ТЕЦ „Бобов дол”

Сигнал до главния прокурор Иван Гешев след прокурорската проверка, извършена в ТЕЦ „Бобов дол”, изпрати зам.-председателят на НД “Екогласност” и член на Обществения съвет на АСС “Анна Политковская” инж. Петър Пенчев. В сигнала той посочва, че в България липсват уреди за измерване на канцерогенните диоксини и фурани, отделяни при изгарянето на RDF-пелети и по думите му тази липса се „затаява”. Ето какво се казва в сигнала, който инж. Пенчев изпрати и на редакционната поща на в. „Вяра”: “Бих искал да привлека Вашето внимание върху скривани проблеми при сегашната прокурорска проверка на ТЕЦ „Бобов дол” за горенето на софийски боклук, като в съобщаваните от МОСВ мерки за контрол се включват само такива химични елементи, за които има уреди за меренето им в България, поради което се правят неверни изводи за липсата на замърсяване на атмосферния въздух.
Затаява се истината, че в България няма уреди за констатиране и измерване на диоксини и фурани, които са канцерогенни (ракообразуващи) и увреждат здравето на вдишващите ги хора, а същите се отделят при изгарянето под 1200 градуса по Целзий на т.нар. RDF-гориво (образувано като резултат от обработката на битовия боклук след отделяне на рециклируемите съставки), поради съдържащите се в пелетите пластмаси и други устойчиви органични замърсители (УОЗ).

Съзнавайки заплахата, която УОЗ представляват за здравето и околната среда, произтичаща от локалното излагане на действието на УОЗ, и в частност въздействието им върху жените и чрез тях върху бъдещите поколения, и нуждата от глобални действия срещу УОЗ, на 22 и 23 май 2001 г. в гр. Стокхолм, Швеция, е приета Конвенция за УОЗ, наречена впоследствие Стокхолмска конвенция за Устойчивите Органични Замърсители. На 23 май 2001 г. Конвенцията е подписана и от Европейския съюз, като регионална организация. Република България подписа Стокхолмската конвенция за УОЗ на 23 май 2001 г. в гр. Стокхолм, а на 30 септември 2004 г. Конвенцията е ратифицирана със закон от Народното събрание и е обнародвана в ДВ, бр. 89/ 12.10.2004 г., като Конвенцията влезе в сила за Р. България на 20 март 2005 г.

Неотчитайки Стокхолмската конвенция, Министерството на околната среда и водите, а по-късно Изпълнителната агенция за околна среда към МОСВ, са издали Комплексни разрешителни на ТЕЦ „Бобов дол”, на Циментовия завод „Холсим” – край Враца, както и на други оператори, без изрично задължаване на същите да извършват изгарянето на RDF-пелетите над необходимата температура от 1200 градуса по Целзий.

Класифицирането им като опасни отпадъци се налага от Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците, потвърдено и в новата със същото заглавие Наредба № 2 от 23.07.2014 г., поради хлорсъдържанието им (в пластмасите). В чл. 6, ал. 2, т.т. 2 и 3 и приложенията към тях от Наредбата, са посочени свойствата Н5-вредност, Н7-канцерогенност, Н11-мутагенност и Н14-опасност за околната среда, които определят като опасни отпадъци: “всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран дибензо-р-диоксин”, “отпадъци, съдържащи всички производни на полихлорирания ди-бензофуран и ди-бензо-диоксин”.

За безхаберието на МОСВ (или поради наличие на корупционна практика), ще посочим факта, че за Циментовия завод „Холсим (България)” АД – с. Бели Извор, с Решение № 75 от 27.12.2005 г. Джевдет Чакъров – министър на околната среда и водите, в първото Комплексно разрешително № 75/2005 е разрешил за код отпадък 19.12.10. „горими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци) – в количество до 20 000 тона за година”, което е увеличено до 60 000 тона за година с ново Комплексно разрешително № 75-Н/2009, подписано при първото правителство на Бойко Борисов на 11.09.2009 г. от министър на околната среда и водите Нона Караджова.

Разполагаме с писмено доказателство от 2010 г. „Описание на технически възможности…” за изгарянето в с. Бели Извор на тези отпадъци при температура 800°С – изпълнителният директор на „Холсим-България” АД Тодор Костов е декларирал, че твърдите отпадъци и гуми се изгарят при 800 °С в Предкалцинатора на Топлообменната кула, като същото е видно и от технологичната схема.

За съжаление, по наше настояване през 2010 г. бе поканена чуждестранна лицензирана фирма да измери диоксините и фураните, но точно през тези три дни в циментовия завод не бяха подавани за изгаряне RDF-пелети от софийския боклук.

НАСТОЯВАМЕ да разширите обхвата на проверките от Прокуратурата относно изгарянето на RDF-пелетите – във всички фирми, изгарящи ежедневно 200 тона от софийския боклук, като се търсят отговори относно опасните за човешкото здраве диоксини и фурани”, гласи целият сигнал на инженер-математик Петър Пенчев, който е и носител на на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”.

3 КОМЕНТАРИ

 1. Естествено че се замърсява въздуха.
  Колкото и проверки да се направят ще продължат да горят отпадъци.
  Наскоро прочетох че в Албания депутатите са намалили заплатите си наполовина, а тук нашите избранници си увеличиха, защото трябва да оцелеят, а българският народ който оцелее оцелее.
  Дали ще е от Корана вирус или от глад не им пука.

 2. щом един математик „разбира“ от медицина и твърди,че хората ще умрат от рак като дишат. значи таяь държава е пропаднала под нулата…….

 3. За голямо съжаление ,сте много прави -замърсеният въздух ,овсен че се вдишва ,но и частици отиват в почвата ,а оттам и в зеленчуците, водите които се пият
  На някои хора им е много удобно ,да правят определения и изявления ,но ако живее в близост до ТЕЦ „Бобов дол“ ,няма да мисли така,още повече ако вижда ,че твърде много хора са заболели или починали от рак,което видяно в годините назад -не е било така
  Много се надявам ,да се направи нещо за хората ,но мисля че това е невъзможно ,след като става въпрос за много пари
  Практика е завоалирането , омаловажаване и разводняване на проблемите
  Успех в начинанието

Comments are closed.