Парламентът обяви обществена поръчка за застраховка “Живот” на стойност 50 000 лв. без ДДС. Груповата застраховка ще се сключва за събития, свързани с “живота, здравето или телесната цялост на 240 народни представители”, информират от вестник 24 часа. Застрахователната сума на човек възлиза на 15 000 лв. Толкова ще бъде обезщетението при смърт вследствие на общо заболяване или битова злополука.

След инфаркт или инсулт, злоумишлени действия от трети лица или катастрофа ще се изплащат 30 000 лв., но ако депутатът преживее някое от изброените, докато изпълнява служебните си функции.
При временна неработоспособност заради заболяване или злополука ще се определя процент от 15 000 лв. в зависимост от времето, през което е отсъствал народният представител.