Форумът по екоиновации ще обсъжда иновации за качеството на въздуха

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и ръководителят на Генералната дирекция по околна среда на Европейската комисия Даниел Кайеха Креспо откриха 21-вия Европейски форум по екоиновации за качество на въздуха, който се състои в “София Тех Парк JSC” – сградата на Форума по иновации “Джон Атанасов”, съобщи БТА.


По същото време пък протестиращи в защита на Национален парк “Пирин” протестиращи символично помахаха на екоминистъра Нено Димов.
“При всички положения аз съм много щастлив, че живеем във времена, в които това може да се случи, защото си спомням първата половина от моя живот, живеех във време, когато това нямаше как да се случи – това бяха страшни времена, това бяха времена на терор – сега живеем в демокрация, където хората имат различни мнения, които могат да изразят”, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Форумът е организиран от ЕК и МОСВ в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС.
Сред обсъжданите теми са екологичните иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха.
Форумът събира на едно място компании и публични органи, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с онези, които търсят такива решения и практики.


В рамките на двудневния Европейски форум по екоиновации за качество на въздуха по-специално ще бъде обърнато внимание на замърсяването на въздуха, произтичащо от използването на енергия, транспорта и селското стопанство.
Акцент в дискусиите ще бъде поставен също и върху осигуряването на финансиране за екологични иновационни решения. По време на откриването на форума представителите на природозащитни организации протестираха в защита на Пирин.