Wednesday, July 24, 2024
HomeРегионГоце ДелчевУраганният вятър изкърти дървета на територията на ЮЗДП

Ураганният вятър изкърти дървета на територията на ЮЗДП

Има нанесени щети основно на територията на горскостопански участък Гоце Делчево, обхващащ землищата на град Гоце Делчев и селата Делчево, Мусомища, Попови ливади и Добротино, съобщиха от ЮЗДП. Повредите се изразяват в пречупени и изкъртени дървета на около 30 броя насаждения. Най-пострадал е подотдел 333 – к, в който има увредени около 200 броя дървета с диаметър около 30 см. Подотдела се намира в непосредствена близост до квартал в Гоце Делчев.
Има нанесени щети по поречието на река Места по тополови култури, които се уточняват. Едно дърво е паднало на стълбите пред почивната база, намираща се в с. Попови ливади. Към момента има издадена заповед за инвентаризация на пострадали насаждения на територията на 4 броя горскостопански участъка.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular