• Трима обществени възпитатели ще работят в общината през 2020 г.

  •  Едно дете с асоциално поведение е поставено под попечителство

  • Извършени са две консултации на непълнолетни за насилие над деца и две индивидуални консултации за употреба на алкохол

 

С минута мълчание в памет на кметския наместник Анна Златкова започна заседанието на Общинския съвет в Радомир. Съветниците приеха доклада за постигнатите резултати от изпълнението на годишния план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Радомир. Набелязаните мерки в доклада включват осигуряване на специализирано обучение за свръхнадарени деца и ученици с особени интелектуални, музикални и литературни способности, подобрение и доразвиване на добрите практики. Друга мярка включва организирането на съвместни форуми между училищата и детските градини за споделяне на добри практики по въвеждане и утвърждаване на приобщаващото образование.

Проведени са 25 работни срещи в училищата за обсъждане на казуси на проблемни деца, свързани с асоциално поведение на ученици. Едно дете с асоциално поведение е поставено под настойничество и попечителство. Извършени са две консултации на непълнолетни за насилие над деца и две индивидуални консултации за употреба на алкохол. Няма установени криминални деяния от футболни агитки на територията на общината. Трима обществени възпитатели ще работят в общината през 2020 г. При направени проверки за посещение на хазартни и питейни заведения на малолетни и непълнолетни след определения в закона час, съвместно с РУ-Радомир, няма констатирани нарушения. Най-много са участвалите малолетни и непълнолетни в превантивни програми за асоциално поведение – съответно 250 и 293 на брой. Програми, посветени на избягване на агресията в училище, са посетени от 68 малолетни и 130 непълнолетни лица. Това става ясно от отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, приет днес от Общинския съвет в Радомир. Без публични финансови задължения за 2019 г. е общинска фирма “Байкал 1” ЕООД. Дружеството няма и задължения към работници и служители, нито запори по изпълнителни дела. Това стана ясно от приетия отчет на дружеството на сесия на Общинския съвет днес. Подписани са договори с квота 300 000 л. Лечебна кал – торф с болниците за рехабилитация в Кюстендил и Сапарева баня.

Планирано е зареждане на търговската мрежа с разфасовки от два литра за кални процедури около 100 000 л. На минимална цена от 0,32 лв. на литър. 195 хиляди лева са приходите в центъра към 31.12.2019 г., толкова е стойността и на пасивите. Сумата на активите и пасивите е била 213 хиляди лева през 2018 година. Това стана ясно от отчета на МЦ “Радомир” ЕООД, който също бе приет на сесия на Общинския съвет. Община Радомир дари на МЦ частна общинска собственост – лек автомобил „Нисан“, който да се ползва по предназначение. Със средства от предоставения през 2018 г. безлихвен заем от общината е закупена апаратура за кабинетите. Центърът обслужва пациенти от Радомир, Земен и Ковачевци, както и от други райони на страната. Част от материалната база е предоставена под наем и съхранение на лични лекари и лекари по дентална медицина. Част от месечните постъпления отиват за поддръжка на софтуера и хардуера. Общинският съвет в Радомир гласува единодушно и за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на нуждаещи се лица. Бяха приети и докладни, свързани с продажбата на общинска недвижима собственост.

Please follow and like us:
fb-share-icon0