След кратки спорове и въпроси докладната записка, внесена от кмета на община Кюстендил Петър Паунов, бе гласувана с 19 гласа „за“

 

Докладната записка, внесена от кмета на община Кюстендил Петър Паунов за оптимизацията на мрежата от основни общински училища, бе приета от общинските съветници след кратки дебати. Докладната получи одобрението на 19 общински съветници. 8 съветници гласуваха „въздържал се” и 3-ма „против“. Предложението от групата на БСП тя да бъде оставена за гласуване за следващо заседание не получи подкрепа.

„Нито в мотивите, нито в намеренията ни сме говорили за икономии. Тук говорим за оптимизация на училищната мрежа, за да може по най-добрия начин да бъде използван потенциалът на преподавателите, на педагозите, както и модернизираната база. Имаме училища, които през изминалата година реализираха символичен прием. 7 деца в първи клас имаме, в момента ние дофинансираме, и то не заради намалелия брой деца, а заради това, че вече потоците се насочват към определени училища. Целта е добрите практики във всеки един от колективите да се прелеят и да бъде вдигнато нивото на образованието. Всички учители, педагози и директори, с изключение на навършилите пенсионна възраст, се запазват. Запазват се и екипите. Сградите също ще продължат да функционират, ще бъде подсигурена храна навсякъде. Добрите практики на двете страни се преливат, за да има нова и по-добра организация на работа. Това решение е анализирано дълго време”, каза кметът Петър Паунов.

Кметът посочи, че в Кюстендил преди години е извършена оптимизация и на детските градини, които към момента функционират много добре. „Още преди държавата да приеме образованието за приоритет, община Кюстендил го приоритизира от 2008 г. Тук беше първата целодневна форма на обучение, тук беше възстановена столовата храна, върнахме традициите на религията“, добави още Паунов. Той бе категоричен, че оптимизацията не е продиктувана от демография и посочи данни на статистиката, според която от 2009 г. досега децата на България са намалели с 20 000.

„Кюстендил не се различава по нищо от това, което се случва в страната, просто Кюстендил има зрелостта и решимостта да не оставя едни институции да потъват за сметка на други. Вместо да имаме 3 водещи училища, всички ще са водещи. Няма да е проблем едно дете да е в Първо основно училище, но да учи в сградата на Пето ОУ. Нормално ли е да живееш до входа на едно училище и да регистрираш детето си във Вратца, за да го запишеш в друго, защо да оставаме да пропадат училища“, каза още пред съветниците Петър Паунов и доуточни, че при разговорите, водени с директорите на основните училища, всички са били възхитени от това, което се предлага, само един директор не е бил съгласен.