Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 09 – 13 септември с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ , ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ , ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес Error! Hyperlink reference not valid./.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Община Благоевград

На 09.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: 04279. 604. 62, Александър Стамболийски 35, 46а, 31, 41, 34, 28, 47, 48, 43, 29, 39, 42, 55, 53, 36, 30, 51, 44, 38, 46, 33, 38, 45, 52, 36, 50, 34, 49, 35, 37, 36, Ангел Кънчев 20, 16, 12, 10, 3, 13, 4, 18, 1, 9, 14, 22, 5, 24, 7, 11, Антон Чехов 1, 20, 1, Баларбаши 1, Бор 6, 8, 2, 4, Васил Левски 25, Васил Левски 14, Васил Левски 3, 3, Даме Груев 20, Джеймс Баучер 6, 13, 1а, 19, 11, 1, 7, 12, 5, 2, 8, 15, 4, 3, 17, 9, Дойран 15, Запад, Илинден 14, 13, Крушево 18, 16, 16, Крушево 5 Рила, 5, Менча Кърничева 37, Менча Кърничева 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33, местност Баларбаши Жилище, Апартамент, 12, 2, 1, 23, 24, 1а, 9, Жилище, местност Международно Шосе Канцеларии, 10, Работилница, местност Чакалица офис, Орцето 3, 9, 5, 11, 10, 4, 7, 8, 6, 1, 2, Пазара ателие, Павилион, Канцеларии, Петко Р. Славейков 14, 20, ПИ №04279. 604. 154, Плиска 6, 8, 2, 2а, 10, 1, 4, 5, Полковник Димов 3, 21, 4, Полковник Дрангов 7, 3, 6, 5, 4, 9, 13, 11, Промишлен Пазар, Св. Димитър Солунски 15, 12, 10, Св. Св. Кирил и Методий 21, Стефан Стамболов 53, 55, 57, Страцин 20, Тодор Александров 102, 101, 83, 85, 100, 95, 110, 71, 96, 93, 98, 89, 103, 97, 91, 106, 108а, 108, 99, 104, 87, Тодор Александров 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66, Тодор Александров 47, 49, 56, 49, Трети Март 56, 42, 58, 57, Хилендар 2, Цар Симеон 8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5, Чакалица 2а, 2, 4, 2, 6

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, махала Центъра Мотела, махала Петковци

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Българчево: 029023, 061033, Жилище

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград: 035028, Изгрев

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград: III-357, Айдаровско Дере, Васил Левски 99, 59, местност Айдарово, ПИ №000208, УПИ II-330, Кв. 27, УПИ VI-405, Кв. 26, УПИ XI-497, Кв. 27, УПИ XV-391, Кв. 6, УПИ-І-394, Кв. 13, УПИ-Х-159, Кв. 4, 1, Жилище

На 10.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Клисура, Общ. Благоевград: махала Миладинци, местност Лозята, Падината, къща

На 10.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Александър Стамболийски 35, 46а, 31, 41, 34, 28, 47, 48, 43, 29, 39, 42, 55, 53, 36, 30, 51, 44, 38, 46, 33, 38, 45, 52, 36, 50, 34, 49, 35, 37, 36, Антон Чехов 1, 20, 1, Васил Левски 25, Васил Левски 3, 3, Васил Левски 14, Даме Груев 20, Джеймс Баучер 6, 13, 1а, 19, 11, 1, 7, 12, 5, 2, 8, 15, 4, 3, 17, 9, Дойран 15, Запад, Илинден 14, 13, Крушево 5 Рила, 5, Крушево 18, 16, 16, Менча Кърничева 37, Менча Кърничева 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33, местност Международно Шосе Канцеларии, 10, Работилница, местност Чакалица офис, Орцето 3, 9, 5, 11, 10, 4, 7, 8, 6, 1, 2, Пазара ателие, Павилион, Канцеларии, Плиска 6, 8, 2, 2а, 10, 1, 4, 5, Полковник Димов 3, 21, 4, Полковник Дрангов 7, 3, 6, 5, 4, 9, 13, 11, Промишлен Пазар, Св. Димитър Солунски 15, 12, 10, Св. Св. Кирил и Методий 21, Страцин 20, Тодор Александров 102, 101, 83, 85, 100, 95, 110, 71, 96, 93, 98, 89, 103, 97, 91, 106, 108а, 108, 99, 104, 87, Тодор Александров 47, 49, 56, 49, Тодор Александров 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66, Хилендар 2, Цар Симеон 8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5, Чакалица 2а, 2, 4, 2, 6

На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Падеш: Падеш

На 10.09.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Благоевград: 04279. 36. 89, Александър Стамболийски, Ален Мак 13, 8, Жилище, Антон Чехов 1, Армутлука, Асен Итов 9, Бистрица Жилище, Жилище, Братя Иванови Жилище, 1, Броди 2, 36, 32, 16, Васил Левски 42, 65, Владо Черноземски 3, Гемеджиите 12, Георги Попов 30, Даме Груев 36, Еленово Жилище, 173, Зеленка 5, Иван Гарванов 1б, Илинден 23, 14, Искър 13, Карамихайлов Бунар, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков 3, Липа 2, Любен Каравелов 6, Люляк 21, местност Авганцов Чифлик Ш. 72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, Помпа, Пом. С-Во, Помпа За Напояване, местност Под Черквата Помпа За Напояване, Помпа За Напояване, Жилище, 1, къща, местност Промишлена Зона, местност Река Бистрица Помощно Стопанство, местност Река Струма Помощно Ст-Во, Имот №108032, местност Реката, Неуточнен Адрес ТП Горско Стопанство, Николай Петрини 42, Обел 4, Огражден Жилище, 8, Освобождение 94, 98, 16, 96, Панайот Хитов 14, 25, Пенков Чифлик Ш. 39, Пенков Чифлик-Ш. 39, Пирин Жилище, Покровнишко Шосе 14, Производствена База-Бетонов Въ, 61, Мотел С Търговска База, офиси, Магазин За Мебели и офиси, Помпа За Напояване, 22, Полковник Дрангов 100, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма 17, Жилище, 15, 9, Струмско Център 21, 2, гараж, Стопанство, 16, 17, Жилище, Автосервиз-Временно Ст-Во, Жилище, Пом. С-Во, Рибарник, Христо Чернопеев 2, Яне Сандански 15, Склад, Помощно Стопанстово

На 10.09.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Габрово, Общ. Благоевград: 14204. 501. 10, махала Хамбарджийска, местност Синаница/Реката, Синаница / Реката, Тугулска, Жилище, къща

На 10.09.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Дебочица: Вила

На 10.09.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Железница, Общ. Симитли: местност Ръждавец, Поповска

На 10.09.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Велковци, Горно Лешко Жилище, Жилище, Жилище, Жилище, Долно Лешко Жилище, Помпа За Напояване, офис, Жилище, офис, Жилище, Ресторант, офис, къща, Омчорник, Жилище, махала Корянска, местност Реката-Чуката, местност Селището, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград, Жилище

На 10.09.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Мощанец: XVI-122, 123, Кв. 14, извън регулация 1, махала Поповска, махала Кантурска Помпа За Напояване, къща, ПИ №110, Кв. 13, ПИ №69, Кв. 12, УПИ XI-75, Кв. 6, УПИ-16-104, Кв. 13, Четирка, къща, 2, къща, 1

На 10.09.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Падеш: II-240, Бреза 7, Поща, Будишка Жилище, Джалевци, махала Ушите, Месност Миджевци Помпа За Напояване, местност Джабирци, местност Джалеви Бахчи, местност Златовръх, местност Пушовица, местност Ридината, местност Стопански Двор, местност Ушите, местност Чокарци, Падеш Жилище, Овчарник, Жилище, Обор, Жилище, Ресторант, Фуражомелка, офис, Магазин, Жилище, Жилище, Сладкарница, Фурна, Аптека, Жилищна Сграда, офис, Магазин, Помпа За Напояване, Здр. Служба, Жилище, офис, Жилище, Работилница, офис, Обор, Цех, Лечебница, Фуражомелка, Жилище, Фурна, Жилище, Жилище, УПИ I-219, Кв. 17, УПИ II-207, Кв. 13, УПИ V-74, Кв. 5, гараж

На 10.09.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Покровник: 3-ти Март 6, Валого, Веселинци, Ленището, местност Гладно Поле Жилищна Сграда- Вр. Стр., местност Ленището, местност Реката, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе 1, 14, 15, Скз Покровник, Агрс Благоевград, Фирма, Поповка 5, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров 7, 11, УПИ I-432, Кв. 28, УПИ I-546, Кв. 13, УПИ-9-369, Кв. 17, УПИ-XXI-238, 239, Кв. 30, Хан Аспарух 1, Христо Смирненски 17, 8, Четирка, Помпа, Жилище, 1, къща

На 11.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Александър Стамболийски 35, 46а, 31, 41, 34, 28, 47, 48, 43, 29, 39, 42, 55, 53, 36, 30, 51, 44, 38, 46, 33, 38, 45, 52, 36, 50, 34, 49, 35, 37, 36, Антон Чехов 1, 20, 1, Васил Левски 3, 3, Васил Левски 14, Васил Левски 25, Даме Груев 20, Джеймс Баучер 6, 13, 1а, 19, 11, 1, 7, 12, 5, 2, 8, 15, 4, 3, 17, 9, Дойран 15, Запад, Илинден 14, 13, Крушево 18, 16, 16, Крушево 5 Рила, 5, Менча Кърничева 37, Менча Кърничева 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33, местност Международно Шосе Канцеларии, 10, Работилница, местност Чакалица офис, Орцето 3, 9, 5, 11, 10, 4, 7, 8, 6, 1, 2, Пазара ателие, Павилион, Канцеларии, Плиска 6, 8, 2, 2а, 10, 1, 4, 5, Полковник Димов 3, 21, 4, Полковник Дрангов 7, 3, 6, 5, 4, 9, 13, 11, Промишлен Пазар, Св. Димитър Солунски 15, 12, 10, Св. Св. Кирил и Методий 21, Страцин 20, Тодор Александров 47, 49, 56, 49, Тодор Александров 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66, Тодор Александров 102, 101, 83, 85, 100, 95, 110, 71, 96, 93, 98, 89, 103, 97, 91, 106, 108а, 108, 99, 104, 87, Хилендар 2, Цар Симеон 8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5, Чакалица 2а, 2, 4, 2, 6

На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:40 ч.; 09:00 – 12:00 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград

На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:40 ч.; 09:00 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Церово, Общ. Благоевград: Изгрев 4, местност Кантона, местност Попова Глава, Надежда 1, Осми Март 6, 20, П. Яворов 2, При Полигона, УПИ VIII-111, 112, Кв. 15, УПИ VIII-72, УПИ XI, Пл. №76, УПИ І-139, Кв. 12, УПИ ІV-110, Кв. 15, УПИ-XXxIV-170, Кв. 5, Жилище, 1, М. Попова Глава ПИ 000099, Жилищна Сграда-Врем. Захранване, Жилищна Сграда-Вр. Стр., 2

На 11.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч.; 09:00 – 09:40 ч./ –  Благоевград: Айдаровско Дере, Гладно Бърдо 02479. 162., Димитър Талев 3, К. и Никола Хайдукови 66, местност Айдаровско Дере Помпа За Напояване, местност Арнаутски Гроб Картинг Писта- Полигона, местност Колзодуй Търговски Комплекс С Бензиност, местност Полигона Жилище, местност Река Струма Помощно Стопанство, Помощно Ст-Во, Огражден Жилище, Петко Р. Славейков 18, Струма 19, 11, Струмско Център Работилница, Каравана, Тодор Александров 21, Яне Сандански 1, Река Бистрица

На 11.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч.; 09:00 – 09:40 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград: Панелно Хале, Вила

На 11.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Благоевград: Айдаровско Дере, Гладно Бърдо 02479. 162., Димитър Талев 3, К. и Никола Хайдукови 66, местност Айдаровско Дере Помпа За Напояване, местност Арнаутски Гроб Картинг Писта- Полигона, местност Колзодуй Търговски Комплекс С Бензиност, местност Медунски Андък, местност Мицански Андък, местност Полигона Жилище, местност Река Струма Помощно Стопанство, Помощно Ст-Во, Мицански Андък, Неуточнен Адрес, Огражден Жилище, Петко Р. Славейков 18, Струма 19, 11, Струмско Център Работилница, Каравана, Тодор Александров 21, Яне Сандански 1, Река Бистрица

На 11.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград: 025006, Баздо, Вировете, Дома, махала Кацарска, местност Мицански Андък, местност Преслапо, местност Ридо, Мицански Андък, Пл. 11, Поповска, Преслапо, къща, къща, Помпа За Напояване

На 11.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград: 2

На 11.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград: 00701 М. Чуката, 33. 432, X-333, XI-333, Айдарово, Кури Дере, Кучкудерска Нива, махала Деянци, местност Айдарово, местност Кури Дере, местност Пейчинска Чука, местност Саковска Нива, местност Чуката, ПИ №352, Кв. 21, УПИ III-320, Кв. 22, УПИ III-333, Кв. 30, УПИ IV 87, УПИ IX-317, Кв. 25, УПИ V-320, Кв. 22, УПИ Хх-320, Кв. 22, УПИ-XVI-312, Кв. 19, УПИ-Хі218 Кв. 21, УПИ/Парцел 6, Кв. 30, Христо Ботев 23, Чуката, Панелно Хале, Вила, ул. Братя Гошеви №7, 2, Жилище

На 11.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Марулево: Жилище, 2

На 11.09.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград: 025006, Вировете, Дома, къща

На 12.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: 04279. 108. 9 М. Под Черквата, 04279. 139. 54 Мест. Под Черквата, 04279. 140. 65, 04279. 628. 234, 04279. 628. 416, VII – 5799, Кв. 11, Александър Стамболийски 35, 46а, 31, 41, 34, 28, 47, 48, 43, 29, 39, 42, 55, 53, 36, 30, 51, 44, 38, 46, 33, 38, 45, 52, 36, 50, 34, 49, 35, 37, 36, Антон Чехов 1, 20, 1, Армутлука, Баба Тонка 2, 9, 8, 4, 1, 6, 10, 13, 7, 11, 5, 14, 15, 12, Васил Левски 25, Васил Левски 3, 3, Васил Левски 14, Влахина Планина 2а, 17, 5, 1, 3, 7, 13, 4, 15, 2, 6, 9, 11, Възраждане 1, 3, 6, 2, 1, 2, Възрожденска 8, Гемеджиите 2, 13, 8, 24, 15, 26, 23, 9, 17, 27, 18, 21, 16, 10, 11, 7, 12, 19, 1, 25, 20, 14, 6, 9, 4, Даме Груев 20, Джеймс Баучер 6, 13, 1а, 19, 11, 1, 7, 12, 5, 2, 8, 15, 4, 3, 17, 9, Дойран 15, Запад, Заря 8, 7, 5, 14, 9, 20, 3, 1, 10, 6, 16, 4, къща- Временно Ст-Во, 2, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 12, 18, Илинден 14, 13, Кв. Струмско, Идн. №04279. 628. 167, Кв. Струмско, Инд. №04279. 628. 454, Кресна 8, 13, в Бившия Стопански Двор, 7, 2, 4, 12, 8, 2, 32, 3, 11, 30б, 30, 9, 5, 6, Крушево 5 Рила, 5, Крушево 18, 16, 16, Любен Каравелов 14, 16, 6, 19, 21, 13, 5, 10, 11, 3, Чжс- Вр. Стр., 1, 8, 9, 18, 19, 17, 15, 12, Малешевска 5, 7, 3, 1, 4, Менча Кърничева 37, Менча Кърничева 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33, местност Армутлука, местност Международно Шосе Канцеларии, 10, Работилница, местност Папльо, местност Пенков Чифлик Пом. С-Во, Жилище, местност Песока-Оранжерии, местност Песоко Помпа, местност Под Черквата, местност Чакалица офис, местност Чуката, Орцето 3, 9, 5, 11, 10, 4, 7, 8, 6, 1, 2, Освобождение 5, 93, 68, 44, 29, 54, 72, 31, 25, 1, 102, 27, 70, 9, 56, 6, 106, 81, 60, 41, 40, 82, 15, 101, 21, Жилище, 46, 52, 30, 7, 50, 45, 64, 23, 74, 52, 39, 108, 85, 84, 76, 25, 42, 15, 48, 66, 35, 54, 100, 37, 9, 32, 52, 98, 58, 62, Пазара ателие, Павилион, Канцеларии, Панайот Волов 16, 8, 5, 2, 9, 5, 17, 20, 19, 18, 13, 12, 4, 24, 7, 8, 2, 18, 9, 26, 20, 3, 16, 11, 1, 12, 12, 22, Панорамен път 32а, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев 2, 1, 4, 5, 6, 3, ПИ №04279. 628. 459. 1, Пи№04279. 628. 394, Кв. 12, Питу Гули 4, 3, 7, 5, 1, 11, 9, Плиска 6, 8, 2, 2а, 10, 1, 4, 5, Под Черквата, Полковник Димов 3, 21, 4, Полковник Дрангов 7, 3, 6, 5, 4, 9, 13, 11, Прогрес 13, 8, 9, 1, 19, 17, 2, 10, 10, 6, 6, 18, 5, 14, 16, 12, 3, 14, 4, 12, Промишлен Пазар, Р-Н Стопански Двор 22, 21, 3, Радецки 1, 4, 5, 3, Райко Жинзифов 10а, 10, 18, 8, 22, 20, 12, 16, 14, 6, 24, 4, 2, 26, Св. Димитър Солунски 15, 12, 10, Св. Св. Кирил и Методий 21, Солунските Атентатори 1, 8, 4, 8, 3, 12, 5, 7, 10, 2, Старо Струмско 12, 2, 4, Стопански Двор 13, Страцин 20, Струмско Център Помпа За Напояване, Сграда, Кафе, Читалище, Жилище, Павилион, Жилище, Тодор Александров 102, 101, 83, 85, 100, 95, 110, 71, 96, 93, 98, 89, 103, 97, 91, 106, 108а, 108, 99, 104, 87, Тодор Александров 47, 49, 56, 49, Тодор Александров 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66, Тодор Каблешков 8, 3, 4, 6, 1, 7, Трифон Кунев 3, 3, ул. Кресна и ул. Освобождение, УПИ XII-4838, Кв. 8, Хилендар 2, Христо Ботев Фурна, Цар Симеон 8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5, Чакалица 2а, 2, 4, 2, 6, Помпа За Напояване

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дренково: 23652. 730. 2, махала Балевска Вила, местност Реката къща, ПИ №081045, С. Дренково, Община Благоевгр Д, Старите Къщи-Р, къща, Помпа За Напояване, къща

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бело Поле, Общ. Благоевград: Васил Левски 5, 13, Имот 04279. 818. 47, Полето, Тухларната, УПИ V-45, Кв. 7, УПИ XVI-163, 164, Кв. 8, Жилище, 1, 02028

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Логодаж: Гръчка махала, махала Гелинска, махала Мазневци, махала Нединска, местност Кръста, местност Палански Валог, Юрто, Селскостопанска Постройка до 3, Стоп. Постройка, Жилище

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Грамада Жилище, Еленово 20, Кузман Шапкарев 5, М. Чикуто 04279. 35. 1, местност Герено Жилище, Помпа За Напояване, Битово Стопанска Сграда, Селскостопанска Сграда, Стопанска Постройка, Помпа За Напояване, местност Среден път-Ш-9 Помпа За Напояване, местност Тухларната, местност Царевско Шосе, Мир 28, пътен Възел, Средния път-Ш. 09, Стоимен Календерски 13

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бучино: Ахмедово, Бучака, до Моста на Р. Струма, Лозята, махала Каракачанка, махала Мичевци къща, местност Долно Поле, местност Лозята, местност Полето, местност Текето, местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка, Община Благоевград, махала Тасковска, Текето, гараж, къща, Жилище, къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Българчево: 029023, 061033, местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища, УПИ I-110, Кв. 5, Жилище, къща, Жилище

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Зелен Дол: местност Валого-Краварник, местност Крачаница, местност Реката, База, Работилница

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог: Света Екатерина 30

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рилци: Кв. Хисарлъка, местност Тополите, УПИ VI-465, Кв. 27, Цигларката

На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лешко: 1

На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: местност Черешата

На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 001451, 04217. 920. 1. 70, 04217. 929. 10. 29, 04279. 927. 30, Бодрост, Вилна Зона Картала, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, Конярнико, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Картала, местност Конярнико, местност Септемврийче, местност Тепавиците, местност Широканска Стопанска Сграда, ПИ №001451, Септемврийче, Комплекс, Вила

На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, Андъко, Брезово, махала Калуцка, махала Центъра Мотела, махала Брезово Жилище, къща, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево Жилище, къща, местност Горно Демирево, местност Ковачница, Осойната, Скалата, къща, Помпа За Напояване, къща, 1, М. Влаовци, Жилище, Вила, Бреньово, Вила, Жилище

На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов 1, 1, Бодрост, Васил Левски 62, Даме Груев 40, местност Бодрост Жилище, ТП, Жилище, Комплекс, Станция, Бар, База, Вила, Станция, Екоцентър, Еколенд и Заобикаля, Вилна Сграда, Вила Близнак, Жилище, местност Добро Поле Жилище, Гор. С-Во, Жилище, Бунгало №10, Жилище, местност Здравец Жилище, Вила, местност Карталско Дере Жилище, Жилище, местност Мингингова Поляна Вила, Жилище, Жилище, местност Септемврийче Жилище, Вилна Сграда, Вила, Жилище

На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов 1, 1, ПИ №04279. 618. 95, Славово Фирма, Работилница

На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горно Хърсово: Горни Валог, махала Буровци къща, махала Горни Двояци къща, къща, махала Долни Двояци къща, махала Михтарци къща, махала Мъртвако къща, махала Новоселци къща, махала Панчовци къща, Жилище, Помпа За Напояване, махала Пържово къща, махала Стойковци къща, махала Тачовци къща, махала Шоповци къща, местност Валого, местност Гьоловете, Присоето, Ровината, Шопови Ниви, 2, 1

На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, землището на С. Дъбрава, Зимниците, Имот 000143, Кромидището, махала Ваканинци, махала Щърбевци, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, местност Градището, местност Клено, местност Мучова Чука Осв. на Мини Фут. Игрище, местност Ръженици Вила, местност Ръжениците, местност Топузица, местност Щърбев Рид, Митовци, Ръжениците, Стамовица, Чадарето, Юрто, Яновски Рид, Стоп. Постр. до 35 Кв. М., Жилище

На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рилци: 063005, местност Арсовото, Телкиево Дере

Община Гоце Делчев

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово: 000792, 072015, 595, Александър Стамболийски 7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13, 25, 31, 24, Анещи Узунов 16, 13, 22, 23, 10, 7, 5, 18, 12, 21, 8, 2, 19, 14, 20, 3, 6, 17, 11, 1, 9, 4, 29, 33, 26, 31, 28, 24, 27, 25, 30, 10, 34, Асен Джикаров 4, 6, 3, 1, 8, 10, 11, Балтачица 3, 2, 9, 1, 7, 6, 4, 3, 5, 8, 13, 2, 52, 14, 33, 25, 51, 19, 37, 16, 43, 41, 45, 35, 17, 21, 12, 10, 49, 31, 23, 27, 15, 39, 28, Бузлуджа 3, 5, 10, 6, 4, 8, 2, 7, 12, 16, 9, 18, 3, 2, 10, 14, Васил Левски 22, 13, 11, 4, 14, 20, 8, 26, 7, 16, 6, 12, 10, 15, 17, 1, 30, 34, 26, 15, 28, 11, Вела Пеева 6, 11, 5, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 14, 2, 1, 12, Даме Груев 1, 11, 17, 20, 14, 16, 25, 13, 2, 19, 4, 21, 6, 3, 10, 8, 11, 5, 12, 7, 15, Димо Хаджидимов 1, 20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 2, 19, 6, 4, 3, 12, 11, 15, 14, 1, Драма 25, 6, 18, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21, 25, 21, 23, 31, 27, Дунав 7, 6, 11, 17, 4, 15, 14, 3, 8, 9, 15, 10, 12, 19, 5, 10, 2, 13, 20, 1, 16, 28, 25, 23, 6, 11, 27, 18, 4, 11, Елин Пелин 25, 3, 9, 13, ТП-4, 41, 39, 23, 21, 28, 51, 42, 50, 49, 10, 12, 17, 44, 24, 34, 6, 35, 13, 26, 16, 43, 22, ТП-1, 37, 19, 20, 18, 23, 38, 67, 55, 8, 5, 53, 33а, 41, 59, 30, 29, 21, 33, 39, 45, 15, 4, 46, 76, 56, 65, 69, 64, 70, 5, 45, 77, 91, 52, 68, 58, 66, 82, 62, 79, 78, 13, 80, 83, 81, ТП-2, 59, 73, ТП-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32, Илезица 1, Йордан Йовков 1, 2, 7, 8, 14, 6, 10, 4, 3, Кавала 1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16, 22, Кирил и Методий 1, 4, 5, 7, Кокиче 4, 1, 2, 7, 18, 6, 8, 1, 10, 16, 24, 5, 26, 32, 28, 12, 22, 4, 14, 13, Крали Марко 1, 6, 4, 2, 3, Ленища, М. Ленища, Места 12, 1, 2, 6, 4, 10, 3, 8, 14, местност Вельов Рид Помпена Станция, Ханче, местност Лозята Времянка, местност Шатора Стопанска Постройка, Неврокоп 1, 34, 4, 16, 20, 23, 10, 18, 33, 19, 5, 7, 17, 28, 6, 11, 2, 13, 12, 24, 27, 1, 26, 5, Неуточнен Адрес Поща, Октомври 15, 10, 12, 2, 31, 24, 14, 16, 19, 17, 33, 27, 8, 5, 9, 23, 25, 18, 11, 6, 4, 29, 7, Орфей 7, 1, 2, 16, 6, 10, 8, 3, 13, 5, 9, 20, Отец Паисий 21, 52, 14, 17, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9, 6, 7, 8, 3, 5, 1, 10, П. Р. Славейков 6, 8, 5, 4, 7, 3, 2, ПИ -778, Площада Магазин, 2а, Клуб, Павилион, Победа 1, 2, 4, Разпът, Родопа 8, 9, 10, 3, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев 8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10, 13, 18, 12, Свобода 8, 5, 6, 3, 2, 1, Селище 4, Славянка 10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4, 13, Славянска 15, Слатина, Стопански Двор Времянка, офис, Шивашки Цех, Помпена Станция, Теменуга 2, Тодор Паница 4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8, Тридесет и Пета 15, 17, 2, 4, 3, 1, 11, 6, 5, 1, 13, 14, 6, Тридесет и Шеста 6, 9, 15, 6, 30, 10, 1, 20, 2, 2, Тъпане, УПИ Іі, Кв. 44, Христо Ботев 16, 21, 15, 11, 10, 5, 16, 8, 22, 25, 17, 7, 13, 23, 6, 19, 1, 18, 2, Чавдар Войвода 2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9, 12, Чешмите, Юрий Гагарин 2, 12, 4, 9, 10, 13, 5, 6, 1, 0

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Ново Лески

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Теплен

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Копривлен: Неуточнен Адрес Помпена Станция

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово: Мержането

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Дъбница: Двадесет и Втора 6, 16, 20, 8, 7, 10, 9, 12, 18, Двадесет и Девета 3, 7, 2, 4, 5, Двадесет и Осма 4, 1, 6, 2, 8, 10, Двадесет и Пета 17, Двадесет и Първа 1, 3 А, 4, 3, 6, Двадесет и Трета 12, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 4, Двадесет и Шеста 3, 2, Двадесета 9, 2, 8, 13, 3, 12, 11, 5, 1, Дванадесета 8, Девета 28, 24, 9, 22, 25, 34, 9, 20, 2, 1, 19, 8, 6, 16, 13, 12, 18, 7, 11, 14, Деветнадесета 8, 5, 7, 4, 2, 3, 9, Десета 5, 9, 14, 3, 7, 1, 2, 12, 13, 11, Единадесета 8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a, 4, Кюприжик, Неуточнен Адрес Поща, Осемнадесета 5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 20, 14, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 4, 16, 22, Осма 3, 2a, 8, 2, 8а, 4, 1, Пета 4, 38, 28, 13, 5, 14, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15, Петнадесета 14, 2, 3, 4, Първа 7, 15, 8, 16, 31, 46, 1, 42, 27, 25, 32, 34, 22, 13, 36, 15, 29, 21, 23, 18, 33, 40, 35, 6, 8, 24, 38, 20, Седемнадесета 2, 3, 11, 4, 9, 8, 6, 7, Седма 9, 5, 13, 1, 11, 17, Стопански Двор Сграда, Цех, Трета 10, 11, 24, 10, 8, 14, 21, 1, 3, 25, 18, 5, 13, 26, 19, 16, 20, 9, 23, 2, 28, Четвърта 9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 34, 3, 42, 29, 36, 17, 34, Шеста 20, 36, 39, 32, 37, 30, 23, 34, 22, 38, 29, 28, 25, 27, 21, 31, 26, Шестнадесета 23, 9, 10, 15, 11, 13, 21, 1, 3, 2, 36, 28, 19, 4, 32

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв. 2, ТП1

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Боголин: 253, ТП1

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: местност Мочура

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Гърмен: Маноле, местност Маноле

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Долно Дряново: УПИ-I, Кв. 30

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Крибул: 262, ТП1

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Крушево, Общ. Гърмен: Vі-138, Кв. 10, Іх-108

На 09.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Ореше

На 09.09.2019 г. /09:00 – 11:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев: УПИ- ХVіі-164, Кв. 11, ХVі-246, Кв. 19

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Блатска: 030023, Местн. Бозукдермен, ТП2, ТП1

На 09.09.2019 г. /09:30 – 14:30 ч./ –  Корница: Ал. Стамболийски 10, 12, Асен Лагадинов 5, 3, 1, 2, Вардар 5, 1, Васил Левски 11, Владимир Поптомов 2, 3, 5, 1, Гео Милев 1, Георги Бенковски 18, Гоце Делчев 44, 40, Димитър Талев 11, 1, 3, Еделвайс 3, 16, Климент Охридски 13, 4, 5, 11, 6, 7, 9, 2, 8, Петър Берон 9, 10, 2, 7, 11, 8, 1, 6, Пирин 4, 10а, 6, 14, 11, 1 Трикотажен Цех, 7, 16, 5, 17, 12, 3, 2, Христо Ботев 5, 7, 3, 9, 6, 2, Черно Море 2, 10, 9, 7

На 09.09.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Лъжница: 029005 М. Голака, Ал. Стамболийски 10, 9, 8, 5, 11, 1, 7, 3, 13, 2, 12, 18297, 18, Атанас Тешовски 12, 15, 3, 7, Горна Бара, Лъжница Поща, местност Дъбето Стопанска Постройка, Никола Вапцаров 29, Опълченска 36, 13, 31, 28, 23, 12, 4, 11, 42, 10, 19, 16, 6, 26, 17, 15, 38, 24, 30, 40, 27, 22, 8, 20, 35, 18, 25, 14, Ореляк 13, 4, 17, 1, 6, 11, 21, 3, 8, 10, 2, 15, 7, 9, Партизани 13, 23, 19, 14, 17, 33, 15, 29, Прогрес 7, 6, Родопи 1, 3, 9, 5, Сергей Румянцев 21, 10, 31, 8, 27, 29, 33, 23, 32, 17, Стоян Войвода 15, Христо Ботев 20, 12, 3, 5, 16, 15, 4, 10, 8, 1, 7, 9, 2, 11, 13, 6, 18, 17, 14, Юрий Гагарин 3

На 10.09.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Вихрен 13, 11, 1, 5, Блокове на Циповете, 8, 15, 4, 10, 6, 12, 3, 2, Гьорче Петров 7, 1, 5, 2, 8, 9, 13, 1, 12, 6, 11, 4, 10, 3, Иларион Макариополски 38, 28, Кичево 7, Ниш 6, 4, 5, 1, 2, 3, Пирот 7, 6, 5, 10, 2, 1, 9, 14, 4, 8, 16, 3, 12, Преспа 1, 5, 3, Стефан Захариев 11, 15, 6, 13, 17, 5, 9, Хр. Смилянов 38а, Христо Силянов 16, 18, 38, 13, 20, 36, 38, 22, 5, 15, 7, 24, 11, 30, 26, 9, 32, 11 А, 3а, 34

На 10.09.2019 г. /14:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Беласица 9, 7, 11, 5, 8, 10, Даме Груев 11, Дунав З, Енос 14, Завоя на Черна 1, Казармата, Мидия 8, Сливница 13 А, 19, 11, 23, 17, 13, 15, 21, 27, Стара Планина Бившия Мно, Струга 6, 4, 13, 9, 1, 12, 10, 15, 8, 5, 16, 11, 3, 7, 14

На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Лъжница: Ал. Стамболийски 5, Васил Левски 1, Граматиковица, Драва 40, 44, 37, 31, 7, 27, 17, 5, 23, 25, 30, 13, 33, 1, 36, 21, Елена Лефтерова 4, 10, 12, 1, 6, 7, 9, 7а, 8, 5, Здравец 14, 8, 1, 12, 5, 3, 20, 18, 16, Ивайло 2, 10, 11, 4, 6, 8, 3, 9, 7, 12а, Каменика, Никола Вапцаров 59, 3, 2, 12, 50, 57, 9, 6, 17, 22 А, 56, 36, 58, 51, 11 А, 52, 55, 69, 4, 63, 62, 46, 13, 16, 7, 60, 61, 11, 64, 54, 8, 22 Б, 20, 20 А, 10, Никола Калъпчиев 41, 33, 8, 10, 39, 28, 33 А, 48, 27, 22, 16, 21, 19, 49, 12а, 34, 1, 18, 26, 15а, 43, 30, 20, 42, 40, 12, 29, 31, 30 А, 32, 11, 23, 50, 45, 2, 15, 31 А, 17, 7, 39 А, 16 А, 24, 5, 35 А, Никола Парапунов 4, 13, 7, 3, 1, 7 А, 9, 2, 15, Опълченска 20, Ореляк 8, Патриарх Евтимий 5, 1, 2, Пирин 3, Прогрес 6, Стоян Войвода 17, 15, 30

На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Лъжница: Ал. Стамболийски 11, Атанас Тешовски 1, 2а, 5, 3, 2, 6, 8, Васил Левски 10, 1, 12, 14, 16, 6, 8, 11, 4, 5, 7, 9, 15, 3, 13, Елена Лефтерова 3, 1, Ивайло 12, Неуточнен Адрес на Центъра, Никола Вапцаров 37, 42, 36, 31, 26, 44, 21 А, 25, 23, 30, 27, 32 А, 28, 33, 32, 38, 21, 39, 7, 40, 41, 43, 21а, 46, Опълченска 7, 2, 3, 5, Прогрес 2, 22, 16, 20, 12, 14, 5, 10., 7, 8, 6, 9, 13, 4, 10, 1, Стопански Двор Фуражомелка, Сграда, Христо Ботев 19, Юрий Гагарин 9, 5, 3, 7, 1, 11

На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади Бунгало, Вила, Хижа, Вила, Димо Хаджидимов 37, Попови Ливади

На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Добротино: Сарп Дере

Община Гърмен

На 10.09.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Гърмен: Вальовица

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Дъбница: Втора 4, 28, 32, 5, 30, 17, 9, 8, 24, 6, 20, 14, 22, 15, 2, 13, 1, 12, 7, 10, 16а, 26, 40, 16, 18, 3, Двадесет и Пета 20, 19, 29, 12, 33, 23, 35, 5, 11, 2, 17, 21, 7, 16, 15, 18, 8, 14, 22, 37, 9, 25, Двадесет и Седма 21, 13, 17, 3, 23, 11, 15, 9, 1, 5, Двадесет и Четвърта 3, 7, 5, Двадесет и Шеста 4, 6, Двадесета 11, Дванадесета 10, Девета 19, Неуточнен Адрес ТП1 Дъбница, Пета 1, Петнадесета 1, 10, 12, 13, 8, Първа 1, 15, 19, 8, 11, 14, 17, 10, 12, 4, 6, 5, 3, 2, Седемнадесета 10, 17, 15, Трета 1, Тринадесета 5, 3, 7, Четвърта 3, 13, Четиринадесета 54, 5, 52, 50, 32, 39, 2, 6, 46, 20, 38, 16, 40, 1, 35, 79, 44, 31, 30, 48, 36, 17, 8, 29, 42, 43, 58, 4, 37, 34, 10, 3, 28, 18, Шеста 14, 12, 1, 2, 6, 10, 9, 15, 11, 7, 17, 16, 4, Шестнадесета 2, 7, 3, 1, 5, 4, Площад, 2, 1

На 09.09.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Гърмен: Двадесет и Втора 4, Двадесет и Осма 7, 14, 16, 20, 18, Двадесет и Пета 16, 5, 25, 14, 17, 7, 15, 13, 9, 11, 10, Двадесет и Първа 43, 35, 22, 21, 4, 18, 45, 39, 23, 16, 33, 29, Двадесет и Седма 2, 4, 1, Двадесет и Четвърта 3, Деветнадесета 12, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета 6, 13, Трета 55

На 10.09.2019 г. /09:00 – 11:30 ч./ –  Гърмен: Втора 21, 1, 24, 26, Двадесет и Девета 3, 2, 15, 27, 16, 18, 13, 12, 33, 11, 21, 5, 19, 7, 8, 35, 6, 9, 31, 1, 29, 14, Двадесет и Първа 6, 3, Двадесет и Четвърта 6, Двадесет и Шеста 18, Девета 6, Десета 33, 6, Неуточнен Адрес ТП1, Осма 27, Пета 51, Петнадесета 4, 2, 11, 16, 15, 6, 1, 7, 13, 9, 12, Площада Поща, Първа 51, 19, 52, 33, 55, 29, 39, 47, 27, 10, 50, 43, 57, 61, 49, 63, 59, 37, 1, 25, 46, 35, 41, Трета 48, Тридесет и Пета 2, 4, Тридесет и Първа 3, 8, 6, 2, 4, Тридесет и Трета 14, 4, 2, 10, 5, 7, 33, 6, Тридесет извън регулацията а 1, 4, 3, 6, Четиринадесета 32, Шеста 4, 2, Шестнадесета 9

На 10.09.2019 г. /09:00 – 11:30 ч./ –  Дебрен: 51

На 10.09.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Гърмен: 26, 2

На 10.09.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Марчево: 047096 По Квс на С. Марчево М. Пъдарка

На 10.09.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора 5, Двадесет и Осма 3, Двадесет и Пета 9, 8, Двадесет и Трета 44, 29, Двадесет и Четвърта 3, 24, 6, 7, Двадесета 35, 20, 6, 30, 1, 26, 14, 12, 24, 4, 28, 22, 16, 10, 2, 18, 3, 8, 7, 9, 36, 5, Дванадесета 4, 13, 1, 16, 18, 1, 20, 27, 6, 15, 5, 3, 14, 10, 2, 7, 12, 9, 11, Девета 15, 1, 5, Деветнадесета 5, 15, 9, 3, 11, 1, 7, 13, Десета 45, 31, 29, 25, 7, 35, 41, 27, 3, 23, 22, 2, 37, 17, 1, 11, 14, 39, 12, 24, 16, 5, 18, 19, 9, 15, 21, 13, 33, Драча, Единадесета 23, 20, 1, 14, 15, 6, 24, 2, 19, 11, 4, 26, 16, 21, 8, 17, 10, местност Рашманица, Неуточнен Адрес, Осма 18, 5, 13, 6, 4, 21, 12, 8, 20, 15, 24, 11, 19, 10, 2, 16, 9, 3, 17, 7, Петнадесета 5, Първа 20, 40, 19, 21, 8, 11, 7, 13, 18, 2, 14, 5, 17, 9, 10, 12, 15, 3, 6, 32, 1, 16, 4, Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1, Трета 18, 37, 49, 35, 10, 43, 45, 41, 31, 51, 33, 47, Тринадесета 1, 26, УПИ 5, Четвърта 16, Четиринадесета 6, Чорбаджика, Шеста 58, 56, 54, Шестнадесета 3, 1, Шопарланката

На 12.09.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Рибново: 000317, землището на С. Рибново, Ііі-966, Кв. 56, Върбиците, Двадесет и Девета 1, 2, 5, 7, 4, 6, 8, 3, 12, 9, Двадесет и Осем 6, 5, 9, 12, 7, Двадесет и Седем 8, 9, 15, 17, 11, 1, 10, 13, 5, 3, 2, 6, 7, 4, 14, Двадесет и Трета 6, Двадесет и Шеста 1, 23, 15, 14, 16, 4, 27, 26, 20, 12, 13, 21, 29, 17, 25, Двадесета 1, 2, 8а, 6, 8, 3, 4, Дванадесета 10, 17, Ливаде, Неуточнен Адрес, Осемнадесета 20, 17а, 14, 29, 12, 25а, 16а, 27, 21, 24, 15, 33, 17, 25, 18, 31, 23, Петнадесета 21, 4, 3, 18, 17, 5, 7, 29, 15, 37, 30, 16, 1, 8, 10, 9, 27, 19, 12, 38, 31, 36, 47, 2, 6, 26, 33, 13, Първа 83, 73, 59, 104, 97, 99, 98, 72, 82, 74, 55, 53, 45, 75, 68а, 86, 101, 67, 63, 1, 51, 58, 80, 108, 69, 71, 45a, 64, 70, 65, 61, 76, 14, Седемнадесета 16, 20, 18, 12, 15, 2, 3, 8, 11, 9, 19, 5, 6, 4, 17, 14, 22, 13, 17а, Тридесета 12, 5, 13, 7, 27, 1, 3, 24, Четвърта 4, Шестнадесета 23, 1, 12, 19, 9, 15, 25, 11а, 3, 8, 5, 7, 6, 10, 13, 11, 21, 4, 2

Община Петрич

На 09.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски 38, 36, Александър Буйнов 11, 3, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 9, Баучер 2, 3, 4, 6, 8, 1, 12, 10, 5, България 24, Бяло Море 6, 2, 4, 8, 5, 1, 3, Васил Кънчев 29, 15, 19, 21, 31, 37, 27, 8, 23, 17, 35, 33, 25, 6, Гоце Делчев 26, 34, 30, 16, 28, 14, 39, 22, 36, 41, 20, 32, 24, 38, 18, Д-Р Асен Златаров 8, Лазар Маджаров 40, 34, 38, 36, Полковник Дрангов 1, Родопи 4, 2, 1, Рокфелер 52, Св. Св. Кирил и Методи 1, 15, 12, 13, 18, Христо Ботев 10, 4, 12, 6, Яне Сандански 29, 21, 19, 23, 25, 17

На 09.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 28-ми Октомври 21, 23, 22, 28, 24, 26, 19, България 24, Васил Кънчев 41, 16, 10, 18, 8, 43, 37, 14, 39, Даме Груев 21, 13, 6, 10, 19, 11, 17, 9, 8, 15, 4, Кочо Мавродиев 26, 25, 19, 23, 21, 24, 17, 28, 30, местност Иловица, Патриарх Евтимий 1, 6, 4, 2, 5, Петко Р. Славейков 3, 8, 5, 1, 6, 4, 10, Полковник Дрангов 1, Рокфелер 25, 29, 32, 31, 34, 35, 36, 33, 38, 27, Стою Хаджиев 3, 1 1, 1, 6, 2, 4, 9, Яне Сандански 37, 44, 35, 29, 31, 33, 34, 42, 38, 46, 40

На 09.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Михнево: Гоце Делчев 5, Гоце Дивлев 9, 15, 7, 19, 6, 13, 4, 8, 10, 12, 3, 14, 17, 5, 2, 1, Ел-Тепе 4, 2, 1, 6, 5, 7, 3, Искър 2, 11, 9, 6, 5, 7, 3, 1, Калабак 6, 10, 2, 3, 5, 11, 8, 9, 7, 4, 14, Лазар Данаилов 11, 15, 34, 30, 32, 9, 16, 28, 7, 26, 36, 13, Лазар Маджаров 1, 2, 5, 4, 3, Максим Горки 12, 4, 7, 1, 6, 5, 2, Никола Вапцаров 8, Пирин 8, 1, 9, 13, 6, 4, 2, 7, 5, 3, Шипка 26, 20

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Марикостиново: Димо Хаджидимов 7, 11, 9, 10, Иван Вазов 10, 21, Марица 45, 43, 61, 73, 49, 36, 63, 44, 47, 24, 55, 41, 22, 28, 32, 67, 30, 65, 46, 59, 69, 53, 40, 75, 38, 39, 20, 42, 26, 57, 34, Пирин 4, 2, 5, 6, 14

На 09.09.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ –  Беласица: 29

На 09.09.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски 51, 56, 53, 40, 55, 50, 46, 61, 67, 96, 63, 48, 42, 59, 57, 69, 66, 55, 44, 65, 49, 52, Атон 23, 21, 17, 19, 4, 9, 7, 14, 12, 11, 3, 2, 6, 13, 2, 8, 15, Бежанка, Беласица 45, 24, 31, 27, 47, 29, 42, 43, 35, 25, 41, 40, 26, 34, 39, 36, 23, 37, 38, 28, 30, 21, 32, 42, Бяло Море 18, 16, 15, 11, 8, 10, 22, 14, 15, 13, 24, 9, 7, 21, 20, 19, 12, 17, Варна 7, 13, 1, 1, 6, 1, 5, 4, 7, 2, 1, 2, Генерал Гурко 1, 9, 6, 10, 18, 22, 14, 3, Бубинажен Цех, 20, 13, 5, 11, 2, 16, 4, 12, 7, 8, Генерал Скобелев 5, 10, 16, 1, 10, 2, 21, 8, 13, 5, 11, 12, 3, 7, 12, 9, 6, 17, 3, 19, Даме Груев 9, 9, 2, 5, 3, 1, 7, Деде Агач 6, 12, 2, 10, 1, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 9, 7, Ел-Тепе 3б, 13, 5, 35, Здравец 27, 1, 25, 29, 61, 10, 41, 33, 19, 23, 45, 7, 4, 35, 2, 18, 128, 39, 47, 43, 31, 12, 8, 13, 57, 3, 21, 11, 5, 37, 9, Зографски Манастир 51, 32, 41, 22, 24, 15, 30, 19, 49, 14, 9, 3, 13, 45, 32, 4, 22, 35, 18, 6, 43, 25, 7, 5, 28, 26, 16, 11, 27, 10, 23, 39, 20, 12, 8, 26, 37, 21, 37, 2, 17, 47, 1, 2, Изгрев 10, 17, 16, 8, 6, 22, 2, 18, 12, 4, 20, 14, Изток 13, 12, 13, 12, Иларион Макариополски 11, 9, 7, 10, 2, 12, 1, 1, 7, 14, 5, 12, 13, 6, 8, Йордан Йовков 2, 1, 3, 3, Кавала 10, 11, 7, 8, 5, 9, 6, 2, 6, 5, 4, 2, 1, 3, Калина 11, 16, 23, 4, 9, 3, 22, 21, 20, 7, 24, 18, 14, 12, 13, 1, 17, 8, 6, 2, 10, 19, 25, 5, Кестен 10, 9, 8, 7, 14, 5, 27, 25, 15, 2, 17, 19, 4, 13, 23, 12, 1, 6, 3, Княз Александър Батемберг 16, Кочо Мавродиев 22, 25, 63, 46, 45, 35, 11, 9, 13, 15, 9б, 5, 20, 16, 12, 18, 10, 14, 8, 2, 6, 7, 1, 3, 4, Круша 2, 10, 2, 4, 16, 9, 7, 8, 5, 12, 3, 1, 13, 6, 2, 14, 4, 11, 8, местност Козлек Магазин За Промишлени Стоки, Жилище, Строеж на Автосервиз и офис, Михо Попов 3, 6, 4, 2, Одрин 43, 31, 44, 15, 13, 20, 16, 25, 6, 18, 4, 17, 9, 19, 2, 12, 1, 7, 21, 25, 24, 16, 10, 11, 3, 8, 20, 23, 5, 33, 27, 22, 29, 26, 40, 28, 31, 38, 37, 33 С, 32, 44, 42, 30, 36, Отец Паисий 23, 23, Охрид 18, 9, 18, 13, 24, 15, 23, 4, 11, 27, 4, 33, 37, 10, 41, 22, 39, 17, 4, 26, 8, 25, 5, 4, 21, 19, 20, 31, 35, 7, 6, 29, 4, 12, 16, 2, 45, 53, 4о, 26, 38, 41, 28, 43, 51, 32, 34, 36, 49, 30, Плевен 7, 4, 2, 3, 1, 5, 21, 19, 13, 15, Полковник Дрангов 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Просвета 13, 32, 18, 4, 7, 19, 34, 24, 6, 27, 14, 16, 30, 3, 36, 23, 1, 12, 21, 8, 38, 40, 10, 5, 11, 17, 15, 26, 28, 2, 20, 25, 3, 9, Рила 2, 12, 3, 10, 1, 6, 8, 5, 4, Родопи 5, 6, 10, 11, 8, 9, 7, 12, 6, Рокфелер 12, 14, 16, 47, 1, 4а, 2, 18, 30, 28, 10, 30, 2, 22, 6, 20, 1, Св. Св. Кирил и Методи 9, 3, 4, 2, 10, 11, 5, 6, 3, 7, 13, 8, 20, 1, Света София 4, 6, 12, 2, 3, 10, 1, 8, 12, Свети Георги 41, 43, 36, 27, 25, 30, 44, 23, 35, 42, 34, 21, 29, 26, 28, 31, 33, 99, 24, 16, 12, 11, 17, 1, 22, 20, 10, 2, 7, 8, 5, 13, 15, 3, 14, 6, 4, 19, 9, Стефан Караджа 9, 8, 3, 5, 1, 6, 10, 2, 4, 7, 11, 1, Стою Хаджиев 35, 41, 37, 46, 52, 44, 40, 42, 50, 24, 11, 13, 17, 18, 16, 28, 23, 19, 14, 22, 15, 12, 27, 10, 20, 8, 21, 26, 11, 29, 35, 31, 10, 3, Струмешница 2, 18, 4, 3, 1, 6, 5, 8, 14, 19, 25, 13, 9, 12, 6, 10, 8, 16, 17, 2, 21, 15, 7, 11, 18, Тетово 8, 7, Тракия 30, 39, 28, 31, 37, 35, 27, 38, 32, 29, 35, 22, 26, 24, 18, 4, 13, 19, 16, 25, 14, 15, 14, 7, 20, 17, 5, 20, 11, 1, 2, 8, 9, 25, 2, 10, 19, 6, 12, 4, 5, 5, 1, 2, УПИ І, Кв177 А, УПИ Іі, Кв. 245, Цар Борис III 46, Чаталджа 11, 1, 3, 14, 8, 9, 2, 10, 4, 6, 2, 12, 16, 7, 5, 8, Явор 48

На 10.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Долна Джумая 20, 22, 17, 28, 26, Иван Апостолов 4, 6, Капитан Никола Парапанов 36, Княз Александър Батемберг 29, 27, 38, 36, 31, 46, 44, 25, 33, 40, Места 3, 2, Места 7, 9, 6, 4, 10, 5, 12, Полковник Дрангов 1, Серска 3, 18, 15, 25, 12, 23, 7, 17, 19, 16, 21, 22, 14, 11, 20, 1, 5, 13, Серска 26, 4, 10, 1, Колбасарски Магазин, 6, 2, 24, 8, Цар Борис III 69, Цар Борис III 94, 76, 78, 84, 73, 88, 82, 74, 72, 89, 90, 92

На 11.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Битоля 8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3, Искър 4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1, Капитан Никола Парапанов 3, 24, 30, 24, Тото Пункт, Княз Александър Батемберг 30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21, Места 14, 11, 8, Мусала 10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 6, 12, Полковник Дрангов 1, 1, Свобода 12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16, Серска 2, Скопие 9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13, Хан Аспарух 9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15, Цар Борис III, Цар Иван Шишман 11, 7, 3, 13, 1, 5, 9, 7

На 12.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Кулата: Антон Попов 53, 35, 48, 27, 20, Антон Попов 23, 35, 29, 58, Антон Попов 34, 26, 28, 47, 42, 35, 32, 37, 49, 7, 39, 40, 41, 55, 33, 38, 51, 30, 53, 18, 20, 24, 45, 22, 36, 43, Арда 2, Брегалница 30, 16, 29, 31, 23, 15, 14, 27, 25, Брегалница 7, 17, 19, 6, 9, 13, 10, 5, 11, 8, 12, 3, 21, Васил Левски 14, 16, 3, 12, 18, 10, 8, Васил Левски 18, 4, 6, 2, Връх Китка 14, Гео Милев 14, 12, 10, Гео Милев 7, 3, 6, 4, 8, 5, 1, Ел-Тепе 6, 4, 2, 3, 8, 1, 7, Кожух 7, 6, 9, 4, 8, 2, 3, 1, Кожух 1, 3, Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 2, 7, 6, Люле Бургас 7, Люле Бургас 2, 1, 6, 5, 3, 10, 4, Максим Горки 2, 9, Максим Горки 7, 8, 3, 5, 2, 1, 12, 4, 6, Неуточнен Адрес Усилвател Бац, Отец Паисй 16, 10, 3, 18, 1, 12, 14, Отец Паисй 6, 8, 4, Петко Р. Славейков 38, 36, 48, 44, 42, 46, Петко Р. Славейков 29, 7, 30, 9, 34, 25, 22, 11, 15, 21, 12, 27, 16, 2, 26, 4, 3, 20, 6, 18, 8, 24, 19, 5, 28, Плевен 28, 30, 32, Рила 1, 8, 11, 7, 9, 3, 2, Стефан Караджа 11, 14, 7, 12, 5, 10, Стефан Караджа 1, 3, 2, 6, 4, 8, Цар Калоян Поща, Чаталджа 6, 4, 2, 5, Яне Сандански 10, 4, 5, 3, 8, 1, 12, 9, 14, 6, Янтра 2, 4, 1, 8, 6, 7, 5, 5

На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Генерал Тодоров: пътен Възел АМ Струма

На 12.09.2019 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Ръждак: Белата Чешма, Жилище

На 13.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Кулата: Антон Попов 17, 31, 9, 14, 10, 11, 12, 67, 13, 27, 5, 15, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 6, 4, 19, Антон Попов 53, 35, 48, 27, 20, Брегалница 4, 8, 1, 6, Брегалница 30, 16, 29, 31, 23, 15, 14, 27, 25, Васил Левски 14, 16, 3, 12, 18, 10, 8, Връх Китка 14, Гео Милев 14, 12, 10, Ел-Тепе 6, 4, 2, 3, 8, 1, 7, Жп Кулата, Кожух 7, 6, 9, 4, 8, 2, 3, 1, Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 2, 7, 6, Люле Бургас 7, Максим Горки 2, 9, местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа, местност Кавако Магазин, Неуточнен Адрес Усилвател Бац, Отец Паисй 16, 10, 3, 18, 1, 12, 14, Петко Р. Славейков 23, Плевен 10, 22, 6, 14, 12, 3, 24, 20, 21, 26, 4, 1, 8, 2, Хр. Чернопеев 1, 2, Цанко Церковски 3, 1, 5, 4, 6, Цар Калоян 2, 3, 1, 4, 5

На 13.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Кулата: Антон Попов 38, 24, 80, 68, 4, 56, 59, 67, 73, 62, 72, 61, 60, 50, 37, 71, 44, 70, 58, 46, 66, 64, 39, 48, 52, 57, 76, Арда 1, Брегалница 15, 1, 2, Връх Китка 6, 1, 16, 7, 14, 9, 10, 2, 5, 8, 12, 3, местност Гкпп-Кулата Цех, Плевен 24, 2, Хр. Чернопеев 2

Община Разлог

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев 91, Баненска Буна 43, 45, 29, 39, 41, 28, 99, Двадесет и Втора 16, 7, 18, 10, 2, 4, 14, 20, 1, Двадесет и Девета 1, 2, 5, 7, 29, Двадесет и Осма 4, 2, 6, Двадесет и Пета 25, 30, 35, 34, Двадесет и Първа 9, 30, 5, 20, 13, 16, 4, 19, 23, 22, 8, 17, 28, 14, 11, 7, 12, 6, 15, Двадесет и Трета 23, 13, 5, 3, 15, 17, 11, 1, Двадесет и Четвърта 2, Двадесет и Шеста 45, 43, 31, 24, 33, 39, 20, 37, 41, 19, Двадесета 5, Девета 9, 45, Деветнадесета 1, 10, 14, 19, 12, 13, 11, 17, 16, 8, 30, 28, 24, 32, 18, 7, 20, 23, 15, 9, 29, извън регулацията 99, 1, Осма 1, Тридесет и Втора 5, 3, Тридесет и Трета 33, Тридесета 18, 8, 10, 2, 6, 12, Тринадесета 10, Шафле Дере 99, 8, Шестнадесета 3, Мандра, Помпа

На 10.09.2019 г. /09:45 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бачево: Александър Стамболийски 3, 1, 6, 109, 34, 46, 58, 89, 54, 77, 73, 38, 48, 79, 44, 62, 40, 75, 60, 69, 87, 50, 52, 65, 36, 91, 97, 68, 4, 103, 105, 107, 72, 99, 93, 111, 66, 95, 101, 109, 120, 64, 20, 74, 33, Асен Лагадинов 2, 5, 10, 3, 7, 9, 1, Атанас Попстоянов 1, 2, 13, 8, 5, 3, 14, 7, 9, 12, 1, 15, 11, 6, Васил Левски 2, 16, 8, 14, 9, 5, 1, 6, 11, 13, 2, 12, 4, 15, 50, 7, 1, 18, Георги Бенковски 1, 2, 3, 92, 6, 7, Георги Димитров 104, 57, 17, 16, 20, 17, 14, 26, 24, 10, 19, 29, 18, 11, 27, 15, 23, 1, 21, 16, 25, 6, 13, 22, 5, 9, 72, 90, 88, 83, 81, 96, 100, 110, 104, 79, 98, 89, 80, 73, 114, 108, 85, 106, 75, 102, 3, 109 5, 109 1, 109 4, 120, 106, 97, 93, 91, 95, 109 2, 101, 88, 107, 109, 116, Гоце Делчев 4, 9, 6, 7, Димо Хаджидимов 3, 10, 9, 1, 8, 4, 3, 6, 7, 5, Захари Стоянов 1, 2, 9, 7, 4, 3, Иван Вазов 8, 6, 4, 2, 1, Кирил и Методи 5, 11, 7, 13, 9, Костадин Катранджиев 7, местност Перивол Вила, Рибарник, Обро, Помпа, Вила Длс, Овчарник-Грамадите, Грамадите, Неофит Рилски 7, 12, 8, 11, 2, 10, Никола Вапцаров 11, 3, 15, 13, 19, 14, 7, 6, 17, 11, 10, 5, 1, 4, 9, Никола Парапунов 1, 3, 7, 5, 6, 21, Паисий Хилендарски 11, 6, 19, 14, 15, 2, 8, 5, 4, 12, 1, 13, 16, 9, 7, 3, Панайот Волов 2, Партизанска 6, 7, 10, 5, 2, 8, Пейо К. Яворов 1, 8, 10, 6, 4, 12, Пенчо Славейков 11, 13, Перивол, Петър Берон 6, 16, 18, 8, 1, 5, 7, 10, 12, 2, Петър Прангов 7, 8, 1, 3, 9, 5, Рила 26, 24, 37, 34, 45, 41, 30, 39, 47, 28, 35, 32, 19, 16, 23, 8, Тодор Каблешков 99, Шипка 4, Яне Сандански 3, 4, 5, 1, 6, 2, 9, 7, 4

На 10.09.2019 г. /09:45 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица: местност Семково Вила

На 10.09.2019 г. /09:45 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Годлево

На 10.09.2019 г. /09:45 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Горно Драглище: Втора 1, 2, 3, Двадесет и Втора 6 Вила, 4, 1, 3, 6, 2, Двадесет и Пета 3, Двадесет и Първа 18, 4, 1, 2, 6, 10, 26, 22, 42, 18, 16, 12, 20, 14, Двадесет и Трета 2, 14, 5, 19, 11, 12, 4, 6, 9, 21, 7, 23, 8, 10, 15, 25, Двадесет и Четвърта 4, 16, 8, 2, 1, Двадесета 5, 7, 3, Дванадесета 10, 1, 12, 6, 8, 3, 5, Девета 6, 3, 10, 9, 5, 4, 7, 1, Деветнадесета 25, 1, 18, 55, 28, 99, 2, 40, 43, 35, 39, 22, 27, 36, 9, 15, 10, 34, 17, 23, 38, 31, 19, 4, 26, 30, 16, 11, 21, 5, 44, 45, 24, 7, 42, 12, 25, 46, 6, 3, Десета 11, 3, 24, 23, 30, 1а, 19, 1, 26, 17, 13, 25, 36, 42, 32, 6, 21, 40, 15, Единадесета 12, 17, 16, 9, 2, 1, 6, 10, 18, 15, 24, 22, 7, 19, 11, 8, Неуточнен Адрес Поща, Магазин, Осемнадесета 9, 11, 5, 7, 15, 3, Осма 42, 38, 30, 27, 7, 26, 40, 8, 99, 21, 14, 13, 17, 32, 25, 18, 6, 22, 23, 44, 34, 12, 3, 20, 2, 5, 16, 15, 9, 36, 11, 10, Пета 4, 3, 2, 6, 1, Петнадесета 16, 2, 6, 21, 5, 12, 3, 11, 18, 7, 8, 10, 14, 9, 17, 15, 11, Първа 23, 12, 20, 2, 7, 14, 5, 33, 18, 10, 9, 19, 1, 13, 6, 16, 21, 31, 8, 17, 15, 30, 29, 35, 3, 46, 24, 36, 25, 11, 27, 33, 7, 16, 16, 26, 40, 50, 10, 4, 44, 51, 42, 45, 43, 46, 47, 14, Седемнадесета 15, 17, 7, 11, 2, 5, 19, 13, 3, 1, 9, Седма 6, 9, 3, 7, 8, 14, 15, 2, 4, 18, 13, 1, 12, 11, 16, 6, Трета 2, 3, 1, 8, 14, 9, 6, 10, 99, 1, 24, 4, 16, 26, 18, 7, 5, 99, Тринадесета 5, Четвърта 3, 8, 5, 10, 7, 4, Четиринадесета 9, 1, 18, 12, 10, 7, 16, 17, 22, 3, 13, 14, 15, 11, 5, 6, 22, Шеста 3, 5, Шестнадесета 8, 3, 2, 5, 7, 1, ТП3, Вила

На 10.09.2019 г. /09:45 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Добърско: Вила

На 10.09.2019 г. /09:45 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Долно Драглище: 026036, УПИ IX 219 Кв 42, Повилион, къща, ТП1, Стълб №21

На 10.09.2019 г. /09:45 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Разлог: местност Перивол Разсадник Длс, местност Пром. Зона-Долен Стопански Двор, Христо Ботев 2, Бивш Кцх

На 10.09.2019 г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Горно Драглище

На 12.09.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски 99, 8, 6, 3, 4, Гоце Делчев 53, 58, Илинден 2, 5, 3, 1, 17, 16, 19, 7, 9, 4, 21, 11, 15, 13, 6, Македония 2, 8, Мехомия 6, 10, 12, 20, 5, 7, 8, 4, 3, 14, 16, 18, Телемах Илиев 19, 13, 23, 25, Сфетофар, 30, 15, 35, 24, 31, 14, 20, 28, 21, 17, 16, 29, 22, 18, 26, 27, 11, Цар Иван Шишман 6

На 13.09.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски 36, Братя Каназиреви 34, 36, 59, 63, 55, 53, 38, 32, 40, 43, 41, 37, 49, 39, 47, Братя Кулини 16, 10, 7, 8, 13, 17, 14, 12, 11, 15, 5, 9, 18, Войнишка 1, 11, 5, 3, 9, 5а, 8, 12, 7, 6, Екзарх Йосиф 13, Подполковник Спиридонов 26, 16, 5, 11, 28, 3, 6, 22, 30, 1, 18, 10, 20, 14, 7, 9, 12, 8, 24, Хан Аспарух 7, 1, 5, Шейново 2, 6, От ТП Културен Дом

Община Сандански

На 09.09.2019 г. /08:30 – 12:00 ч./ –  Сандански: Вардар 2, 1, 3, 5, 4, Георги Бенковски 5, Любен Каравелов 6, 2, 26, 28, 10, 8, 16, 14, 24, 18, 12, 20, 22, 4, Малашевска 3, 4, 2, Места 20, 10, 16, 6, 8, 30, 14, 12, 22, 26, 28, 18, 24, Свобода 14, Станке Димитров 8, 11, 9, 16, 14, 10, 7, 12, 6, 5, 1, 4, 3, Христо Ботев

На 09.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 10.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 12.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 13.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Ново Ходжово

На 09.09.2019 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Сандански: Банска 9, Георги Скрижовски 1, Македония 52, 58, 69, 73, 60, 67, 71, местност Нишан Таши, местност Паркова Зона, местност Чинар Куши, Младост 12, 6, 10, 1, 2, 8, 4, Р-Н Поленишки път 17, 13, 24, 12, 11, 1, 15, 25, 14, 21, 16, 31, 10, 18, Свобода 14, УПИ XIV Кв. 40

На 10.09.2019 г. /09:15 – 12:30 ч./ –  Сандански: Свобода 47 1, 49, 47, 49 2, 14, 45, 49, 1 47, 45

На 10.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Крънджилица

На 10.09.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2019 г. /08:30 – 11:30 ч.; 08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Спатово: местност Клюнко

На 10.09.2019 г. /13:15 – 16:00 ч./ –  Поленица: местност Резиденция Усилвател / Карталовец, Хлораторна Сграда

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 09:15 – 11:15 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Ласкарево: 004056, местност Блатото, местност Свети Спас

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Виногради: I -000470, къща

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Горна Сушица

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Долени

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Златолист, Общ. Сандански: УПИ-III и УПИ-IV, Кв. 17

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Кашина

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Кърланово: Реката Времянка за ЖС, Обор

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Лозеница: Джигерица, местност Миндол, Жилище

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Любовище: местност Редева Нива

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Любовка: Краколеница

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Мелник: ПИ 00052, местност Реката

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Рожен: местност Равнако, По Плана на Срожен Общ. Сандански Семеен Хотел С Механа, УПИ I -87. 88, Кв. 2

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Сандански: Роженски Манастир 1

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Склаве: 2 -97, Кв. 14, 7-ми Конгрес 2, 10, 12, 16, 5, 1, 12а, 4, 6, 61, 14, 75, 63, 65, 39, 45, 43, 37, 41, 3, 1, 73, 24, 75, 18, 67, 79, 71, 77, 20, Асен Лагадинов 1, 2, 4, 6, Бялата Пръст, Веселин Бабалеев 30, 32, 35, 37, 27, 31, 36, 15, 12, 14, 23, 18, 3, 6, 8, 27, 2, 17, 7, 25, 22, 24, 16, 53, 20, 5, 19, 10, 21, 9, 26, 4, 11, Георги Бенковски 2, 1, 12, 3, 10, 4, Гоце Делчев 59, 46, 57, 65, 63, 61, 36, 4, 45, 39, 33, 47, 35, 29, 38, 32, 7, 8, 30, 15, 22, 43, 5, 24, 23, 2, 28, 27 Фтец Дига Консулт, 40, 13, 18, 3, 36, 10, 34, 55, 27, 31, 25, 44, 6, 49, 9, 14, 21, 41, 42, 17, 11, 16, 19, Илинден 20, 16, 27, 14, 33, 18, 22, 29, 31, 24, 3, 21, 9, 13, 4, 2, 8, 1, 17, 10, 23, 15, 19, 7, 14, Климент Охридски 74, 107, 93, 73, 62, 105, 52, 99, 58, 70, 109, 87, 103, 68, 76, 66, 97, 91, 72, 117, 85, 54, 95, 115, 64, 111, 60, 83, 77, 89, 51, 36, 12, 38, 21, 19, 20, 50, 49, 53, 34, 23, 30, 15, 69, 55, 35, 9, 45, 59, 63, 4, 42, 47, 11, 18, 44, 41, 24, 61, 3, 1, 67, 27, 25, 8, 5, 29, 13, 16, 22, 17, 48, 39, 31, 37, 40, 32, 2, 28, 65, 10, 14, 6, 43, 7, 46, Комсомолска 3, 1, 5, 6, 4, 2, 7, 8, Лале 1, 3, 5, Марица 80, 76, 82, 78, 68, 72, 70, 74, 30, 6, 3, 10, 16, 28, 8, 1, 14, 12, местност Вангелов Андък, местност Панаира Полигон, местност Стопански Двор офис, Авторемонтна Работилница, Митко Палаузов 10, 5, 8, 3, 16, 12, 14, Никола Вапцаров 2, 6, 4, 10, 8, Никола Лазаров 11, 14, 17, 7, 9, 15, 13, 10, 8, 2, 6, 4, Отец Паисий 3, 7, 9, 5, 1, 4, Партизанска 45, 42, 51, 57, 59, 48, 38, 40, 54, 47, 49, 55, 61, 60, 50, 33, 34, 28, 19, 8, 41, 4, 15, 12, 35, 10, 13, 27, 18, 22, 32, 11, 7, 39, 5, 29, 3, 21, 14, 17, 25, 6, 31, 30, 37, 16, 23, 20, 34, 43, Пирин 21, 20, 13, 19, 12, 3, 11, 23, 1, 22, 18, Първи Май 53, 59, 61, 69, 57, 71, 39, 45, 67, 32, 43, 55, 65, 30, 29, 47, 63, 51, 41, 49, 11, 1, 24, 25 Поща, 19, 18, 9, 10, 31, 35, 13, 33, 21, 12, 17, 23, 29, 15, 5, 8, 3, 6, 2, 28, 16, 27, 25, 20, Соколова Скала 17, 16, 9, 8, 6, 3, 10, 12, 14, 13, 18, 11, 4, 4, 1, Спартак 28, Черно Море 16, 1, 27, 14, 25, 17, 4, 12, 15, 10, 21, 11, 6, 23, 5, 7, 22, 24, 9, 3, 20, 8, 18, 8., 2, 3

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Сугарево

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Хотово: Баня, местност Света Петка, С. Хотово, Община Сандански, Жилище

На 11.09.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ –  Ладарево: местност Църквата ПИ 026003

На 11.09.2019 г. /08:30 – 11:30 ч.; 08:30 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Зорница, Общ. Сандански

На 11.09.2019 г. /14:15 – 16:15 ч./ –  Ладарево

На 12.09.2019 г. /08:45 – 09:15 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, местност Друма

На 12.09.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 08:45 – 11:30 ч./ –  Враня: извън регулация, до С. Враня

На 12.09.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 08:45 – 11:30 ч./ –  Катунци: Асен Лагадинов 2, 17, Бельовска Комуна 3, Бистрица 4, 22, 8, 18, 16, 14, 12, 2, 20, 6, 10, Васил Левски 2, 6, 4, 1, Вела Пеева 38, 8, 7, 6, 44, 15, 11, 46, 23, 42, 22, 31, 9, 4, 40, 21, 10, 24, 28, 34, 27, 12, 54, 3, 36, 60, 5, 14, 13, 33, 25, 50, 17, 18, 35, 56, 20, 26, Гьорче Петров 2, 3, 1, Димо Х. Димов 19, 36, 38, 42, 14, 12, 10, 18, 5, 40, 1, 26, 16, 24, 6, 20, 10, 44, 7, 13, 32, 2, 34, 3, 22, 30, 17, Еделвайс 4, 10, 6, 11, 23, 13, 2, 25, 1, 14, 17, 15, 8, 21, 12, 3, 5, 7, 9, Иван Вазов 6, Любен Каравелов 3, М. Раздол Пункт, Обект, Мандра, Работилница, Митко Палаузов 18, 4, 11, 20, 14, 9, 6, 15, 2, 23, 8, 3, 17, 1, 10, 16, 13, 19, 21, 5, 12, Неуточнен Адрес 1 Изход Гоце Делчев, Опълченска 9, 10, Петър Димитров 24, 32, 28, 35, 26, 33, 30, Район Мтс Цех За Обработка на Скални Мат, Район Стопански Двор Цех, Газостанция, Цех, Стадиона 4, 15, 11, 2, 13, 9, 5, 6, 3, 7, 1, Трети Март 3, 28, 55, 31, 51, 42, 41, 33, 40, 35, 7, 26, 44, 57, 43, 34, 45, 32, 47, 53, 36, 59, 23, 19, 25, 5, 4, 16, 11, 20, 2, 9, 6, 8, 13, Хан Крум 6, 2, 4, 1, 9, 8, Христо Ботев 3, 9, 12, 15, 21, 14, 13, 8, 1, 6, 31, 23, 27, 16, 4, 29, 19, 18, 22, 11, 20, 5, 17, Юри Гагарин 6, 5, Явор 15, 21, 29, 37, 3, 27, 13, 33, 5, 25, 19, 7, 17, Яне Сандански 1

На 12.09.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 08:45 – 11:30 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: 00061, Бели Брег Времянка, местност Падарката, 2, Жилище, 3

На 12.09.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански: УПИ Vі-203, Кв. 23, 3

На 12.09.2019 г. /08:45 – 11:30 ч.; 08:45 – 09:15 ч./ –  Капатово

На 12.09.2019 г. /08:45 – 11:30 ч.; 08:45 – 09:15 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Калиманци, Общ. Сандански: къща

На 12.09.2019 г. /08:45 – 11:30 ч.; 08:45 – 09:15 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Петрово, Общ. Сандански: Втора 20, 8, 3, 1, 5, 9, Главна 64, 54, 47, 41, 46, 39, 48, 43, 27, 31, 49, 45, 62, 56, 51, 29, 58, 50, 28, 33, 53, 60, 35, 52, 26, 22, 3, 20, 4, 10, 15, 38, 40, 24, 7, 12, 17, 18, 19, 32, 2, 1, 42, 30, 13, 36, 16, 34, 8, 28, 6, 23, 44, 25, Двадесет и Втора 1, 7, 9, 1, Двадесет и Девета 3, 8, 16, 12, 10, 4, 14, 9, 11, 2, Двадесет и Осма 5, 10, 1, 3, Двадесет и Пета 3, 2, 8, 6, 4, 1, 7, Двадесет и Първа 4, 22, 32, 15, 27, 29, 1, 8, 19, 12, 2, 30, 5, 3, 28, 14, 31, 37, 6, 20, 7, 11, 16, 34, Двадесет и Седма 5, 1, 9, 7, Двадесет и Трета 2, 4, 1, 3, 8, 28, 21, 7, 30, 20, 32, 17, 13, 15., 38, 9, 14, 12, 22, 6, 11, 18, Двадесет и Четвърта 11, 4, 5, 2, 9, 3, 1, 7, 26, 17, 12, 41, 30, 37, 6, 29, 16, 19, 14, 39, 13, 10, 20, 43, 8, 15, 27, 21, 23, 24, Двадесет и Шеста 2, 4, 1, 8, 6, 7, 12, 14, Двадесета 5, 1, 6, 15, 3, 8, 7, 2, 14, 11, 10, 13, Дванадесета 11, 2, Девета 40, 32, 42, 44, 34, 11, 13, 10, 23, 12, 26, 18, 28, 21, 22, 24, 30, Деветнадесета 20, 11, 8, 16, 34, 36, 26, 10, 17, 21, 12, 42, 14, 28, 15, 19, 29, 24, 40, 22, 18, 23, 27, 9, 3, 1, 5, 7, Десета 18, 12, 16, 10, 1, 14, извън регулацията Жилище, Социален Дом, Мали Дол, Осемнадесета 27, 1, 3, 8, 2, 4, 5, 1, 26, 15, 14, 27, 47, 57, 29, 11, 24, 31, 12, 53, 45, 51, 49, 55, Осма 8, 9, 4, 6, 13, 11, 2, 3, 1, 7, 5, Пета 2, 7, 8, 1, 3, 4, Петнадесета 3, 1, 2, 14, 8, 16, 6, 10, 18, Първа 22, 19, 6, 8, 29, 21, 27, 20, 16, 12, 18, 29, Седма 1, 5, 3, 8, 6, 2, 10, 4, Трета 7, 4, 3, 8, Тридесет и Втора 4, 1, 6, Тридесет и Първа 3, Тридесета 7, Тринадесета 8, 3, 7, 5, 4, 2, 9, 10, 14, 1, 11, 2, 17, Четвърта 2, 4, 6, 9, 7, Четиринадесета 2, Шеста 24, 10, 7, 3, 1, 18, 5, 11, 20, 3, 2, 4

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч./ –  Сандански: Градски Парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Кочо Чистименски 16, местност Друма Магазин С Кафене и Складова Ч, местност Паркова Зона Станция, Интернат, Фсмп, Р-Н Главен път Е-79, Свобода 13

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 09:15 – 11:00 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: Бегова Поляна Фургон

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 09:15 – 11:00 ч./   На 13.09.2019 г. /12:15 – 16:00 ч./ –  Враня: 1 ПИ 024003

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 09:15 – 11:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Горно Спанчево

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 09:15 – 11:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Ковачево, Общ. Сандански

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 09:15 – 11:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Кромидово: 038008, местност Селището, Под Черквата, Реката, УПИ III-62, УПИ IV, Кв. 17

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 09:15 – 11:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Пирин: местност Калугера, Училище

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Капатово: Карабатак

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Левуново: 019012 М. Лозята, VIII+437, Кв. 40, Банята, Беласица 1, 8, 6, 3, 7, Вихрен 8, 6, 3, 4, Георги Сава Раковски 3, 7, 1, Главен път Е-79 ТП, Автобаза, Бензиностанция, Гоце Делчев 8, 4, Девети Май 1, 3, 28, 8, 41, 25, 10, 6, 14, 33, 27, 19, 30, 31, 12, 16, 35, 7, 23, 39, 13, 17, 5, 15, 9, 29, 4, 24, 37, 21, Дружба 4, 3, 1, 5, 2, Иван Козарев 27, 19, 29, 10, 24, 26, 25, 34, 22, 5, 9, 18, 16, 11, 17, 13, 20, 4, 1, 31, 15, 21, 3, 7, 23, 32, 33, Изгрев 4, 15, 9, 8, 2, 10, 5, 7, 1, 3, Илинден 10, 14, 24, 13, 23, 21, 16, 11, 9, 12, 6, 3, 8, 5, 4, 2, Йорданка Николова 2, 6, 16, 4, 1, 12, 14, 10, 3, 8, Кирил и Методий 7, 1, 5, 4, 2, 3, 9, Кочо Лютата 4, 1 Поща, 6, 10, 3, 13, 14, 7, 12, 2, 16, 18, 9, 11, 1, Лавеле 20, 24, 18, 22, 4, 26, 16, 5, 6, 3, 9, 7, 2, 1, Лозята, местност Стопански Двор Цех, Казан, Сграда, Неуточнен Адрес ?, ?, Никола Вапцаров 8, 13, 20, 1, 18, 5, 9, 3, 11, Октомври 7, 20, 22, 12, 11, 5, 2, 17, 14, 4, 18, 16, 8, 10, Орловец 7, 16, 5, 21, 15, 2, 17, 18, 9, 20, 3, 1, 13, 23, 11, 22, 7, 8, 10, 12, 14, Осми Март 3, 21, 6, 18, 17, 13, 5, 4, 8, 11, 1, 7, 19, 10, 16, 14, 2, 12, Отец Паисий 2, 4, 1, 6, 3, Пирин 2, 9, 11, 10, 6, Победа 8, 4, 2, 3, Стефан Караджа 30, 20, 37, 32, 35, 28, 38, 41, 39, 33, 24, 34, 18, 21, 17, 8, 15, 29, 10, 27, 23, 11, 9, 14, 13, 16, 19, 7, 3, 31, 5, 1, 25, 6, 12, 2, 5, 4, 37, 6, 1, Струма 13, 16, 8, 1, 6, 15, 14, 10, 18, 7, 12, 4, Цар Самуил 3, 2, 10, 6, 4, 7, 5, 1, 16, 8, Чавдарци 6, 21, 28, 15, 12, 14, 4, 22, 36, 18, 26, 30, 32, 20, 16, 10, 19, 34, 17, 26, Черно Море 3, 13, 10, 5, 2, Шейново 1, 4, 5, 6, 12, 7, 1, Шипка 1, 2, 5, 6, 4, 10, Яне Сандански 1, 7, 2, 1 ПИ 060022, местност Марчевица-Сондажен Кладенец, 1

На 12.09.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Ново Делчево: Георги Кирков 5, местност Кантона Рибарник, Ферма, местност Киселица Работелница

На 12.09.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Сандански: Градски Парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Кочо Чистименски 16, местност Паркова Зона Станция, Интернат, Фсмп

На 12.09.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 09:15 – 09:30 ч./ –  Катунци: Ангел Кънчев 4, 1, Асен Лагадинов 4, 6, Атанас Зайков 26, 22, 3, 13, 7, 18, 10, 24, 16, 12, 2, 20, 17, 8, 5, 6, 52, 38, 1, Бачо Киро 14, 6, 11, 2, 4, 9, 12, 7, 3, 8, 1, 10, 19, 21, 28, 17, 26, 15, 23, 20, 22, 24, 18, Бельовска Комуна 7, 10, 9, Васил Левски 27, 19, 14, 17, 25, 16, 29, 23, 21, 12, Вела Пеева 40, Георги Козепов 15, 5, 13, 9, 11, 1, 7, Георги Сава Раковски 12, 18, 11, 17, 25, 21, 4, 23, 28, 22, 26, 1, 19, 5, 15, 9, 27, 20, 10, 6, 24, 8, 14, 7, 3, 16, Гоце Делчев 1, 12, 3, 15, Гьорче Петров 3, Даме Груев 4, 2, 8, 20, 6, 24, 3, 26, 18, 22, 15, 14, 11, 10, 19, 13, 1, 12, 7, 5, 17, Иван Вазов 5, 1, 4, 3, 2, 10, 8, 14, 12, 6, Кочо Честименски 5, 6, 3, 1, 4, 9, 10, 2, Неуточнен Адрес Поща, Никола Калъпчиев 15, Пейо К. Яворов 19, 8, 1, 3, 5, 6, 9, 15, 11, 13, 4, 2, 7, 17, Петър Димитров 22, 12, 29, 19, 14, 15, 25, 11, 17, 8, 10, 2, 24, 23, 18, 20, 1, 13, 31, 16, 27, 5, 7, 22, 3, Стадиона 27, 32, 34, 36, Стойо Хаджиев 2, Стоян Гущеров 2, Таската Врански 4, 1, 6, 3, 7, 5, 8, Юри Гагарин 1, 5, 14, 6, 4, 13, 2, 3, 8, 7, 9, 12, 11, 10, Яне Сандански 6, 7, 17, 8, 3, 13, 1, 11, 15, 5, 2, 19, 10, 9, 4, 6, Лечебница

На 12.09.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 09:15 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Бельово

На 12.09.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 09:15 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Черешница: къща

На 12.09.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански

На 12.09.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Враня: извън регулация, до С. Враня, 1 ПИ 024003

На 12.09.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Катунци: Ангел Кънчев 4, 1, Асен Лагадинов 4, 6, Асен Лагадинов 2, 17, Атанас Зайков 26, 22, 3, 13, 7, 18, 10, 24, 16, 12, 2, 20, 17, 8, 5, 6, 52, 38, 1, Бачо Киро 14, 6, 11, 2, 4, 9, 12, 7, 3, 8, 1, 10, 19, 21, 28, 17, 26, 15, 23, 20, 22, 24, 18, Бельовска Комуна 7, 10, 9, Бельовска Комуна 3, Бистрица 4, 22, 8, 18, 16, 14, 12, 2, 20, 6, 10, Васил Левски 27, 19, 14, 17, 25, 16, 29, 23, 21, 12, Васил Левски 2, 6, 4, 1, Вела Пеева 40, Вела Пеева 38, 8, 7, 6, 44, 15, 11, 46, 23, 42, 22, 31, 9, 4, 40, 21, 10, 24, 28, 34, 27, 12, 54, 3, 36, 60, 5, 14, 13, 33, 25, 50, 17, 18, 35, 56, 20, 26, Георги Козепов 15, 5, 13, 9, 11, 1, 7, Георги Сава Раковски 12, 18, 11, 17, 25, 21, 4, 23, 28, 22, 26, 1, 19, 5, 15, 9, 27, 20, 10, 6, 24, 8, 14, 7, 3, 16, Гоце Делчев 1, 12, 3, 15, Гьорче Петров 3, Гьорче Петров 2, 3, 1, Даме Груев 4, 2, 8, 20, 6, 24, 3, 26, 18, 22, 15, 14, 11, 10, 19, 13, 1, 12, 7, 5, 17, Димо Х. Димов 19, 36, 38, 42, 14, 12, 10, 18, 5, 40, 1, 26, 16, 24, 6, 20, 10, 44, 7, 13, 32, 2, 34, 3, 22, 30, 17, Еделвайс 4, 10, 6, 11, 23, 13, 2, 25, 1, 14, 17, 15, 8, 21, 12, 3, 5, 7, 9, Иван Вазов 5, 1, 4, 3, 2, 10, 8, 14, 12, 6, Иван Вазов 6, Кочо Честименски 5, 6, 3, 1, 4, 9, 10, 2, Любен Каравелов 3, М. Раздол Пункт, Обект, Мандра, Работилница, Митко Палаузов 18, 4, 11, 20, 14, 9, 6, 15, 2, 23, 8, 3, 17, 1, 10, 16, 13, 19, 21, 5, 12, Неуточнен Адрес Поща, Неуточнен Адрес 1 Изход Гоце Делчев, Никола Калъпчиев 15, Опълченска 9, 10, Пейо К. Яворов 19, 8, 1, 3, 5, 6, 9, 15, 11, 13, 4, 2, 7, 17, Петър Димитров 22, 12, 29, 19, 14, 15, 25, 11, 17, 8, 10, 2, 24, 23, 18, 20, 1, 13, 31, 16, 27, 5, 7, 22, 3, Петър Димитров 24, 32, 28, 35, 26, 33, 30, Район Мтс Цех За Обработка на Скални Мат, Район Стопански Двор Цех, Газостанция, Цех, Стадиона 27, 32, 34, 36, Стадиона 4, 15, 11, 2, 13, 9, 5, 6, 3, 7, 1, Стойо Хаджиев 2, Стоян Гущеров 2, Таската Врански 4, 1, 6, 3, 7, 5, 8, Трети Март 3, 28, 55, 31, 51, 42, 41, 33, 40, 35, 7, 26, 44, 57, 43, 34, 45, 32, 47, 53, 36, 59, 23, 19, 25, 5, 4, 16, 11, 20, 2, 9, 6, 8, 13, Хан Крум 6, 2, 4, 1, 9, 8, Христо Ботев 3, 9, 12, 15, 21, 14, 13, 8, 1, 6, 31, 23, 27, 16, 4, 29, 19, 18, 22, 11, 20, 5, 17, Юри Гагарин 1, 5, 14, 6, 4, 13, 2, 3, 8, 7, 9, 12, 11, 10, Юри Гагарин 6, 5, Явор 15, 21, 29, 37, 3, 27, 13, 33, 5, 25, 19, 7, 17, Яне Сандански 6, 7, 17, 8, 3, 13, 1, 11, 15, 5, 2, 19, 10, 9, 4, 6, Яне Сандански 1, Лечебница

На 12.09.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, Градски Парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Кочо Чистименски 16, местност Друма Магазин С Кафене и Складова Ч, местност Друма, местност Паркова Зона Станция, Интернат, Фсмп, Р-Н Главен път Е-79, Свобода 13

На 12.09.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: 00061, Бегова Поляна Фургон, Бели Брег Времянка, местност Падарката, 2, Жилище, 3

На 12.09.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: Бели Брег Времянка, местност Падарката, 2

На 13.09.2019 г. /09:15 – 11:30 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: Жилище, 3

Община Сатовча

На 11.09.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Кочан: 015218, Аделберт Антонов 8, 13, 6, 3, 7, 14, 12, 8, 15, 8, 5, 11, 15, Анещи Узунов 6, 3, 2, 8, 4, 5, 1, Бузлуджа 14, 16, Бузлуджа 14, 13, 16, 10, 15, Васил Левски 37, 14, 19, 20, 9, 38, 4, 44, 26, 30, 2, 28, 11, 25, 16, 17, 31, 17, 42, 33, 10, 13, 32, 12, 18, 27, 35, 16, 23, 27, 7, 47, 3, 21, 29, 15, 40, Васил Левски 34, 46, 22, 35, 36, Вела Пеева 1, 2, Георги Бенковски 1, Димитър Благоев 51, 41, 61, 34, 35 Мтс, 43, Дончо Ганев 9, 16, 8, 6, 5, 3, 7, 4, 18, 15, 10, 5, 14, 17, Дончо Ганев 4, 2, Еделвайс 7, 3, 2, 5, 4, Единадесета 9, Здравец 13, 4, 15, 22, 12, 23, 16, 8, 29, 10, 14, 27, 11, 5, 6, 4, 24, 2, 7, 9, 25, 18, Здравец 16, Ивайло 10, 14, 12, 6, 16, 4, 8, Кирил и Методи 4, 1, 10, 3, 7, 6, 5, 8, 10, 2, 9, Лиляна Димитрова 9, Лиляна Димитрова 7, 9, 2, 8, 6, 5, 14, 10, 3, 4, 1, местност Стопански Двор Цех, Мир 1, 2, 5, Мир 5, 7, 3, Митко Палаузов 1, Неуточнен Адрес ТП1 Кочан, ТП1 Кочан, Неуточнен Адрес ТП5, Никола Парапунов 7, 8, 38, 3, 1, 6, 9, 42, 18, 22, 5, 20, 40, 11, 24, Осма 1, Отец Паисий 13, 8, 15, 11, 6, 12, 17, 10, 9, 2, 5, 4, 7, Пета 12, Плиска 12, 31, 29, 27, 13, 4, 21, 25, 16, 23, 18, 8, 10, 19, 14, 17, 33, 15, 1, Победа 22, 54, 25, 3, 1, 7, 6, 5, 8, 4, 27, Победа 44, 31, Пролет 13, 46, 15, 18, 43, 31, 42, 23, 36, 9, 16, 30, 2, 1, 24, 44, 34, 26, 41, 28, 32, 33, 6, 4, 11, Първа 2, 1, 8, Свилен Русев 1, 10, 12, 6, 8, 4, Свобода 12, Септемврийска 1, 20, 20, Стопански Двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар, Струма 1, 9, 8, 5, 2, 12, 4, 4, 16, 22, 6, 10, 13, 18, 7, 20, Тодор Каблешков 4, Тодор Каблешков 3, 1, 8, 2, 6, 5, Тракия 12, 26, 8, 2, 20, 7, 13, 5, 21, 1, 24, 3, 15, 4, 9, 11, 16, 14, 27, 33, 22, 6, Трета 10, 14, 17, 26, 13, 24, 28, 23, 12, 9, 6, 8, 11, 20, 21, 15, 25, 18, местност Кундевица

Община Симитли

На 09.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 10.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 11.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 12.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 13.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли: Чакърска

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Симитли: Симитли, Симитли Магазин

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:10 – 10:10 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ракитна: 004077, 010040, махала Лулейска, Жилище

На 09.09.2019 г. /09:10 – 10:10 ч./ –  Симитли: Васил Левски Склад, Ливадите, М. Драката, М. Дрънкалица Стопанска Постройка, Жилище, гараж, Жилище, 43, Стопанска Постройка, М. Ливадите Вила, Жилище, Жилище, местност Стария Андък, Симитли, Симитли Магазин, Стария Андък, Христо Смирненски 16, Яне Даракчийски 3

На 09.09.2019 г. /09:10 – 10:10 ч./ –  Черниче: Георги Димитров 10, М. Сухата Река Жилище, Магазин, М. Сухата Река Цех, Цех

На 09.09.2019 г. /09:10 – 10:10 ч./   На 10.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Брестово, Общ. Симитли: Калугеровец

На 09.09.2019 г. /09:10 – 10:10 ч./   На 10.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Мечкул: местност Зад Къщи

На 09.09.2019 г. /09:10 – 10:10 ч./   На 10.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Полето: Галабарци, 4, къща, Метанстанция, 2

На 09.09.2019 г. /09:10 – 10:10 ч./   На 10.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска, Чакърска

На 09.09.2019 г. /09:10 – 10:10 ч./   На 10.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Тросково: Баров път, местност Ливадище, Скз Тросково

На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Симитли: Симитли Магазин, Симитли

На 10.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Симитли: Васил Левски Склад, Ливадите, М. Драката, М. Дрънкалица Стопанска Постройка, Жилище, гараж, Жилище, 43, Стопанска Постройка, М. Ливадите Вила, Жилище, Жилище, местност Стария Андък, Симитли, Стария Андък, Христо Смирненски 16, Яне Даракчийски 3

На 10.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Симитли: Симитли Магазин

На 10.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Черниче: Георги Димитров 10, М. Сухата Река Жилище, Магазин

На 10.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Черниче: М. Сухата Река Цех, Цех

На 11.09.2019 г. /08:30 – 13:00 ч./ –  Симитли: Аврора 21, 27, 23, 3, 19, 7, 25, 9, 4, 5, 15, 29, 2, 11, 1, 17, 13, Васил Левски 10, Гео Милев 12, 12, 2, Георги Димитров 36, Даме Груев 10, 12, 8, Жилище, Марек 13, 5а, Автоработилница, 3а, 1, 9, 7, 15, 2, 10, 5, 8, 3, 11, местност Лочката, местност Чифлико, Неуточнен Адрес, Ораново Жилище, Работилница, Магазин, Пазара Магазин, Предел 29, 18, 37, 6, 33, 2, 25, 39, 51, 23, 21, 27, 24, 3, 35, 47, 20, 10, 31, 55, Бар, 41, 55, 15, 16, Жилище, Автоработилница, 12, 1, 43, 15, 8, 45, 9, 26, 1, 4, 19, Свобода 4, Симитли Жилище, Чифлико, Шипка 10, Юрий Гагарин 8, 5, 3, 5, 4, 11а, 9, 11, 13, 2, 5 Жилище, 15, 17, 13, 6

Община Струмяни

На 10.09.2019 г. /09:00 – 12:15 ч./ –  Илинденци: Васил Левски 27, 28, Двадесет и Девета 7, Двадесет и Четвърта 7, 4, Единадесета 5, Костур махала 1, Свети Мина 15, Трета 32, Тридесет и Осма 2, 5, 1, 6, Тридесет и Първа 7, Тридесет и Седма 1, 9, 5, Тридесет и Четвърта 2, 17, 12, 28, 1, 13, 19, 30, 14, 15, 8, 23, 20, 25, 27, 11, 6, 26, 29, 10, 3, Тридесет и Шеста 6, 8, 10, 9, 1, 12, 18, 5, Тринадесета 16, Четиридесет и Втора 25, Четиридесет и Девета 3, 5, 6, 8, 10, 1, 12, Четиридесет и Седма 4, Четиринадесета 2, 3, Шестнадесета 1

Община Хаджидимово

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Блатска: ТП1

На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Блатска: ТП2

На 11.09.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Теплен

На 11.09.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Садово, Общ. Хаджидимово: М. Вършилата -Индентификатор №042003, ТП1

Община Якоруда

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Орцево

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Палатик

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Черешово, Общ. Белица

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица: Десета 7

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кузьово

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица: ТП Чирек

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гълъбово, Общ. Белица

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лютово

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Юруково

На 09.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Якоруда: Васил Левски 2, Кирил и Методи 59, 80, Лазарец 80, Цар Борис III/Георги Димитр 124

На 09.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бабяк: Заведение

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

 

 

 

 

Please follow and like us: