Учителите и учениците от Пето ОУ

Обмен на опит в областта на иновациите осъществиха три училища от различни региони на България на среща в град Кнежа. Домакин бе местното ОУ „Васил Левски“. Сред участниците бяха ученици и учители от Пето ОУ „Христо Ботев“ в Кюстендил.

В продължение на три дни екипите споделяха своя опит и добри практики за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес. Учители и ученици от училището домакин показаха иновативни методи на работа в часове от общообразователната подготовка, занимания по интереси, изнесено обучение в общински институции, за постигане на високи резултати и успешна реализация.

Домакините показаха иновативни методи на работа в часове от общообразователната подготовка.

„В края на месец ноември домакин на такава инициатива ще бъде Пето ОУ „Христо Ботев“ в Кюстендил, а наши гости и партньори – ОУ „Васил Левски“ – град Кнежа и ОУ „Антон Страшимиров“ от търговищкото село Светлен.

Тези срещи допринасят както за развитието на училищата и техните екипи, така и за развитие на образователната система“, споделиха участниците от Кюстендил.

 

Please follow and like us: