Кметът Владимир Георгиев издаде заповед, с която нарежда на собствениците на банкомати и вендинг автомати в Самоков стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужващите машини. На всички банкомати и вендинг автомати да се поставят информационни материали за клиентите, включително за важността за личната отговорност на всеки, както и табели, указващи спазване на дистанция. Заповедта е в сила до отмяната на извънредното положение и ще бъде връчена на всички заинтересовани лица.
Контрол по заповедта е възложена на инж. Бранимира Бодурова, директор на хуманитарната дирекция.