Димитър Бръчков

 

 

 

Рекордните 5 млн. лв. стари задължения на предшественика си, подсъдимия Вельо Илиев, е погасил кметът на община Петрич Д. Бръчков.

„По канцелариите, когато влязохме, намерихме чували с фактури. Просто наблъскани по ъглите и масите. Бяхме ужасени. Страхуваме се да не излезе още някой чувал”, това съобщиха за вестник „Вяра” действащите финансисти от общинската администрация на вчерашната общинска сесия.

Вельо Илиев

Кметът предостави и справка на съветниците, от която се вижда, че от времето на Вельо Илиев са изплатени 5 млн. лв. борчове.

Съветниците шушукаха, че Илиев е посъдим с обвинителен акт от 1700 страници за нанесени щети на община Петрич в размер на 1 117 697, 81 лв.

С 27 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се” беше гласуван Бюджет 2018 на община Петрич. С 65 хил. лв. беше завишена приходната част на Бюджет 2018 на община Петрич, с които окончателната рамка стана 35 868 023 лв.

По решение на съветниците бяха направени допълнения в списъка на капиталовите разходи за годината, като се включиха ремонти на улици в селата Първомай и Марикостиново, на ул. „Струма” в гр. Петрич и покрива на читалището в с. Рупите, за който обект се записа изрично в решението, че ще се ремонтира, след като бъде придобит и стане собственост от община Петрич. Сградата, в която се помещава читалището на село Рупите, до момента е собственост на ПК „Струмешница”.

60 хил. лв. от Бюджет 2018 остават за изграждането на футболно игрище с изкуствена настилка на терена до ДГ „Здравец” и черквата „Свети Николай Чудотворец”.

Съветниците приеха отпускането от бюджета и на 65 хил. лв. за неотложен ремонт на покрива на читалище „Братя Миладинови – 1914” и затова завишиха приходната част при събираемостта на данъка върху превозните средства. С решение от заседанието вчера всички обществени поръчки по капиталовия списък трябва да бъдат обявени в срок до 30.06.2018 г. През годината  субсидиите за организациите с нестопанска цел и средствата за проявите в културния календар ще се разпределят след решение на съветниците по предложение на кмета.
След приемането с така направените промени на Бюджет 2018 кметът Димитър Бръчков благодари на съветниците за свършената работа и подчерта, че рамката на бюджета е функция от обсъжданията в комисиите на ОбС. „Имаме един балансиран бюджет. Приехме и важна стратегия за рапределяне на средства за благоустрояване на населените места. Само ще дам две основни цифри: през 2015 г. имаме местни приходи в размер на 7 092 000 лв., а днес говорим за 9 142 809 лв. За малко повече от две години успяхме да погасим и над 5 млн. лв. стари дългове”, каза кметът.
Съветниците приеха  годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, определиха и като обекти от първостепенно значение за годината реконструкцията на довеждащ водопровод за Петрич и рехабилитация на съществуващ участък и изграждане на новопроектиран общински път от отбивката за м. Рупите до античен град Хераклея Синтика.

Приета беше и стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства за периода до 2020 година, както и план за нейното изпълнение. С решение от вчера ще се създаде общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. Евтим Каламски ще бъде представител в комисията от квотата на ОбС. Прието беше и предложението за създаване на комисия по наркотични вещества, която да работи по правилник, утвърден от Общинския съвет, и общински план за действия по превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.  В тази комисия Десислава Точева ще представлява ОбС.

Откакто кмет на община Петрич е Димитър Бръчков, за първи път с такъв размер се увеличават приходите от МДТ. През изминалата година за мен това, което беше свършено, не беше на нужното равнище. Ако следващата година бъде като 2017-а, кмета го очаква нов мандат”, сподели Добринка Бацанова – председател на комисията по култура, спорт и туризъм.

Гледайте видео от заседанието 

ТУК и ТУК