Заради епидемията мартенското заседание на местния парламент ще е закрито

 

Заместник председател на Общинския съвет (ОбС) ще избират местните  в Сапарева баня на 26 март (четвъртък). Предложението е включено в дневния ред на заседанието, като в докладната си записка шефът на ОбС Васил Маргин  не е посочил имена. Очаква се номинациите да бъдат направени на сесията.

Дневният ред  включва и две  докладни на кмета Калин Гелев относно  издаване на записи на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи разходи за ДДС към авансови плащания за ремонт на улици по Програмата за развитие на селските райони. Става въпрос за улиците „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в Сапарева баня, като сумата за първото плащане  е 487 587,9, а за второто –  97 517,58 лева.  Съветниците ще разгледат и нови искания  за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода. Заявленията са на две фирми – „Рилатур хотелс” ЕООД – Сапарева баня, и „Омега билд корект” ЕООД -.София. „Рилатур хотелс” ще захранва басейн до 100 куб. м,  който е част от Дом за настаняване на стари  хора. Иска до 1 584   куб.м/ годишно (средноденонощен дебит на черпене  – до 0,05     л/сек,   максимален дебит на черпене  –             до 4,33     л/сек.). От  „Омега билд корект” ще пълнят два  големи  и детски басейн, с общ  обем около 400 куб.м, които са към къщи за настаняване. Искат  до 3 770,48     куб.м./годишно ( средногодишен  дебит на черпене –    до 0,12  л/сек,   максимален дебит на черпене  –                до  3,14 куб.м). Ако ОбС даде съгласието си, разрешителните ще са за пет години.

В дневния ред са 14 докладни, както и точка „Други”. Сред тях са одобряване на годишен доклад за наблюдение и изпълнението на план за развитие на общината за периода 2014-2020г., на доклад за 2019г. относно изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2011-2021г. Проектът включва е приемане на общинска програма за закрила на детето на за тази година, на програма за енергийна ефективност на за периода 2020-2025г. Предложено е още д се гласува общинският план за защита при бедствия и аварии.

Включени са и докладни за съединяване и разделяне на поземлени имоти – частна общинска собственост. Както и за обявяване на имоти- публична общинска собственост за имоти- частна общинска собственост.

Мартенското заседание на ОбС-Сапарева баня  е редовно, но заради извънредното положение ще е закрито. Ще се проведе при спазване предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  Заседанието ще бъде в малкия салон на читалище „Просветен лъч – 1905г.”  в града.

 

 

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0