В центъра ще се даде подслон и на майки с деца до 3-годишна възраст

Община Самоков подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез който се осигурява финансиране за Център за обществена подкрепа. Със средствата ще обезпечи издръжката на центъра, както и специалистите, които ще работят в него. Финансирането е на стойност 1 млн. лв. и ще бъде за срок от 3 години. След изтичане на този срок общината ще кандидатства социалната услуга да стане делегирана държавна дейност. Към центъра ще работят социални работници, психолози, медицински сестри, логопед, юрист и др. Строителството започна преди около две години, като със спечелен проект по Оперативна програма „Региони в растеж” се финансира ремонтът на съществуващата сграда на бившето помощно училище „Н. Драмалиев” и обзавеждането. През 2019-а община Самоков получи финансиране по проект „Красива България” за изграждане на достъпна среда към ЦОП-а и вертикална планировка в двора. Изгради се и оградата. Със средства от общинския бюджет сградата бе газифицирана. Корпусът се превърна в уютна база, където ще се оказва подкрепа за хора, претърпели домашно насилие, превенция срещу ранните бракове, семейни консултации и др. Капацитетът на центъра е 100 човека. Той е едно необходимо допълнение към пакета социални услуги, които се предоставят от общината. До момента има Център за настаняване от семеен тип за деца, Център за рехабилитация и интеграция, Корпус за социални услуги, Домашен социален патронаж, социална кухня, домове за възрастни хора и др. Чрез създаване на Център за обществена подкрепа общината поема отговорност и към децата от ЦНСТ, които навършват пълнолетие. По този начин ще им бъде оказана необходимата помощ за интеграция в обществото. Центърът за обществена подкрепа ще може да осигури подслон и на майки с деца до 3-годишна възраст. Социалната ангажираност е много важен аспект за едно местно управление, изразяващо отговорността му към лицата в неравностойно положение.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0