Започна асфалтирането на улица „Мургаш” в Самоков, събощиха от общинския пресцентър.

Ремонтът на улицата се проточи повече от година. Поради сериозно компрометираната настилка бе решено да бъде направен основен ремонт. Съгласно политиката на Община Самоков на улица, на която цялостно ще се подменя настилката, се планува смяна на водопровода.

Такова бе извършено на ул. „Мургаш” миналата година, но по време на работата бе установено, че има проблем с нивото на част от канала, което води до наводняване на умоти в района. Още в началото на този строителен сезон Община Самоков взе мерки и направи корекция на проблемната част от канала. Освен този ремонт, бе направен ремонт и на тротоарите, като бяха поставени нови бордюри и се положи плътна асфалтова настилка. След изчакване на технологичното време от два месеца за слягане на улицата, в следствие на извършените изкопни дейности, от началото на тази седмица започна засипване с баластра, изграждане на дъждоприемници и подготовка за асфалтиране. В сряда бе положен плътния асфалтов слой.

През този строителен сезон бяха положени нови настилки на ул. „Цареви кладенци” и ул. „Асен Карастоянов”.