Още един източник на миризми ще бъде санкциониран в Перник, съобщи РИОСВ. По сигнали на граждани за миризма на бакелит в района на с. Кралев дол и пернишкия квартал „Църква“ експерти на екоинспекцията направили незабавна проверка. Те установили наличието на остра, неприятна миризма в района. Проверката започнала в 22,00 ч. снощи и продължила до 1,00 ч. след полунощ. Констатирано е, че източник на неприятните миризми е електрокстоманодобивен цех (ЕСДЦ) на „Стомана индъстри“ АД.
Към дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни действия за неизпълнение на условие от комплексното разрешително, а именно: да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Предвидената имуществена санкция по Закона за опазване на околната среда е от 10 000 лв. до 500 000 лв., уточнява РИОСВ.