Kампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата 2020 година в община Ихтиман стартира на 17 февруари. Всеки жител ще получи по пощата уведомителни писма, посочващи размера на задълженията за местни данъци и такси за имотите на територията на общината. От звено „Местни данъци и такси“ към община Ихтиман уточняват: „Данъкът към недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30.04.2020 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30.04.2020 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 1. за първото тримесечие – до 31 януари; 2. за второто тримесечие – до 30 април; 3. за третото тримесечие – до 31 юли; 4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври”.

Please follow and like us:
fb-share-icon0