С водосвет и песни откриха жътвата в Мало село, самодейци изпълниха народен обичай за земеделеца Петър Йолов

С тържествен водосвет се откри жътвената кампания в бобовдолското Мало село. Самодейките от НЧ “Пробуда-1916″ поздравиха земеделския производител Петър Йолов и екипа му, както и останалите производители от Големо село с жетварски песни и изпълнение на ритуала” Жертва”.