За последните 2 години на териториите на Витоша, Конявска и Осоговска планини, Кресна-Илинденци и Долна Места са залесени 63,29 хектара с хиляди дръвчета от внимателно подбрани дървесни видове. Това съобщиха от природозащитната организация WWF Bulgaria.

Целта е не само да се възстановят горски местообитания, но новите гори да бъдат устойчиви и към измененията в климата, които вече наблюдаваме и у нас.

Залесяванията се случват, благодарение на изключителната работа на ЮЗДП ДП, които подпомагаме в тази дейност. Защото за опазването на българските гори е от значение успешното партньорство между държавните горски предприятия и природозащитните организации.

С възстановяването на горите, осигуряваме дом за дивите животни. И така полагаме усилия да запазим биоразнообразието в страната ни, допълват още екозащитниците.