Подготовка за ремонт на общински пътища и улици започват в Бобов дол. Общината обяви обществена поръчка за текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на път KNL 1014, от път III-602 (Бобов дол- Коняво) –Коркина-Шатрово-Паничарево-Голем Върбовник – KNL 3011 (от път II-62, Кюстендил-Дупница) – Локвата; път KNL 2015/от път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник) – Мали Върбовник – път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник); път KNL 1013 /от път III 602 (Бобов дол-Коняво) – Бабино-Бабинска река-Долистово-KNL1016 (Долистово-Коркина)/. В Бобов дол ще се ремонтират улиците „Свети Спас“, „Еделвайс” и „Юрий Гагарин“ и площадът при градски пазар, вътрешно кварталната улица „Г.Димитров“ при бл.72, кв. „Хр. Ботев”, ул. „Георги Димитров“ и ул. „Негулица“(част от път III-623 и III-602),  Ще бъдат ремонтирани и вътрешна улица към махала Друмо, с. Горна Козница, както и улица в с. Бабино. Прогнозна стойност на поръчката е 127 208 без ДДС. Крайният срок за подаване на оферта –16 април.

Юлияна КОЛЧАКОВА