18,15,5,20,10,6,8,19,15,10,13, Ганьовец  5, Грамаге  45,44,47,22,65,77,26,40,71,51,49,79,61,75,52,57,32,24,81,73,85,53,36,55,63,56,69,51а,48,28,83,42,30,38,50,46,54,67,34, Димитър Благоев  125,181,177,179, Добри Миланов  40, Дунав  3,15,6,17,16,4,13,9,14,11,10, Дъбрава  52,45,53,38.,38,48,49,63,35,37,42а,33,39,41,47,36,42,59,34,43,40,57,60,55,51, Евгении Ачанов  11,13, Йордан Лютибродски  61,60,63, Кв. Старата Църква  , Климент Охридски  20,12,5,3,16,8,16,18, Костенец  12,13,18,16,15,17,21,22,11,14,19,10, Кралевски Път  , Лиляна Димитрова  51а,55, Мах.Горна Църква  15,11, Мах.Тутулова  25,22,27,1,14,24,12,7,21,9,29,16,28,10,3,8,30,23, Момин Проход  3,2,1,9,27,6,31,23,11,10,22,13,31а,16,4,14,21,12,5,29,15,20 А,8,20,17, Никола Вапцаров  5, Никола Парапунов  2,1,4,3, Рилски Езера  13,23,23., Стара Църква  , Танчовица  5,7,2,10,4,8,42,6,3, Трайко Живков  58,2,37,50,29,48,23,47,25,1,49,39,7,62,18,54,36,27,21,35,53,57,60,55,15,9,42,10,43,30,46,17,8,13,40,14,38,6,33,28,20,3,45,26,52,59,61,31,19,4,11, Хемус  1, Църква  Вила,28,42,Кв Църква,Къща, Чуйпетлово  9,5,7,8

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 13:30 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Иван Вазов

На 02.09.2019 Г. /09:15 – 13:30 Ч.; 09:15 – 10:00 Ч.; 12:30 – 13:30 Ч./ –  Даскалово:   Втора

На 02.09.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 11:30 Ч./ –  Гълъбник:   Кв.25 Упи Xііі-353  , Пи 110, Кв.16  , Упи Vіі-112,Кв.16  , Упи Хv-45, Кв.6  ,   До Селската Чешма,Вила,Къща,11-12,Вила

На 02.09.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 11:30 Ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

На 02.09.2019 Г. /10:00 – 11:30 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 11:30 Ч./ –  Дрен:   V-420 Кв.4  , Втора  4,3,5,20,36,7,26,28,24,40,11,9,38,32,13,18,30,22,16,42,1,1,4,22,10,60,6,39,46,48,27,1,43,17,56,41,58,31,35,60,15,29,33,50,52,37,44,21,25,19,23, Двадесет И Втора  7,8,6,9, Двадесет И Девета  1,5,4,2,1,3, Двадесет И Осма  1,3, Двадесет И Пета  6, Двадесет И Първа  2,10,6, Двадесет И Седма  3,1, Двадесет И Трета  9,5,7,23,23,21, Двадесет И Четвърта  8,6,2,9,13,3, Двадесет И Шеста  3, Двадесета  3,2,6, Дванадесета  3,1,4,2,5, Девета  1,2,4, Деветдесет И Девета  5,2,3,1,8,4,9,7, Деветдесет И Осма  2,9,7,3,1, Деветдесет И Седма  9,1,11,13,5,2,4, Деветдесет И Трета  1, Деветдесет И Четвърта  5, Деветнадесета  5,6,8, Десета  5,9,23,19,11,21,17,1,13,27,29,25,7,15,3, Единадесета  18,6,14,5,9,10,4,7,3,13,11,8,12,21,2,19,6,1, М.Попова Махала  , Махала Мали Дрен  5,6,33,5,3,11,Къща,10,17,41,8, Махала Тареина  , Осемдесет И Девета  5,7,9, Осемдесет И Осма  6,3,5,2, Осемдесет И Пета  4, Осемдесет И Първа  6,10,20,4, Осемдесет И Трета  3,5,8,12, Осемдесет И Четвърта  6,3, Осемдесет И Шеста  13,17,23,10,3, Осемдесета  2,1, Осемнадесета  4,4, Осма  7,11,14,2,3,6,24,5,10,15,28,13,20,22,9,4,1,8,12,17,26, Пета  6,2,5,4, Петдесет И Втора  2,10, Петдесет И Девета  2,9, Петдесет И Осма  6,8, Петдесет И Пета  7,6,2, Петдесет И Първа  3,7, Петдесет И Седма  2,6, Петдесет И Трета  25,29,31,11,7,5,19, Петдесет И Четвърта  5,6, Петдесет И Шеста  1,5,6,1,4,3, Петнадесета  21,25,31,27,26,35,24,17,15,22,19,2,11,3,1,5, Първа  46,50,54,32,1,20,6,38,14,13,5,15,11,28,17,22,21,19,30,4,25,7,12,3,26,23,10,36,34,24,40,52,2,18,42,8,32,1, С.Дрен  , Седемдесет И Втора  7,9, Седемдесет И Девета  4,10,6,3, Седемдесет И Осма  1,4,2, Седемдесет И Пета  1, Седемдесет И Седма  3, Седемдесет И Трета  3,1,5, Седемдесет И Четвърта  6,1,10,8, Седемдесет И Шеста  4,6, Седемдесета  2,4, Седемнадесета  1, Седма  18,6,7,15,12,10,9,16,13,19,8,3,2,5,1,4,17,11, Сто  4,6,2, Сто И Втора  3,5,7,1, Сто И Девета  6,21,1,18, Сто И Единадесета  2,7, Сто И Осма  8,2, Сто И Пета  4,12,7,13,11,15,19,6,9,10,14,21,8,2,20,18, Сто И Петнадесета  6,24,14,4,18,16,10,2,26,20,28,8,12,20,4, Сто И Първа  5,3,1, Сто И Седма  4,21,3,19,8,7,2,9,23,25,11,10,14,17,15,1,5,6,16, Сто И Трета  1,5, Сто И Тринадесета  6,4,2, Сто И Четвърта  4,2,6,10,3,8,11,7,1,5,9, Сто И Шеста  1,4,8,2,6, Трета  7,9, Тридесет И Втора  3,1, Тридесет И Девета  5,3,1,1, Тридесет И Осма  4,1,2,12, Тридесет И Пета  2, Тридесет И Първа  1, Тридесет И Седма  6,2,1,7,9,3, Тридесет И Четвърта  16,9,15,10,6,2, Тридесет И Шеста  12,1,4, Тридесета  20,18,7,2,4,3,5,1,1, Тринадесета  8,114,17,15,3,5,6,2,11,4,9,1,7, Упи Iv-761 Кв.47  , Хейзел Майнер  , Четвърта  89,93,67,62,58,56,65,97,64,111,77,54,71,75,83,105,63,57,61,99,81,69,60,101,50,59,91,52,79,109,73,95,87,103,16,4,18, Четиридесет И Втора  7,12,3,14, Четиридесет И Девета  7, Четиридесет И Осма  4, Четиридесет И Пета  18,5,15,16,29,25, Четиридесет И Първа  9,1,7, Четиридесет И Седма  5,7,3,1,14, Четиридесет И Трета  8,1,14, Четиридесет И Четвърта  16,14,22, Четиридесет И Шеста  3,2,5,7, Четиридесета  27,24,37,28,29,23,26,22,8,11,21,12,1,3,19, Четиринадесета  1,2,5,3, Шеста  20,11,9,1,3,5,7, Шестдесет И Втора  4, Шестдесет И Девета  2, Шестдесет И Пета  7,9, Шестдесет И Първа  6,1,4, Шестдесет И Седма  3,5,1, Шестдесет И Трета  2,5, Шестдесет И Четвърта  10,1,9,5, Шестдесет И Шеста  5,7,66, Шестдесета  2,10,2,3,4, Шестнадесета  3,1,2,4,5,7,   3,Къща

На 02.09.2019 Г. /11:00 – 11:30 Ч./ –  Горна Диканя:   Iii-1699,Кв.194  , Vii, Кв. 154  , X-1583 , Кв 195  Горна Диканя  , Махала Джорговица  , Парцел Хіх-1127, Кв.116а  , Пи203  , Упи I-1026,Kb.103  , Упи І-1517 Кв.211  , Упи Х-1306, Кв.165  ,   Упи І, Кв.115,Къща,Вила,Мах&Quot;Джорговица,Къща,Вила,Упи І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя

На 02.09.2019 Г. /11:00 – 11:30 Ч./ –  Долна Диканя:   884 Кв.67а И 67б  , 926  , Ii,Кв.23  , Iv-744, Кв.49  , V-648  5, Xi-790, Кв.55  , Xii-375  , Xiii-755,Кв.47  , Xiv-586  , Xiv-990,Кв.71  , Xvii-1662 Кв.37  Гаджова Махала  , Градините  , Кв. 72, Упи V-955, 954  , Милева  , Упи I,Кв.43  , Упи Iv-838,Кв.62  Упи Ix=883 Кв 67а  , Упи Vii- 852, 854 Кв.65  , Упи Xi-261, Кв.40  , Упи Xiii-990  , Упи Xxi-338  , Упи Хiv-749, Кв. 48  , Х-260 Кв 40  ,   Милева Махала,Вила,Гусева Махала,Къща,Вила,Вила,Тп Вилите,Къща,Къща,Склад,Под Язовирната Стена,Бунгало,Къща,Тп Калугерица

На 02.09.2019 Г. /11:00 – 11:30 Ч./ –  Перник:   Юрий Гагарин  1

На 02.09.2019 Г. /11:00 – 11:30 Ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир:   I-51, Кв.11  , Vii-157 Кв.17  , Xxvіі-Xxvііі Кв.12  , Мах.Дукова  ,   Къща

На 02.09.2019 Г. /11:00 – 11:30 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка  7,6,5,9,11,4,3, Барбеш  8,5,7,14,1,3,Военен Блок,9, Бистрица  4,2,5,1,6, Боровец  , Вардар  1,10,8,5,4,6,2,3, Върбица  2, Вършец  6,5,3,7,2,8,4, Голо Бърдо  7,3,11,1,2,15,13,4,9,10,14,8,5,6, Ерма  4,6,1, Иван Вазов  6,4,2,3,1,8, Каражинец  8,2,Вила,13б,1,56,7,28 Къща,26,5,4,3,11,39,6, Мах.Кашова  , Мах.Рулева  3,9,4,11,10,7,5, Местн.Каражинец/И.Р./  15,29, Простор  8а,8,2,4,1,6,10,5,9,7, Разсадника  2,4,1,3, Рила  2, Родопи  3,2,7,1,6,5, Ропотамо  4,9,3,2,1,7, Рулева  2а,2,4,1а,8, Сините Вълни  4,2, Стария Площад  8,2,1,5,4,3,6, Струма  26,36,34,40, Христо Ботев  215,201,240,252,207,219,217,213,193,209,211,254,205,119а,258,203,256,250,221,.264 Военен Блок,225,268,262,264 Военен Блок,266,239,229,270,223,235,260,231,264,237,264 Воен.Бл. -Стълби,264,264 1,   2,Воен.Бл.-Вентилатор,5,1,Военен Блок-Вентилатор,Военен Блок

На 03.09.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ –  Перник:   Арх. Йордан Миланов  5,3,22,8,2,25,33,53,6,43,16,29,37,55,11,27,18,35,19, Архитект Йордан Пешев  17,31,13,15, Благой Гебрев  3,2б,2в Зад Бенз. Мид, Изток  257,65,2,Мошино,До Супера,Мошино До Супера,2 Мошино, Кадиевка  8,13,25,23а,1,11а,21а,19,7,9а,3б,12,3а,8,23.,6,22,1а,17а,4,2,9,17,2а,15,16,21,16,5,3,20,11,23, Клемент Готвалд  В Тп Калинин,10,10,10, Луганск  34,33,28,26,36,30,37,30,43а,41а,41,42,38,43в,46,40,39,32,44,28,43,31,26,35, Младен Стоянов  Павилион,1,3,1 Кв. Изток,2,8,8,8,10,10 Б,10,8а,10,4,Павилион,6 Ул. Арх.Йордан Миланов,6,Кафе, Закуски,М/У Бл.4 И 6,До Бл.4,4а,142.,Зад Бл.6,10,М/У Бл 6 И 8,6,2,2а,С/У Супера,2а, Младен Стоянов Кв.63 Парцел  , Монтана  4,6, Мошино  68.,Стоматологичен Кабинет,М\У Бл.4 И Бл.64, Рашо Димитров  64,64,64,125,123.,105,107а,111,117,, Пред Бл.64,109,105,121,113,113,121,111б,123,107,107,До Бл.64,119, Упи I 6451 Кв.552  , Юрий Гагарин  6.,6,4,6а,4а,6,275,Подстанция &Quot;Руен&Quot;,До Блок 10,3 Е,3-Е,3,3е,3а,1,1.,3в,3е,26 3е,3

На 03.09.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Ален Мак  5,14,14б,3,4,31,21,33,6,23,2,7,11,13,14в,29,19,8,12,27,1,35,15,25,9,10,14а,17, Васил Априлов  10, Захари Стоянов  2,5,1,6,10,12,3,4,9,7,8,11, Ивайло  15,14,5.,5,16,13,18,7,10,20,17,17,8,9,11,12, Капитан Векилски  10,5,7,10,9,8,14,12,11,12,13,14,18, Лилия  10,5.,12а,2,3,4,11,12,7,8,13,6,5,9,14,11, Люлин  9,15, Мургаш  6, Оборище  17,2,37,8,38,53а,27,51,3,12,7.,25,30,39,9,4,51.,28,20,42,41,34,34.,51а,19,24,40,7,12а,16,31,15,49,53,10,21,29,45,43,36,26,22,35,14,11,5,23, Палма  15,12а,11,16,2а,10,14,8,13,19,6,2,7,9,3,5,12,17,1,18,4, Панайот Волов  2,12,1,8,6,11,17,4,5,9,14,3,13,7, Панайот Хитов  12,1,14,8,7,2,10,9,4,6,5, Света Петка  34,31,21,54,47,42,35,12,25,41,27,2,37,47,16,10,29,21,19,46,49.,54а,39,33,57,14,55,37.,4,59а,32,13,44,26.,22,23,50,30а,17,59,37,43,44,48,52,57,49,28,51,36,45,7,3,38,15,4.,8,30,59,9,18,5,53,3,40, Селимица  8, Синчец  9,12,1,11,20,24,22,7,8,15,10,28а,15.,13,3,6,2,5,26,16,17,18,30,28,4, Софийско Шосе  118,112,51,57.,108,120,55.,114,110,53,57,122, Стефан Караджа  24а, Стоян Заимов  37,12,17,4а,10,18,11,35,14,16,4,13,16.,30а,33,24,21,7,29,8,19,9,30,28,28б,27,15,6,27,31,5,26,22,6а,20,23,25, Тодор Каблешков  31,35а,29,27,22,17 А,35,25,49,28,32,30,19а,33,24,39,47.,36,13,18,14,41,25,16,34,23,25а,37,31,19,17,47,43,38,21,45,

15,26, Хаджи Димитър  4,1б,3

На 03.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ –  Перник:   Благой Гебрев  16,28,В Бл.28,26,29,26.,27,С/У Чайка,23.,До Бл.24,25,23,До Тото Пункт,23,23,24,18,19,21,20в,22.,22,20,19,20б,17а,20,20а,17,17,21,20.,17.,20,С/У Бл.19, Волгоград  1,3,2, Изток  1,Тенис Корт,Павилион,Търговски Обект,Сп.Метал,Спирка Метал,Тото Пункт,Кооп Пазар,Павильон, Карл Маркс  1,1,1,1.,3.,, 3,3, Клемент Готвалд  19,17,19,17, Ленински Проспект  5,1,Упи-I, Кв.87б,11,Пазара,Павильон,27,17,16, Лом  9, Минск  6,1, Несебър  2., Одеса  1,1,2, Созопол  5,7, Юрий Гагарин  18,12,87 Б,20,18 Кафе-Аперитив,До Бл.12,   Зад Спирка Металик

На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Рударци:   Xcvi-2228,Кв.21  , Балчик  4,8,24,11,43,18,Табло С/У №18,3,28,22,19,13,12,21, Борова Гора  2,39,21,5,11,9,4,12,15,7,6,19,17,3, Боровец  4,6,17,8,12,2,8а, Бургас  11,15,22,9,19,5,13, Варна  16,4а,2,20,21,3,7,17,25,4,6а,18,29,5,6,1,14,9,23,10,12,19, Дулова  , Земен  6,4,3,5,2,1, Изгрев  38,24,42,48,6,46,1,10,40,34,13,3,8,16,12,7, Кало  98,5,93,90,32,22,105,103,57,94,46,82,35,47,23,89,75,72,36,25,61,86,34,58,62,12,99,78,43,28 А,54,18,31,74,77,67,21,97,16,92,59,10,91,84,85,101,85а,48,15,76,29,24,79,80,60,38,64,69,63,83,49,26,13,Тп Кало Ст.26 Кл.А,37,33,88,4,1,50,55,28а,73,81,7,40,14,52,45,8, Местн.Кало  , Металург  12,7,15,16,28,5,22,20,19,26,27,10,3,14,1,17,2,18,9 Къща,24,21,9,13 Къща,2а, Михаил Дойчев  24,28, Пирин  , Пловдив  27, Самоков  6,1,3,4,14,2,11,5,13,10,13а,15, Свищов  25,17, Трън  8,2,4 Къща,12, Упи LXXXIV-2229,Кв.21.  , Ястребец  2,5,6,7

На 03.09.2019 Г. /10:00 – 12:00 Ч./ –  Кладница:   Брюксел  10, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12  , Лондон  72,35,55,53,70, Рим  46,48,44,52,50,60,58, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot;  , София  91,52,55,58,69,76,73,66,60,63,74,77,80,72,83,56,54,61,71,59,68,79а,79,81,75,64, Стадиона  35,38,41, Упи V||-Кв.20  , Упи Ііі-21  Кв.20  , Хvіі-11010,11038

На 03.09.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Изток  С/У Рмп

На 03.09.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Арх. Йордан Миланов  5,3,22,8,2,25,33,53,6,43,16,29,37,55,11,27,18,35,19, Архитект Йордан Пешев  17,31,13,15, Благой Гебрев  3,2б,2в Зад Бенз. &Quot;Мид&Quot;, Благой Гебрев  16,28,В Бл.28,26,29,26.,27,С/У Чайка,23.,До Бл.24,25,23,До Тото Пункт,23,23,24,18,19,21,20в,22.,22,20,19,20б,17а,20,20а,17,17,21,20.,17.,20,С/У Бл.19, Волгоград  1,3,2, Изток  257,65,2,Мошино,До Супера,Мошино До Супера,2 Мошино, Изток  1,Тенис Корт,Павилион,Търговски Обект,Сп.Метал,Спирка Метал,Тото Пункт,Кооп Пазар,Павильон, Кадиевка  8,13,25,23а,1,11а,21а,19,7,9а,3б,12,3а,8,23.,6,22,1а,17а,4,2,9,17,2а,15,16,21,16,5,3,20,11,23, Карл Маркс  1,1,1,1.,3.,, 3,3, Клемент Готвалд  В Тп Калинин,10,10,10, Клемент Готвалд  19,17,19,17, Ленински Проспект  5,1,Упи-I, Кв.87б,11,Пазара,Павильон,27,17,16, Лом  9, Луганск  34,33,28,26,36,30,37,30,43а,41а,41,42,38,43в,46,40,39,32,44,28,43,31,26,35, Минск  6,1, Младен Стоянов  Павилион,1,3,1 Кв. Изток,2,8,8,8,10,10 Б,10,8а,10,4,Павилион,6 Ул. Арх.Йордан Миланов,6,Кафе, Закуски,М/У Бл.4 И 6,До Бл.4,4а,142.,Зад Бл.6,10,М/У Бл 6 И 8,6,2,2а,С/У Супера,2а, Младен Стоянов Кв.63 Парцел  , Монтана  4,6, Мошино  68.,Стоматологичен Кабинет,М\У Бл.4 И Бл.64, Несебър  2., Одеса  1,1,2, Рашо Димитров  64,64,64,125,123.,105,107а,111,117,, Пред Бл.64,109,105,121,113,113,121,111б,123,107,107,До Бл.64,119, Созопол  5,7, Упи I 6451 Кв.552  , Юрий Гагарин  6.,6,4,6а,4а,6,275,Подстанция Руен,До Блок 10,3 Е,3-Е,3,3е,3а,1,1.,3в,3е,26 3е,3, Юрий Гагарин  18,12,87 Б,20,18 Кафе-Аперитив,До Бл.12,   Зад Спирка Металик

На 04.09.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч.; 09:30 – 10:30 Ч.; 13:00 – 14:30 Ч./ –  Перник:   Рашо Димитров  68,Мошино,151,179,153,133,149.,143,129,149,66,145,70,125,127,147,131,135,139,141

На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 12:30 – 14:00 Ч./ –  Перник:   Ален Мак  48,57,67,38,42,63,65,36,103в,32,69,44,34,59,40,46, Балван  25,17.,20,3,6,5,17а,1,22,2а,20а,9а,24,11,4,13,12,15,9,7,27,16,10,2,17,10а,23,8,7а, Батуля  4,8,6,8.,3,10,7,2,9,5, Боянова Поляна  12,2,10,14,8,6,16,4, Буная  17,7,13,19,9,5,15,11,3,2,1,2а,4,6,8,26,22,8,16,12,22,24,14, Венец  14,20,4,10,8а,6,23,32,17,5,3,13,20.,25,7, Верила  31,37,35,33,18,9,7,22,12,37.,11,4,30,19,25,16,27,3,5,29,32,26,20,14,6,28,24,15,10,21,17,23,15а,34,8,2,1,36,13, Веслец  7,8,14,12,4,3,10,10,12,14,2,1,6,18,11,5,9,16,8,13,18,5, Витоша  46,22,47,51а,39,30,50,25,29,49,48а,28,41,24а,53,43,50а,38,44,56,28а,26а,26,51,27,37,40,34,33,45,48,35,31,52,32,24,54,36,71,71,66,58,59,55,65а,63.,65а,57,69,68,60,61,64,65,70,62,65,67,62,58, Вихрен  14,11а,6,11а,18,9,1,4,13,21,8а,7,17,5,8,11,6,3,10,15,19,12, Връх Богдан  8,4, Еделвайс  8,8,9,1,2,4,6,3,7,4., Елбрус  9а,2,13,20,18,11,9,15,16,1,3,14,19,22,5,12,7,16а,23,24,26,21,19, Колош  10,12а,1,3,5,12б,6,14, Ком  3,6,5,12,9,1,7, Краище  5,1,3,4,2,20,11,13,7,9,12,13,6,8,10,8а,10.,14,16, Лисец  12,5,1а.,3,1,2,4,13,9,8,10,13,12,11, Люлин  121,111а,111,76,75,72,83,99,101,80,105а,73,105,84,81,105 А,97,74,103,107,103а,66,56,78,93,75а,64,60,79,68,85,89,62,117,91,58,54а,95,70,77, Марина Бара  41,34,71а,40, Миджур  10,11,9,13,1,7,12,4,8,2,5,6, Морозов  14,15,11,13,17,17.,1а,9,1,4а,3,2,4,7,5, Околчица  6,1,4а,3,5,7,4,8, Осогово  7 А,3а,5,13,1,3,11,7,13а,9,15, Протожерица  71,85,101.,121,75,84,87,93,77,90,96,64,74,69,103,99.,97,68а,67,91,127,76,82,115,92а,66а,73,80,105,113,78,102.,109,81,100,125,115.,119,92,93.,98,111,72,104,102,94,66,83,84а,89,99,79,86,123,107,68,88,95,70,117,137,114,147,133,151,135,112а,120,106,108,112,131,153,141,131.,155,139,110,118,147а,126,149,122.,124,122,116,145, Ралица  5,130,5а,6,7,1., Сини Връх  7,10,2,18а,5,6,11,9,1,13,7,16,14,18,10,4,3,5,8,8,7а,12.,14а,13а, Славей  6,1,5,4,7,3,11,2, Стара Планина  133,140,142,131,138,71,69,60,80,69,76,84,85,79,83,82,70,64.,67,78,77,75,81,72,78,74,87,85,106,88,98,94,104,100,90,92,102,86,99.,101.,96,115,121,124,110,134,109а,117,105,114,130,116а,118.,113.,112,136,107,103,127,105а,110.,109,120,116,119,128,118,125.,132,122,113,125,111,131, Столетов  130,63,60,69,61,65,11,15,14,12,7,3,5,9,4,13,1,34,21,35,27,17,38,24,23,22,18,33,15,37,30,23,44,28,40,49,47,41,20,42,39,46,16,25,26,29,32, Чумерна  1,3,4а,7,9,8,5,4,6,2

На 05.09.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 12:45 – 14:00 Ч./ –  Перник:   Алеко Константинов  11,13,8,4,12,15,6,10.,13 Гар,16,2,20,17, Бродо  До 5-То Оу,7, Бунтовник  5,4,2,3,7,6,1,4а, Васил Априлов  8,1,2,7,5,3,4, Гео Милев  5,3,2,1,4, Георги Мамарчев  М/У Бл.13 И 14,15,1,До Бл.14,2,14,14,26.,26,26,9,16,21, Димова Махала  19.,До Супера,Павилион,17,Кв.,1,Магазин,16,75,До Бл.13,14,12,13,13, Димчо Дебелянов  9,8,11,1, Добруджа  27,29,21,35,31,36,28,29,33,36г,30,25,31,34,32,38,3 31,35а,37, Дойран  8,2,9,6,12,1,7,11,4,5,3, Захари Стоянов  14а,12б,13,15, Зюмбюл  8,26,6,16,32,30,4,7,12,3,28,10,22,2.,36,38, Ивайло  2,3,5,6,2.,4,1., Иван Вазов  Под Моста,5,15 5,3,8,7,8 5,3,9,5, Капитан Векилски  1,4,6,3,2, Клисура  1,5,3,4,11,7,2,9,6, Кокиче  5,7,6а,12,2,8,8а,6, Любен Каравелов  8.,8,6,12, Люлин  24.,17а,7а,7,3,15,12.,2,18,27,20е,10,6,13,16,19,12а,17,21,31,1,29,8,14,21.,23,2.,11,4.,90,25,4,22.,12,15а,6а,5, Миньор  13,15, Мургаш  2,9,3,7.,1,7,5, Мусала  7,3а,3,1,4,10,8,5,12,2,6, Найден Геров  5,8,2,10,1,3,9,1,12,11,7, Никола Козлев  13,9,12,2,4,10,18,11,17,19,3,21а,7,14,8,20,6,1,1,16,15,21,25,5,5, Оборище  1,1., Пейо Яворов  6.,25,26,37а,28,39,42,37,24,22,32,25, Пенчо Славейков  20.,20,20,34,36,38,32,40, Перелик  6, Протожерица  1, Родопи  1, Сан Стефано  14,4,2,8,16,6,3,6., Св.Св.Кирил И Методий  , Селимица  3,8,2,4,1,6,1а,5, Силистра  6.,5,4,5,6, Синчец  1, Софийско Шосе  60,58,50,60.,46.,54.,50,76.,72.,40.,62,68,Автогара,56,74,С/У Стара Планина,42,64,66,70.,54,40,74.,42а,44,Павилион,62.,52,72,58.,46,126,124,136,138,132,130,61,124.,59,134,128,63,140,142,89,71,83,79,95,87,65,93,91,81,69,67,89,85,73,77,31.,49,47,49.,35,35,110.,94,45,106,37.,43,94.,41,110,98,100,96,116,104,39,33,114,102,92,37,96.,106.,7,90,80,80.,Магазин,1,88,Тотопункт,7.,84.,86,До Бл.21,90.,21а.,15,15,7,Автогара,21,82.,15.,84,78.,78,88., Станционна  6, Стара Планина  13б.,15,21,13 А,11.,11,15.,13,6,11а,10,23,1,9,13б,11а.,8,6б,25,5.,12,7,4,6а.,5, Стефан Караджа  2,1,2а,22,21,7а,10,13,19,24,20,19а,17,14,3,11,5,9,20а,15,12,16,20.,13.,18,15а,7,10а, Теменуга  2,6,3,4,8,9,5,11,1,14,7,13,10, Тодор Каблешков  11,4,5,6,3,1,5а,2,8а,9,10,8,12, Тутракан  19,13,16,28,10д,14,18,10в,17,11,20,15,10,22, Христо Ботев  93,91,89, Хумни Дол  Магазин,17,4,15,2,3,5,1,7,13,10,25,8,12,11, 27,27,16,14, Шибой  12,20,11,16,13а,18,9,15,4.,13,   До Теменуга,Автогара,Тец

На 05.09.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Перник:   Ален Мак  32,30,37,14,47,51,24,26,39,22,16,28,41а,41,43,20,49,45,51а,18,53,53а,57,55,5,14,14б,3,4,31,21,33,6,23,2,7,11,13,14в,29,19,8,12,27,1,35,15,25,9,10,14а,17, Балван  , Бачо Киро  41,29,39,6,25,23,27,31 Къща,25а,11,21,9,4.,8,13,23,19,2,21б,4,7,7а,5,15,17, Божур  9а,5а,5,13б,4,11,3,15,4,2,4.,13,7,7а,4а,11а,3а,9,3,1б,1.,1,1а,17, Бузлуджа  3 А,1,3,6,7,5,4,2, Васил Априлов  10, Васил Петлешков  5,2,6,3,1, Витоша  2а,98.,98,77,82а,82,83а,80,75а,81,96,90,72,75,86,84а,76,79,73,88,83,74,77б,75б,87,92,77а,78,94,78а,85,84, Вихрен  25,23,22,20,2, Дъга  5а,11,2,9,1,1а,5,3,13,7, Ела  1, Захари Стоянов  2,5,1,6,10,12,3,4,9,7,8,11, Зюмбюл  38, Ивайло  15,14,5.,5,16,13,18,7,10,20,17,17,8,9,11,12, Калина  1, Капитан Векилски  10,5,7,10,9,8,14,12,11,12,13,14,18, Кръстец  1,3, Лилия  10,5.,12а,2,3,4,11,12,7,8,13,6,5,9,14,11,16а,17,16,18,15,19, Липа  8, Люлин  12.,9,15,50.,40,54,24,44,69,51,38,53,61,59,58,71,44а,46а,48,63,43,34,67,35,33,47,28,30,49а,32,67а,42,26,55,49,37,53а,52,26.,65,41,45,50,57, Малашевска  1,14,6,11,13,2,15,7,17,12,4,8,9,15а,5,3,10, Мальовица  1,3,7,2,5,5а,1а, Могиличе  2,15,4,16,3, Момина Сълза  13,5,9,3,7, Мургаш  6, Никола Козлев  54,42,27,48а,24,С/У 12-То У-Ще,44,28,34,50,25,26,23,31,33,22,48,40,36,46,29а,30, Оборище  78,73,85,79,75,71,63,61,70,55.,59,56,66,52,81,89,68а,57,64,79а,87,85а,83,67,72,65,55,77,60,91,58,74,54,81а,62,76,17,2,37,8,38,53а,27,51,3,12,7.,25,30,39,9,4,51.,28,20,42,41,34,34.,51а,19,24,40,7,12а,16,31,15,49,53,10,21,29,45,43,36,26,22,35,14,11,5,23,115,69, Острица  3,4,2а,1,2,5, Отец Паисий  65,63,63.,69,98,98., Палма  15,12а,11,16,2а,10,14,8,13,19,6,2,7,9,3,5,12,17,1,18,4,47,46,28,31,38,34,21,40,42,36,39а,33а,25,45,20,30а,37,23,44,22,46а,32,24,41,27,33,39,40б,30,43,29,26,48, Панайот Волов  2,12,1,8,6,11,17,4,5,9,14,3,13,7, Панайот Хитов  12,1,14,8,7,2,10,9,4,6,5, Пантелеи  10,12,12,14, Петрохан  1,4,7,2,3,5, Пирин  27,10,23,8,20,6,25,19,18,4,35,12,16,33,9,15,21,31,22.,17,10.,22,29,8,14,11, Протожерица  22а,5,14,7,43,29,17,3,23,18,28,12,31,36,15,38,13,34,19,24,35,16,39,13а,6,41а,21,32,22,41,30,37,33,11,26,4,8,10,25,20,9, Рила  8,2,10,4.,4,1,5,6,12,50,48,44,52,46,38,42,37,35,38а,38б,40,21,28,20,24,11.,3,23,33,31,30,11,26,34,30.,16,29,18,9,22,27,36,25,32,7, Родопи  4,6,7,3,2,1,5, Роза  3,5,1,2, Света Петка  34,31,21,54,47,42,35,12,25,41,27,2,37,47,16,10,29,21,19,46,49.,54а,39,33,57,14,55,37.,4,59а,32,13,44,26.,22,23,50,30а,17,59,37,43,44,48,52,57,49,28,51,36,45,7,3,38,15,4.,8,30,59,9,18,5,53,3,40,68,61,72а.,95,91,72а,96,65,63,66,92,93,66 А,72,61.,68а,70,63.,94,65,68б,56,61, Селимица  8, Сергей Румянцев  24,23,3,4б,22,11,10,1,13,1а,2,9,17,1б,18,19,4,24,16,15,21,14,6,20,7,5, Синчец  9,12,1,11,20,24,22,7,8,15,10,28а,15.,13,3,6,2,5,26,16,17,18,30,28,4, Софийско Шосе  38,38,40,38.,118,112,51,57.,108,120,55.,114,110,53,57,122, Средец  36, Стара Планина  24,26,28,29,23.,17.,22,19.,25,14,34а,33,20,37а,37,19,32,30,34,31,17,42,41,38,35,56,49,46,51,36,58,48,43,55,44,50,40,65,61,53,54,57,47,45,63, Стефан Караджа  24а,21, Стоян Заимов  63,64а,60,69,66,55,72,59,80,46,57а,75,77,55а,78,84,47в,61а,61,53,64,56,71,40,50,58,55б,86,52,68,38.,54а,62,82,44,53а,42,51,44а,36,47а,47,74,47б,58а,54,38,57,49,90,48,76,51а,5,2-2а,2б,2,1,1.,3,37,12,17,4а,10,18,11,35,14,16,4,13,16.,30а,33,24,21,7,29,8,19,9,30,28,28б,27,15,6,27,31,5,26,22,6а,20,23,25,41,43, Странджа  3,11,6,8,5,4,2,1, Тодор Каблешков  31,35а,29,27,22,17 А,35,25,49,28,32,30,19а,33,24,39,47.,36,13,18,14,41,25,16,34,23,25а,37,31,19,17,47,43,38,21,45,15,26, Хаджи Димитър  4,1б,3, Христо Ясенов  11,9,5,1,13,7, Чавдар  14,15,13,10а,12,7,11,17,10,9,14а,6,3,4,1,8, Чинар  24,10,14,4,2,18,8,6, Шибой  1,5,3, Шипка  5,9,6,3,7,2

На 05.09.2019 Г. /09:15 – 14:00 Ч./ –  Перник:   Витоша  2а, Люлин  12., Малашевска  1, Оборище  78,73,85,79,75,71,63,61,70,55.,59,56,66,52,81,89,68а,57,64,79а,87,85а,83,67,72,65,55,77,60,91,58,74,54,81а,62,76, Протожерица  22а,5,14,7,43,29,17,3,23,18,28,12,31,36,15,38,13,34,19,24,35,16,39,13а,6,41а,21,32,22,41,30,37,33,11,26,4,8,10,25,20,9, Рила  21,28,20,24,11.,3,23,33,31,30,11,26,34,30.,16,29,18,9,22,27,36,25,32,7, Родопи  4,6,7,3,2,1,5, Стара Планина  24,26,28,29,23.,17.,22,19.,25,14,34а,33,20,37а,37,19,32,30,34,31,17, Странджа  4,2,1, Шибой  1,5,3, Шипка  2

На 05.09.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Перник:   Арчар  2,1,7а,4,6,7б, Бела Вода  300,285,284,301,281,299,287,296,291,288,297,280,290,278,298,293.,292,282,293,294,289,284.,295, Бели Кладенци  7,4,1,8,5,9,14,8,19,15,17,18,24,10,10а,22,20,12,11,13, Бистрица  1,3, Будиславец  35,47,37,30,32,45,43,33,15,17,1,4,14,12,9,21,6,11,17а,3,5,23,16,13,19, Бързия  12,14,4,6,8,2, Васил Левски  , Вит  6,3,12,3а,1, Въча  3,5,4,2, Голо Бърдо  9,3,10,19.,26,27,16,7,4,6,15,32,30,14,12,38,34,24,1,11,28,21,36,8,17.,23,17,25,22,2,19, Горицвет  1, Джерман  2,1,18,4,16,8,12,3,14,6, Железни Заводи  53, Захари Зограф  22,18,20,35,41,37,33а,26,31,45,41а,16,43,16а,29,39,35.,24,29,11,9,27,1,25,15,17,4,21,3,13,8,12,23,19,6,10,93,60,105,74,95 Къща,72,111,99,83,80б,58,95,80,61,101,70,87,78а,76,62,70,107,67,72,110,91,77,103,75,89,62,86,85,78,84,97,79,113,115,44,42,50,Павилион,65,54,36.,59,36,69,46,67,38,53,56,71,63.,30,55,61,40,61,73,49,51,32,57,48,51,52,63,61, Златна Панега  8а,10,9,1,5,11,4,8,12,6,3, Иван Асен Втори  90, Калкас  12, Кап.Петко Войвода  16, Караманица  31,13,70,50,22,9,16,72а,41,89,103,38,15,62.,28,64,53,95,47,27,18,101,77,79,25,83,33,51,5,10,24,23,87,48,52,45,29,62,6,76,57,3,85,43,19,39,90,65,11,68,40,91,32,30,56,86,8,81,88,7,12,37,14,74,82,17,21,55,69,44,26,80,106,Дърводелна Работилница,106, Кариери  , Китка  10, Кладенец  6,8,11,2,5,3,7,19,21,17,23, Колуница  48,21,13,46,26,15,19,17,42.,11,23,42,44,30,40,25,34,32,6,7а,22,8а,1,7в,16,10,20,12,7б,6,4,14,8,18,1, Кристал  , Кристал Блокове  20,Изолатор За Кучета,28,12,11а,11, Куциян  3,6,4,7,2, Луда Яна  2/4.,26,26.,8,5.,18,20,24,6,16,10,22,4, Люлин  173,163,155,145,114,115,120,151,153,169,187,177,149,135,159,157,183,155.,191,117а,141,147, Люлякова  4,10,8,12,5,6,14,7,3, Майска Роза  5,8,7,4,9,3,1,6,2, Манастирски Път  1,6,1а,4,10,3,8,2, Мах.Ракьовец  Вила,1,1, Местн.Шевърляк  36,15, Металик  31,34,30,29,35,28,36,33,32,2,3,9,20,17,24,7.,10,18,19,26,11,14,6,3а,13,7,25,12,23,4,1,8,21,27, Мир  2,3,5,4, Младост  2,1,1.,5,3,4, Нов Живот  4,2,12а,1,6,3, Осъм  2,1,4, Отдих  12,19,14,6,4,5,29,33,7,31,21,10,3,17,13,9,1,25,15,27,2,11, Палма  126,128,170,138,168,144,130,134,146,171,132,117,142, Победа  27,35,37,25,26,32,33,28,26.,30,29,31,19,12,9.,11,14,14а,23,4,8,13,2,22,16,9,21,17,1,3,6,5,20,18,10,7,2а,43,45,47,51, Ропотамо  10,12,13,3,11,9,6,8,7,1,2,14, Рудничар  2,10,8,4,12,6, Съзлийка  2,8,3,1,5,2а,1,Сазлийка; 1,7,6, Тополница  2,6,1,4,11,7,9,5,3,8,13, Шамък  117,117а,Вила,Къща,179

На 05.09.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Перник:   Васил Левски  , Калкас  , Караманица  106,106,Дърводелна Работилница, Куциян  3,6,4,7,2

Община Трън  

На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Лева Река

На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Долна Мелна

На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Студен Извор Общ. Трън

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

                           CEZ GROUP